“Vlaamse regering wil platte verlaging van belasting op vermogen”

“Vlaamse regering wil platte verlaging van belasting op vermogen”

De Vlaamse regering zou van plan zijn om de schenkingsrechten op onroerende goederen te verlagen. Wie een huis van een half miljoen euro schenkt aan zijn (klein)kinderen of partner, zou voortaan nog maar 18 in plaats van 30 procent moeten betalen. “Een platte verlaging van belasting op vermogen”, reageert de socialistische vakbond ABVV.

donderdag 2 april 2015 17:28
Spread the love
De echte tax shift
laat nog even op zich wachten. Pas in het najaar zou de federale
regering zich daarover buigen. Maar op Vlaams niveau beweegt er al
wat. Alleen niet in de juiste richting, vindt het ABVV.

De Vlaamse regering
wil de schenkingsrechten verlagen in de hoop zo meer mensen aan te
zetten tot schenkingen van huizen of ander onroerend goed. Volgens De
Tijd
zouden de tarieven tot 150.000 onveranderd blijven. Van 150.000
tot 200.000 zou het tarief dalen van 14 naar 12 procent.

Vanaf 200.000 zou er
een vlaktaks van 18 procent gelden. Tot nu toe lag dat op 30 procent
voor het schenken van vastgoed vanaf 500.000 euro. “Uitgaand van
het voorstel dat we lezen in de media blijkt dat de tariefdaling
zowel in absolute als in relatieve termen sterk zal toenemen naarmate
de waarde van de schenking stijgt. In de praktijk betekent het
stokpaardje van Open VLD dan ook niet meer dan een platte verlaging van de belasting op vermogen”, zegt het ABVV.

De
verlaging kan dan wel tijdelijk extra inkomsten opleveren, maar op
termijn dreigt er een verlies in de erfbelasting. Een huis dat
weggeschonken wordt, kan later niet meer geërfd worden.

Het ABVV pleitte
onlangs net voor meer inkomsten uit de schenkings- en
successierechten. “Daarbij moeten de grote(re) vermogens de
zwaarste lasten dragen”, aldus de vakbond.

take down
the paywall
steun ons nu!