Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

Oppositie Brussel-Stad geeft strijd tegen parkings niet op

De Brusselse gemeenteraad stemde opnieuw in met de aanleg van vier ondergrondse parkings in het centrum. De oppositie en een vijftigtal aanwezige bewoners tekenden tijdens de zitting nogmaals hun bezwaren aan en stelden de parkings ter discussie. Maar ook dit keer veegde de meerderheid van de gemeenteraad deze van tafel. “We willen toegang tot de studie die de beslissingen motiveert”, aldus Bart Dhondt van oppositiepartij Ecolo-Groen.

woensdag 11 maart 2015 17:43
Spread the love

Private partijen mogen nu officieel een aanbesteding uitschrijven voor de
bestekken van de vier nieuwe ondergrondse parkings in Brussel. De parkings
waren in december 2014 al goedgekeurd, in het bijzijn van zo’n tweehonderd
burgers die tegen de parkings demonstreerden. Maar wegens juridische
opmerkingen van het Gewest moesten de bestekken opnieuw een stemmingsronde in
de gemeenteraad ondergaan. 

Tot vreugde van velen werd op 26 februari afgezien van de bouw van de meest ter discussie staande parking, die onder het Vossenplein. Dat neemt niet weg dat het huidige mobiliteitsplan nog steeds vier ondergrondse parkings omvat.
 

Tegenspraak

In eerste instantie liet burgemeester Mayeur – diezelfde dag, 26 februari –
in een persbericht weten dat de parkeerplaatsen op de nabijgelegen Waterloolaan
als alternatieve oplossing zouden dienen. Enkele uren later sprak Schepen van
Mobiliteit Els Ampe hem tegen met het bericht dat een andere ondergrondse
locatie het afgevoerde plan onder het Vossenplein gaat vervangen.

De vierde
ondergrondse parking wordt dus niet geschrapt, maar verplaatst. Joost
Vandenbroele van stadsbeweging BRAL laat diezelfde avond in een tafelgesprek
met schepen Els Ampe op TV
Brussel
weten dat dit niks aan de strijd tegen de parkingplannen verandert.
 

Het duurde nog een week voordat de gemeenteraad met de precieze locatie
voor de vierde parking naar buiten kwam. Het bleek om de reeds bestaande ondergrondse parking achter het sociaal
appartementsgebouw Les Brigittines te gaan, gelegen aan de
Noord-Zuidverbinding en vlakbij de Kapellekerk. Idee zou zijn om de parking uit te breiden. 

Les Brigittines 

Tijdens de hernieuwde stemmingsronde op maandag 9 maart gaf de meerderheid
van de gemeenteraad voor een tweede maal haar goedkeuring aan de drie
bestekken voor het Rouppeplein, Nieuwe Graanmarkt en IJzer, en ging het ook
akkoord met het nieuwe vierde bestek bij Les Brigittines. Enkel de voltallige
oppositie heeft tegen de lastenboeken van de vier parkings gestemd.  

Vraag is wat een uitbreiding van de
reeds bestaande ondergrondse parking achter Les Brigittines (in de buurt van de
Kapellekerk) voor de buurtbewoners zal betekenen. Zo’n vijftig Brusselaars
waren op de gemeenteraad aanwezig om protest aan te tekenen. Dit is een pak minder dan de tweehonderd die de vorige keer kwamen opdagen, wat te verklaren is doordat het Vossenplein nu is veiliggesteld. Het
Vossenplein kent een grote symbolische waarde, waardoor parkingplannen onder
dit plein voor grote weerstand zorgden.

Maar tegen Les
Brigittines hebben de oppositie, bewoners en verenigingen ook bezwaren. De grootste kritiek blijft dat de vier geplande ondergrondse parkings extra auto’s in de stad zullen teweegbrengen, waardoor de verkeersdrukte zal toenemen.

