Upper class politicians

Implementatie ‘optimalisatie’ in tax on web te complex voor regering Michel I

dinsdag 16 juni 2015 21:23
Spread the love

Het is weer even hollen voor de belastingplichtige om de belastingbrief
in te vullen. Voor de één al wat gemakkelijker dan voor de ander. Voor sommigen
zelfs zo onoverkomelijk dat men zich naar de belastingadministratie begeeft
voor hulp. Sommigen doen een beroep op hun bank en anderen proberen het dapper
zelf. Dit jaar zijn het er, naar ik in de media verneem, meer dan anders die de hulp
van derden nodig hebben. De belastingdiensten zelf kunnen blijkbaar de toevloed
niet slikken.

Officieel heet het dat de
implementatie van de functie ‘optimalisatie’ om tot het meest gunstige
belastingtarief te komen bij het inbrengen van je hypotheek te complex is.

Wat ik echter niet via de media noch via de politiek verneem is het
feit dat heel wat minder beslagen zielen dit jaar ongewild en ongeweten, wat
zeg ik, onterecht te veel zullen betalen wanneer ze de hypotheek inbrengen van
hun ‘enige en eigen’ woning.

Wie immers voor zijn inkomsten van 2014 zijn intresten en kapitaal van
de hypotheek inbrengt kan vandaag niet meer rekenen op de steun van de overheid
om dit de optimaliseren. Optimaliseren komt hierop neer dat gezinnen de kapitaalaflossingen van hun hypotheeklening
naar eigen goeddunken mogen verdelen over hun aangifte. Dit geeft in vele
gevallen een gunstiger resultaat.

Sinds het bestaan van de rekenmodule via internet bieden
diverse instellingen hun software of internetplatform aan om uw berekening te
maken mét inbegrip van de optimalisatie. In principe optimaliseert de fiscus
zelf niet, maar sinds tax on web in voege kwam had je ook daar de mogelijkheid
om de optimalisatie door de rekenmodule zelf te laten uitvoeren. Je moest dus
niemand meer raadplegen en vooral, je hoefde zelf de materie niet meer te
beheersen.

De regering Michel I
laat weer maar eens de minst beslagen mensen uit de samenleving aan hun lot
over.

Vandaag heeft de regering Michel I besloten deze handige
tool uit de software van tax on web te halen. Bij navraag bij het Ministerie
van Financiën bleek het officiële antwoord te zijn dat het te complex was
geworden om dit nog te implementeren. Men wees er mij evenwel op dat het in het
algemeen voordelig is om zoveel mogelijk bij de persoon met het hoogste
gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen te vermelden.

Het adertje onder het gras zit echter in het feit dat de
software van tax on web zelf niet meer de functie ‘optimalisatie’ bevat zodat
ook de stedelijke administraties, daar dus waar de meeste mensen om hulp vragen
bij het invullen, deze berekening niet kunnen uitvoeren.

Om dat uit te vissen contacteerde ik een stedelijke MINFIN-afdeling. Ik wens de naam niet te vermelden omdat de opmerkingen van de
ambtenaren oprecht waren en ik hen niet in diskrediet wens te brengen hiervoor.

Op mijn vraag of zij nu elk dossier waarin om assistentie
wordt gevraagd de optimalisatie zelf zouden berekenen was het antwoord
eenvoudigweg ‘neen’. Elk jaar wordt er volgens de persoon meer en meer werklast
op de schouders van steeds minder en minder ambtenaren gelegd. Wij hebben
eenvoudigweg geen tijd om ons daar mee bezig te houden, wordt mij gemeld.

Met
andere woorden. Je mag optimaliseren maar we gaan er je niet bij helpen. Bij de vennootschapsbelasting ligt dat wel even anders.

Dit wil zeggen dat deze regering Michel I dit jaar op een
wel zeer minachtende wijze de onwetende burger bij zijn viool pakt. Ik heb het
al vunzig geweten maar dit begint stilaan ergerlijk te worden.

Ik heb in deze de oppositiepartijen Groen, SP-A en PVDA
hieromtrent bericht. Tot heden mocht ik geen tegenbericht ontvangen. Ook Test
Aankoop, van wie toch verwacht wordt dat ze de leden hierover informeert, komt
uit de lucht gevallen.

Nu nog de optimalisatiemogelijkheden voor multinationals en het
bankwezen even snel en geruisloos uitdunnen en we worden morgen wakker
in een betere wereld.

Daarom wens ik langs deze ieder gezin die een hypotheek
heeft en bij vorige aangiftes optimaliseerde aan te raden om minstens een
tweede berekening te maken of hieromtrent informatie in te winnen in hun
omgeving.

Het lijkt mij zeer
waarschijnlijk dat al wie niet het maximale voordeel heeft kunnen halen uit
zijn aangifte binnen de voorziene periode een aanpassing kan aanvragen. Dit is
echter een vraag voor wie juridisch meer beslagen is in deze dan ik.

take down
the paywall
steun ons nu!