“Fundamentele sociale pijnpunten in Vlaams regeerakkoord”

“Fundamentele sociale pijnpunten in Vlaams regeerakkoord”

De vakbonden reageren verontrust op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.

donderdag 24 juli 2014 00:44
Spread the love

Het ABVV ziet
fundamentele sociale pijnpunten opduiken in het akkoord. Het valt de
vakbond op dat de nieuwe Vlaamse ploeg een economie voor en door
ondernemers nastreeft. “Uit gans het akkoord en in het bijzonder
uit de economische hoofdstukken komt een uitgesproken ambitie naar
voor om de overheid ten dienste te stellen van de ondernemingen”,
zegt de socialistische vakbond.

Het ABVV somt op wat
dat concreet inhoudt: “Meer dienstverlening op maat, meer subsidies
voor ondernemers en zelfstandigen, opnemen in de eindtermen van
ondernemerszin en ondernemerschap… en een expliciete opwaardering
van de rol van de ondernemersorganisaties bij het uitstippelen en het
uitvoeren van beleid, zoals het opwaarderen van de industrieraad
(enkel met industriëlen), een meer evenredige aanwezigheid van de
ondernemerswereld in verschillende bestuurs- en adviesraden en het
sterker inschakelen van ondernemersorganisaties voor het stimuleren,
adviseren en begeleiden van ondernemingen.”

“Wat staat daar
tegenover?,” vraagt Caroline Copers van het ABVV zich af. “Het
principe ‘voor wat hoort wat’ is hier kennelijk niet aan de orde. Op
onze vraag om werknemerschap in de eindtermen op te nemen of om de
vakbonden te erkennen als het loopbaanloket voor werknemers vinden we
hier geen antwoord.”

Volgens het ABVV
springt deze regering minder zorgvuldig om met de rechten van
werknemers. “Het akkoord bevat de expliciete keuze om het ‘Vlaamse
tijdskrediet’ te uniformiseren over alle sectoren heen en te
herleiden tot zorgverlof. De oudere werknemers in de zorgsectoren
verliezen meteen hun aanvullende rechten op landingsbanen. Ook het
behoud van het tijdskrediet als recht van werknemers om op eigen
initiatief vorming te volgen tijdens de werktijd is verre van
verzekerd, want het gaat op in een groter geheel van
opleidingscheques, opleidingskrediet en betaald educatief verlof.”

“Gemeenschapsdienst
is voor ons in elk geval uitgesloten als passend werkaanbod. Alle
werkzoekenden kansen bieden op werk is ook onze bekommernis, maar
werkzoekenden activeren tot 65 jaar is absurd op een ogenblik dat
50-plussers nauwelijks kansen krijgen op de arbeidsmarkt,” stelt
Caroline Copers.

“We missen bovenal
een herverdelend fiscaal beleid,” betreurt Caroline Copers. “Er
is een grote kans gemist om een echte heroriëntering uit te zetten
in het fiscaal beleid waarbij grote inkomens en vermogens een meer
billijke bijdrage zouden betalen, bijvoorbeeld op het bezit van
meerdere woningen.”

De nieuwe regering
wil de sociale partners wel betrekken maar met mondjesmaat, meent het
ABVV. “We missen vooral de reële betrokkenheid van de sociale
partners tot op het niveau van de Agentschappen als het op
kinderbijslag en kinderopvang aankomt bijvoorbeeld.”

Caroline Copers
hoopt die pijnpunten via sociaal overleg aan te kunnen pakken.

Het ACV

Ook het ACV stoorde
zich aan de ondernemersvriendelijke baseline van het regeerakkoord.
“Exemplarisch is bijvoorbeeld de samenstelling van de Industrieraad
met enkel industriëlen. Alsof werknemers geen sleutelrol spelen in
de uitbouw van een nieuw industriebeleid. Van hetzelfde allooi is de
optie om de Commissie Preventief Bedrijfsbeleid af te schaffen.”

Het ACV hoopt dat
deze ondernemersvriendelijkheid niet ten koste gaat van andere
groepen in de samenleving. “‘Werknemersvriendelijk’ vonden we
alvast nergens in het regeerakkoord. Wel duikt de notie
gemeenschapsdienst opnieuw op. De nieuwe regering wil werklozen ook
tot hun 65 jaar activeren, wat door het gebrek aan voldoende en
werkbare banen vooral frustraties bij de werkzoekenden en hun
begeleiders zal opleveren. Er komt ook nog steeds geen normaal
statuut voor onthaalouders.”

ACV-voorzitter Marc
Leemans: “ Onze beoordeling van dit regeerakkoord zal ook sterk
afhangen van het begrotingsplaatje in het najaar. Dan zal veel
geblaat en wolligheid heel concreet moeten worden. Al vanaf 2015 wil
de Vlaamse regering een begroting in evenwicht. Dat belooft weinig
goeds. Zeker met de eerste indicaties in het regeerakkoord zoals het
lijsten van kerntaken van de overheid, hogere tarieven voor
overheidsdiensten, valorisatie van overheidparticipaties (lees:
privatiseringen), geen nieuwe inkomsten.”

ACV-Openbare
Diensten heeft redenen om ongerust te zijn. De nieuwe Vlaamse
regering heeft nogal wat hervormingen van de openbare diensten op
stapel staan. Daar dreigen ook de zwaarste besparingen te vallen.
“Alsof de overheid een citroen is die men kan blijven uitpersen,
zonder gevolgen”, reageert voorzitter Luc Hamelynck. De vakbond
vreest dat de dienstverlening minder goed wordt en duurder.

Beweging.net

Beweging.net (het voormalige ACW) krijgt een regering met haar boeman N-VA als grootste partij, maar reageert opvallend positief. “Beweging.net is na een eerste lezing van het Vlaamse regeerakkoord
hoopvol voor een sociaal, efficiënt en verantwoord beleid dat rekening
houdt met alle Vlamingen”, klinkt het.

take down
the paywall
steun ons nu!