Wijkcontract  

Voor de buurt rond de Noord-Zuidverbinding (Jonction), waar Les Brigittines
ook onder valt, is al sinds 2014 een duurzaam wijkcontract in gang gezet. Dit
plan heeft tot doel de directe omgeving en het appartementsgebouw Brigittines
aangenamer te maken. Om daar in te slagen was berekend dat er 95
parkeerplaatsen bij moesten komen in de bestaande garage.

Hoeveel plaatsen er
nu precies bijkomen wordt bepaald door de kandidaat-uitbater. Het stadsbestuur heeft aangegeven dat het met de vier parkings in totaal ongeveer 1600 bijkomende ondergrondse parkeerplaatsen wil realiseren. Daarom wordt ervan uitgegaan dat het aantal plaatsen waarmee de Brigittines-parking zal worden uitgebreid ruwweg 400 zal zijn. Dit is een stuk meer dan de 95 die er
eerst bij zouden komen.   

Volgens het duurzame wijkcontract mogen burgers zelf input geven over wat er
met hun buurt moet gebeuren. Een deel van hen was maandag tijdens de tweede
goedkeuring aanwezig in het stadhuis. Zij staan met de nieuwe parkingplannen voor een voldongen feit. 

Volgens
gemeenteraadslid Liesbet Temmerman van oppositiepartij Ecolo-Groen is dat de volgende avond – dinsdag 10 maart – nog eens
bevestigd tijdens een algemene vergadering in het kader van datzelfde
wijkcontract. “De ploeg van het wijkcontract weet pas sinds vrijdag 6 maart dat
de schepen van Mobiliteit een nog grotere uitbreiding van de ondergrondse
parking plant.” 

Daarnaast wijst Platforme Marolles, gevormd door bewoners, handelaars en
winkeliers in de Marollen, erop dat de alternatieve oplossing bij Les Brigittines
slechts 300 meter verwijderd is van de geplande parking onder het Rouppeplein,
waar ook ongeveer 400 nieuwe plaatsen voorzien worden.  

Lachwekkend 

Het frequente boegeroep door burgers in de zaal werd gesmoord door
stadsburgemeester Mayeur die duidelijk maakte dat het de verkozenen zijn die
tijdens de gemeenteraad het woord nemen en niet de burgers zelf.  

Ook liet hij weten de steun te hebben van de handelaars bij Les
Brigittines. Om dat te bewijzen las de stadsburgemeester een stuk voor uit een brief
die hij van twee handelaars uit de wijk had ontvangen. Zij zeiden blij te zijn
met deze beslissing omdat ze nu vaak problemen hebben met het vinden van een
parking in de buurt van de Kapellekerk, vooral in de weekenden. Dit toont aan
dat er wel degelijk vraag is naar een uitbreiding van de ondergrondse parking
op deze locatie, concludeert Mayeur.  

Temmerman: “Wij, de groene fractie, vinden het samen met de gemobiliseerde
bewoners en verenigingen lachwekkend dat goedkeuring van twee handelaars wordt
gebruikt om steun aan te tonen, terwijl een petitie met 23.000 handtekeningen
tegen de parking op het Vossenplein maandenlang werd geminimaliseerd.” 

Cijfers 

Het belangrijkste verzoek van de oppositie tijdens de zitting van de gemeenteraad is om
inzage te krijgen in de cijfers die de beslissingen van het stadsbestuur
motiveren. Schepen Ampe herhaalt dat alle gegevens op de website te vinden
zijn. “Al uw vragen heb ik al tien keer beantwoord”, aldus Ampe tijdens de zitting.  

Bart Dhondt, van oppositiepartij Ecolo-Groen verduidelijkt later dat hij de
onderzoeken wil inzien die aantonen waar de cijfers op gebaseerd zijn: “De
burgemeester voerde het hoge woord dat de plannen de levenskwaliteit zullen
verbeteren, maar we krijgen tot nu toe niet de kans om de uitkomsten van
diverse testen en het onderzoek uitgevoerd door bureau Technum in te zien. Het
college is verplicht om ons toegang tot de studie te geven, dus we gaan verdere
stappen nemen.” 

take down
the paywall
steun ons nu!