Michel I: uitholling van rechten onder mom van strijd tegen radicalisme

DeWereldMorgen.be raadpleegt enkele experts over de inhoud van het federale regeerakkoord. Jurist Raf Jespers (Progress Lawyers Network) laat zijn licht schijnen op de door de regering opgevoerde strijd tegen het 'radicalisme'.

vrijdag 10 oktober 2014 14:12
Spread the love

“In het
algemeen zien we dat het beleid steeds meer de nadruk legt op
repressie en controle. Vrijwel alle voorstellen en ideeën die
circuleerden binnen rechtse en extreemrechtse hoek duiken op in het
regeerakkoord.”

“Vooral
opvallend is de verbreding van terrorisme tot vormen van radicalisme.
Onder het mom van een strijd tegen gewelddadige vormen van jihadisme,
creëert men de juridische instrumenten en structuren om alles aan te pakken wat
onder de noemer ‘radicalisme’ valt. Het probleem is
natuurlijk dat radicalisme een vaag begrip is. Je kan dat zo ruim of
zo eng invullen als je wilt. Het creëert willekeur.”

“Het
huidige klimaat van terreur en angst wordt misbruikt om
verregaande maatregelen door te duwen. Zo valt er in het akkoord te
lezen dat men religieuzen en het middenveld wil mobiliseren in de
strijd tegen het radicalisme. Dat betekent concreet dat scholen,
jeugdverenigingen en wijkagenten zullen functioneren als het
verlengde van het veiligheidsapparaat.”

“Daarnaast
gaat men ver in het koppelen van verschillende
soorten databanken. Databanken van justitie, het gevangeniswezen of
het OCMW worden aan elkaar gelinkt. Dat is erg problematisch. Want burgers die
data afstaan voor bestuurlijke zaken, zijn zich er vaak niet van
bewust dat die data kunnen gebruikt worden binnen een
strafrechterlijke context. Het bestuurlijke en het strafrechtelijke
lopen compleet dooreen. Dat is een belangrijke schending van de
privacy.”

“Ik denk
dat de toename van repressie en controle niet kan losgekoppeld worden
van het hardvochtige sociaal-economische beleid dat deze regering
voert. Alles wordt in stelling gebracht om harde protestacties onder
het mom van radicalisme in de kiem te smoren. De
strijd tegen het jihadisme wordt als een middel gebruikt om onze rechten uit te hollen.”

take down
the paywall
steun ons nu!