We zien ze wel, we vinden het evident dat ze er zijn, vaag beseffen we wel dat ze onderbetaald zijn en slechte uren hebben maar we kennen ze niet en negeren ze eigenlijk ... (foto CC/rhoadeecha)

LBC/ACV: 23 procent loonverlies deeltijdsen treft vrouwen hard

LBC en ACV Voeding en Diensten protesteren tegen een onschuldig ogend zinnetje uit de regeringsverklaring: “De IGU-toeslag voor deeltijds werkenden wordt opnieuw berekend zoals voor 2008. Na twee jaar deeltijds werken met IGU-toeslag, wordt deze toeslag met 50% verminderd.“ De vakbonden voorspellen dat dit vooral vrouwen zal treffen.

woensdag 15 oktober 2014 12:00
Spread the love

De
Inkomens Garantie Uitkering (IGU) is een systeem waarbij de overheid
een beperkt vast inkomen garandeert met een loontoeslag voor mensen die geen voltijds
werk hebben. Het doel van deze loonsubsidie is mensen te
garanderen dat het loon van hun deeltijds werk samen met deze
IGU-toeslag minstens gelijk is aan de werkloosheidsuitkering waar ze
recht op zouden hebben indien ze hun baan zouden verliezen (voor
personen die hoogstens een 1/3 betrekking hebben) of hoger dan de
werkloosheidsuitkering (voor personen die meer dan een 1/3 inkomen
hebben).

Het zinnetje uit het regeerakkoord verbergt volgens LBC (de
christelijke vakbond van bedienden) en ACV-Voeding en Diensten een zware aanslag op het inkomen van werklozen die deeltijds werken
met behoud van een gedeelte van hun werkloosheidsuitkering. Deze
maatregel zal vooral die sectoren treffen die nu reeds lijden aan een
grote mate van structurele onvrijwillige deeltijdarbeid.

Voorbeeld

LBC
en ACV illustreren hun bezorgdheid met een concreet voorbeeld. Met
de voorgestelde maatregel zal een halftijds tewerkgestelde met 800 euro
brutomaandloon na twee jaar per maand bruto 284,64 euro inleveren, een inkomensverlies van 21,6 procent. Daar komt nog de
aangekondigde indexsprong bij van 2 procent die voor deze persoon
bruto 20,65 euro loonderving per maand zal opleveren. Dat brengt het totale
loonverlies op 305,29 euro of 23,2 procent.

Vrouwen
maken 79 procent uit van alle deeltijds werkenden. Vooral zij worden
dus zwaar getroffen. Het gaat dan vooral over vrouwen
die werken in de sectoren van de dienstencheques, de schoonmaak en de
distributie, waar onvrijwillige deeltijdse arbeid veel voorkomt. Het
zijn bovendien sectoren met lage lonen, die het werknemers niet toelaten
de eindjes aan elkaar te knopen.

De
vakbonden LBC en ACV-Voeding en Diensten eisen bijgevolg de
intrekking van deze maatregel.

take down
the paywall
steun ons nu!