Een Nederlandse huisarts getuigt: "wie marktwerking zaait, zal graaiers oogsten"

Nederlandse huisarts getuigt: “Wie marktwerking zaait, zal graaiers oogsten”

zondag 25 januari 2015 14:17
Spread the love

In vorige bijdragen
besteedde ik aandacht aan de nefaste evoluties in het Nederlandse
gezondheidszorgsysteem door de toenemende privatisering, vermarkting en
commercialisering van de zorg. In
Nederland wordt de huisarts koopman.
Nederlandse
gezondheidszorg wordt supermarkt geneeskunde
. 22
procent Nederland stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen.

Omdat we met Maggie
De Block ons ook mogen verwachten aan
toenemende privatiseringen, is het van groot belang om de verdere evoluties bij
onze Noorderburen op te volgen.

Self-fulfilling prophecy 

Herman Suichies is
huisarts in Eefde en vertelde in het blad Medz
hoe hij concreet het huisartsenwerk in Nederland ziet evolueren tot het jaar
2030. “Een overtrokken toekomstbeeld denkt u? Was dat maar waar. Terugkijkend
naar 25 jaar huisartsgeneeskunde zie ik een ontwikkeling richting het
gezondheidszorgsysteem in de Verenigde Staten.” 

Zijn belangrijkste kritiek luidt: “Dat marktwerking in die
eerstelijnszorg niet past bij die familiecultuur is allang duidelijk. Wij
worden sinds de Zorgverzekeringswet (Zvw) 2006 niet meer gezien als hoeder van
de patiënt, maar door de politiek, de overheid en verzekeraars gezien als ondernemers,
die maximaal willen verdienen aan de zorgconsument. Het framen van
zorgverleners als graaiers ten koste van patiënten is nodig voor het rollenspel
op die zorgmarkt. Een zorgmarkt waar de verzekeraars alle macht toebedeeld
hebben gekregen om de belangen van patiënten te behartigen en waarin de NZa
zogenaamd de spelregels bewaakt. Hoe ziek kun je het bedenken en hoe hardnekkig
kun je aan dat geloof in de markt blijven vasthouden? Het is eigenlijk een
self-fulfilling prophecy: wie marktwerking zaait, zal graaiers oogsten. Zullen
kernwaarden dan nog een rol spelen?”

Het jaar 2030

Patiënten worden verknipt tot ziektebeelden, waarvoor dito
zorgverstrekkers… Befaamde Nederlandse model van integrale zorg is verdwenen

“We hebben daarnaast een aparte visitedokter met auto en
chauffeur en een palliatieve arts, die ook SCEN-diensten en euthanasieën doet.
Chirurgische ingrepen en spiraaltjes plaatsen doen we niet meer. Dat gebeurt
door ingehuurde chirurgen en gynaecologen. Na de wijziging van artikel 13 in
2015 zijn veel ziekenhuizen verdwenen. Sommige chirurgen en gynaecologen werden
anderhalvelijnsarts bij groepspraktijken. Hun uurtarief is 60 euro, een tientje
meer dan dat van ons.”

“Omdat de zorgverzekeraar nu over alle medische data
beschikt, is recent het beroepsgeheim opgeheven.”

“De verzekeraar bepaalt, afhankelijk van iemands polis, op
welke behandeling hij of zij recht heeft. Daar speel je als huisarts verder
geen rol meer in. Overigens is de communicatie naar alle hulpverleners en
zorgverzekeraar volledig open en transparant. De UZI-pasjes zijn inmiddels weer
afgeschaft. Aangezien de zorgverzekeraar nu over alle medische data beschikt,
is het beroepsgeheim recent opgeheven.

Verzekeraars hebben de plicht iedereen te accepteren die een
levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering wil afsluiten. De
uitkeringen liggen iets boven het vroegere bijstandsniveau. Alle regelingen
rond toeslagen en uitkeringen worden al sinds 2022 uitgevoerd door de twee
private verzekeraars.”

Bureaucratie en loodzware
overhead

“De directeur van ons centrum is bedrijfskundige en wordt
bijgestaan door accreditatie-/kwaliteitsconsulenten en een personeelsmanager”

“De middagshift tot negen uur vanavond wordt overgenomen
door mijn collega. We zien elkaar niet veel meer. Voor de overdrachten is een
overdrachtsfunctionaris in dienst, een ex-verpleegkundige. Zij is betrokken bij
alle overdrachtsmomenten en protocollair overleg van werknemers en checkt of we
geen steken laten vallen. Zij stuurt ook de visite-arts en palliatieve arts
aan. De directeur van ons centrum is bedrijfskundige en wordt bijgestaan door
accreditatie-/kwaliteitsconsulenten en een personeelsmanager.”

take down
the paywall
steun ons nu!