Volgens zeven op tien Grieken zal Syriza slagen

Opiniepeilingen beperken zich uiteraard niet tot de aanloop van verkiezingen. Ook de resultaten van een stemgang en het gevoel dat dit bewerkstelligt, worden aan onderzoek onderworpen. Twee weken na de aardverschuiving in het Griekse parlement zijn er in het land weer statistieken. Wat zijn de eerste indrukken en verwachtingen bij het volk over de nieuwe regering?

woensdag 4 februari 2015 09:23
Spread the love

De
regering van Alexis Tsipras, waarvan Syriza het grootste deel vormt, wordt
enorm positief onthaald, volgens de resultaten van een studie van Public Issue en van Yannis Mavris, die De Dageraad op Zondag publiceert
(zondagse uitgave van de krant De Dageraad,
waaruit dit artikel komt, nvdr). Tegelijkertijd schuift een overweldigende
meerderheid van de Griekse burgers (meer dan 70 procent) en de helft van de
kiezers van de Nieuwe Democratie de verantwoordelijkheid voor de vreselijke
nederlaag af op Antonis Samaras.

Dat
de nieuwe regering het vertrouwen van haar burgers heeft gewonnen, blijkt uit
het feit dat 70 procent gelooft dat deze regering klaar is voor haar taak. De
tevredenheid over het resultaat van de verkiezingen schommelt rond hetzelfde
percentage, terwijl 50 procent van de burgers opgelucht is dat Syriza gewonnen
heeft. Opvallend is dat 52 procent de samenwerking van Syriza met de
Onafhankelijke Grieken een goede zaak vindt, terwijl zo’n 26 procent er niet
mee akkoord gaat.

De
studie van Public Issue werd tussen
27 en 29 januari afgenomen over heel Griekenland, via telefonische interviews
met 1007 personen.

Klaar om te regeren

Vooral
de antwoorden op de vraag of Syriza en Alexis Tsipras klaar zijn om te regeren
zijn belangrijk, aangezien ze de indrukken na de eerste dagen van de nieuwe
regering samenvatten. De antwoorden tonen aan dat de regering een goede indruk
gemaakt heeft, zelfs in het kamp van de Nieuwe Democratie, aangezien 1 op 3
Grieken zegt dat ze vertrouwen hebben in de nieuwe regering!

Kort
samengevat:

*
70 procent gelooft dat Alexis Tsipras zal slagen als eerste minister, 23
procent denkt dat hij zal falen en 7 procent heeft geen mening. Het is
opvallend dat 33 procent van de kiezers van de Nieuwe Democratie gelooft in het
slagen van Alexis Tsipras en dat 59 procent er niet in gelooft, terwijl de
percentages bij Syriza overweldigend zijn: 95 procent gelooft dat hun
partijvoorzitter zal slagen als eerste minister.

*
67 procent denkt dat Syriza klaar is om te regeren, 27 procent denkt van niet
en 6 procent heeft geen mening. Opvallend is dat bijna 1 op 3 kiezers van de
Nieuwe Democratie denkt dat Syriza het aankan om te regeren. Het precieze
percentage is 29 procent, terwijl 65 procent een negatief antwoord geeft en 6
procent geen mening heeft. Bij de Syriza-kiezers gelooft 94 procent dat hun
partij klaar is om te regeren.

52% zegt “ja” tegen de coalitie tussen
Syriza en de Onafhankelijke Grieken

De
meningen over de geschiktheid van de regering blijken ook uit het antwoord op
de vraag naar de coalitie tussen Syriza en de Onafhankelijke Grieken. 52
procent beschouwt de coalitie als een goede zaak, 26 procent als een
vergissing, 15 procent beoordeelt ze neutraal en 7 procent heeft geen mening of
antwoordt “het hangt ervan af”. Binnen de aanhangers van Syriza is 77 procent
voorstander, 12 procent zegt “niet positief, niet negatief”, 8 procent is tegen
en 4 procent heeft geen mening of vindt dat “het ervan afhangt”. Binnen de
Nieuwe Democratie is 24 procent voor, 17 procent neutraal, 49 procent tegen en
10 procent heeft geen mening/“het hangt ervan af”.

Tevredenheid over de stemresultaten

Over
het algemeen heerst er tevredenheid en opluchting over de stemresultaten van
twee zondagen geleden. Op de vraag of men tevreden is, antwoordt 60 procent
positief en 34 procent negatief. 5 procent heeft geen mening. Logischerwijze is
93 procent van de Syriza-kiezers tevreden. Minder vanzelfsprekend is dat 16
procent van de kiezers van de Nieuwe Democratie eveneens tevreden is. Dat
betekent dat men ook binnen de rangen van de Nieuwe Democratie klaar was voor
de eis tot politieke verandering (77 procent van de kiezers van de Nieuwe
Democratie is teleurgesteld).

De
vraag naar het gevoel dat de Syrizas-overwinning bij de ondervraagden
teweegbracht, vervolledigt dit beeld. 50 procent geeft aan opgelucht te zijn,
slechts 10 procent ongelukkig, 26 procent onverschillig en 14 procent zonder
mening. De percentages binnen de Nieuwe Democratie zijn als volgt: 12 procent
is opgelucht, 38 procent onverschillig, slechts 35 procent teleurgesteld en 16
procent heeft geen mening. Binnen Syriza zijn de percentages: 83 procent
opluchting, 8 procent onverschilligheid, 1 procent teleurstelling en 8 procent
zonder mening.

De verantwoordelijkheden van Samaras

Het
klimaat is bijzonder ongunstig voor Antonis Samaras bij de hele bevolking, maar
ook in de gelederen van de Nieuwe Democratie, aangezien hij wordt beschouwd als
de grote verantwoordelijke voor de verkiezingsnederlaag. 71 procent van de
kiezers meent dat Samaras verantwoordelijk is, 11 procent antwoordt neutraal,
11 procent vindt dat hij eerder wel verantwoordelijk is en slechts 4 procent
dat hij niet verantwoordelijk is.

Ook
bij de kiezers van de Nieuwe Democratie vindt de grote meerderheid, maar liefst
44 procent, dat hun partijleider verantwoordelijk is voor de verkiezingsnederlaag.
17 procent antwoordt “niet ja, niet nee”, terwijl 28 procent hem eerder wel
verantwoordelijk acht en 8 procent vindt dat hij helemaal niet verantwoordelijk
is. Bij Syriza meent 86 procent dat Samaras verantwoordelijk is voor de
stemresultaten van de Nieuwe Democratie.

De oorspronkelijke versie van dit artikel vind je hier. Vertaald uit het Grieks
door Ine De Baerdemaeker.

take down
the paywall
steun ons nu!