Nieuws -

Vlaamse regering: voor een hoofddoekenverbod (?)

In het Vlaams regeerakkoord staat er tweemaal dat ambtenaren neutraal dienen te zijn. Het lijkt erop dat de Vlaamse regering zo het hoofddoekenverbod voor ambtenaren wil steunen.

maandag 28 juli 2014 15:36
Spread the love

Op
pagina vier van het regeerakkoord staat er letterlijk: “We waken
erover dat de dienstverlening van de lokale besturen neutraal is en
als neutraal ervaren wordt.” Op pagina elf staat het zelfde te
lezen over de Vlaamse ambtenaren. Ook zij moeten neutraal zijn
volgens de nieuwe Vlaamse regering.

Het
woord ‘hoofddoekenverbod’ is nergens te vinden in het regeerakkoord.
Maar door de neutraliteit van ambtenaren te benadrukken, lijkt de
regering toch voor een hoofddoekenverbod te zijn.

Dat is
geen verrassing. N-VA, de grootste partij in de nieuwe regering, is
altijd voor een hoofddoekenverbod geweest. In april 2014 steunde de
partij nog het hoofddoekenverbod in gemeenschapsscholen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!