“Klimaatopwarming tot 3.4 graden, ook met volledig klimaatverdrag”

De VN stellen dat als alle overheden zich houden aan de beloftes in het klimaatverdrag COP21 van Parijs, de wereld nog altijd op weg is naar een klimaatopwarming met 2,9 tot 3,4 graden Celsius tegen het jaar 2100, veel meer dan de maximale opwarming met 2 graden die in Parijs werd overeengekomen als drempel om rampen te vermijden.

vrijdag 4 november 2016 13:56
Spread the love

Op 4 november 2016 wordt klimaatakkoord COP21 van december 2015 in Parijs van kracht. Daarin nemen de deelnemende landen zich voor om de klimaatverandering te beperken tot maximaal 2 graden Celsius boven de gemiddelde temperatuur van de aarde voor de start van de industriële revolutie.

Uit het rapport Emissions Gap Report 2016 van het VN-Milieuprogramma (UNEP) blijkt dat, als alle landen de beloftes van COP21 inlossen, de CO2-uitstoot in 2030 naar alle waarschijnlijkheid nog altijd rond de 54 tot 56 gigaton CO2 zal schommelen – veel meer dan de 42 gigaton die nog maximaal uitgestoten mag worden om de klimaatverandering onder de 2 graden te houden.

Als deze beloftes niet snel ambitieuzer gemaakt worden, zetten ze de wereld op weg naar een opwarming tussen 2,9 en 3,4 graden Celsius en verliest de internationale gemeenschap de mogelijkheid om de klimaatverandering nog in de buurt te houden van 1,5 graden, zoals ze zichzelf had voorgenomen in Parijs.

Nieuwe initiatieven goed, maar te weinig

“Het klimaatakkoord van Parijs zal de klimaatverandering vertragen, net als het recente akkoord dat in Kigali werd afgesloten rond koelstoffen”, zegt Erik Solheim, hoofd van UNEP. “Beide akkoorden wijzen op een sterk engagement, maar het is nog steeds niet genoeg als we echt ernstig kans willen maken om de klimaatverandering af te wenden.”(Flickr/Creative Commons)

Landen over de hele wereld moeten dan ook snel hun ambities opschroeven, zegt Solheim. “Als we niet snel bijkomende actie nemen, te beginnen met de volgende klimaattop COP22 in Marrakesh, zullen we rouwen over een ramp die te vermijden was”, zegt Solheim. “Het groeiende aantal klimaatvluchtelingen die getroffen worden door honger, armoede, ziekte en conflict zal een constante herinnering zijn aan ons falen als we niets doen. De wetenschap toont dat we veel sneller actie moeten ondernemen.” 

Echter, niet enkel staten en regeringen zijn belangrijke actoren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ook de privésector, steden, regio’s en middenveldorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen, zegt UNEP. Via honderden initiatieven over de hele wereld kunnen ze de CO2-uitstoot van onder meer landbouw en transport verminderen met meerdere gigaton tegen 2030. Het rapport ziet grote mogelijkheden op het vlak van energie-efficiëntie. Investeringen in energiebesparing groeiden in 2015 met 6 procent tot 221 miljard dollar.

Bron: UNEP report: Emissions Gap Report 2016

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!