Opinie - ORBIT vzw

We hebben elkaar nodig om een uitweg te vinden

Na de aanslagen in Brussel gaat niemand zomaar over tot de orde van de dag. Zoveel wanorde brengt ons van streek, zoals velen voor ons in andere steden wereldwijd. Maar er moeten nieuwe stappen gezet worden. ‘Als we nu alleen investeren in ‘ferm’ beleid, dan zetten we stappen met gesloten ogen’, zegt Didier Vanderslycke, directeur van ORBIT vzw.

woensdag 23 maart 2016 13:16
Spread the love

‘Er is een koerswijziging nodig in ons overlegmodel met de diverse gemeenschappen in ons land. We moeten gaan samenzitten, communiceren en samenwerken in wederzijds vertrouwen. Onze diverse samenleving moet een thuis worden, waar liefde en rechtvaardigheid de huisregels zijn’.

De aanslagen van Brussel hebben, zoals velen, ook de ORBIT medewerkers dooreengeschud. Het raakt je als medemens, maar ook als medewerk(st)er van een vereniging die probeert te ‘verenigen’. Dit geplande geweld slaat mensen uiteen. Het verhardt de geesten en de harten. Dit geweld probeert de toekomst te doden. We krijgen stilaan een goed zicht op het plan van de mensen die deze daden plegen. Ze willen de vrije en open samenleving beschadigen. Ze willen die trofee op hun kast zetten of in hun lijkkist meenemen. Het is een bitter plan. Het heeft een dodelijke impact, voor burgers en ook voor hen. We kunnen dat niet aanvaarden, alleen proberen te doorgronden en om te buigen.

We hebben elkaar nodig om de uitweg te vinden. Als fanatieke en fascistische figuren jonge mensen kunnen manipuleren en de dood injagen met een heilloos plan, dan is het aan ons om sterker te staan met het alternatief van de vrije en democratische samenleving.

Als die samenleving minder betrokkenheid uitstraalt en meer mensen naar de rand duwt, dan is het aan ons om meer te investeren in rechtvaardigheid en mensenrechten. Als kinderarmoede en jeugdwerkloosheid hoge toppen scheren, dan is het aan ons om die trend om te buigen. Als blijkt dat er meer wapens worden ingezet dan diplomatieke middelen om conflicten te beslechten, dan is het aan ons om op te staan en te eisen dat die koers wordt omgegooid.

Wij dragen die verantwoordelijkheid evident samen. Alle levensbeschouwelijke en religieuze groepen, alle geledingen van de samenleving, van gewone mens tot leidinggevende bezitten samen de kracht om een uitweg te vinden.

Van onze politici mogen we verwachten dat ze onze kracht – vanuit een gedeelde visie – mee inzetten om toekomstperspectief te geven aan alle burgers. Als zij nu enkel investeren in ‘ferm’ beleid, dan zetten we stappen met gesloten ogen. Het is nu dat we moeten gaan samenzitten, zodat onze diverse samenleving een thuis wordt waar liefde en rechtvaardigheid de huisregels zijn. Laat ons daárin samen radicaal zijn.

ORBIT betuigt haar medeleven met de slachtoffers, hun familieleden en geliefden. Dat medeleven in deze dagen van rouw, mag ons tot inkeer brengen om de hoop te voeden. Onze maatschappelijke inzet zal onze nagedachtenis zijn.

ORBIT vzw is thuis in de wereld van diversiteit & migratie. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!