Rijke landen moeten zich engageren voor duurzame ontwikkeling

Rijke landen moeten zich engageren voor duurzame ontwikkeling

De VN staan op het punt nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vast te leggen als vervolg op de Millenniumdoelstellingen, die in 2015 aflopen. Die moeten niet alleen betrekking hebben op ontwikkelingslanden, maar ook op rijke landen, zeggen experts.

donderdag 17 juli 2014 12:03
Spread the love

Deze nieuwe Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals-SDG’s),
wellicht zeventien of meer, vervangen de acht Millenniumdoelen (MDG’s
waarvan de deadline eind 2015 is. Ze zullen een integraal onderdeel
gaan vormen van de ontwikkelingsagenda van de VN na 2015, die onder
meer gericht is op het uitroeien van honger en extreme armoede.

Volgens Jens Martens, directeur
van het Global Policy Forum, is de huidige lijst van voorgestelde
doelen geen adequaat antwoord op de wereldwijde sociale, economische
en milieucrisis en op de noodzaak tot fundamentele verandering.

De
voorgestelde SDG-lijst, zegt hij, is een mix van gerecycleerde oude
verplichtingen en vaag geformuleerde nieuwe (zoals Doelstelling 1a:
het verzekeren van een aanzienlijke mobilisatie van middelen uit
meerdere bronnen om met adequate en voorspelbare middelen programma’s
en beleid te implementeren dat een einde maakt maken aan armoede in
al zijn dimensies’).

Voorwaardelijkheid

Volgens sommige
ontwikkelingsexperts hebben de rijke landen gefaald in het bereiken
van Millenniumdoelstelling 8, dat oproept tot een “wereldwijd
partnerschap voor ontwikkeling” tussen ontwikkelingslanden en
ontwikkelde landen. “De SDG’s moeten niet een aantal
doelstellingen zijn waar alleen ontwikkelingslanden aan werken als
een soort voorwaardelijkheid of nieuwe verplichting”, zegt het
South Centre in Genève.

Het Rio+20 slotdocument, dat is
aangenomen tijdens een internationale VN-conferentie in Brazilië in
2012, zegt specifiek dat de nieuwe doelen “universeel en
toepasbaar op alle landen” moeten zijn, inclusief rijke landen.

Tot de zeventien nieuwe
doelstellingen behoren onder meer een einde aan armoede en honger,
gezondheid, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid en het verminderen
van ongelijkheid. Ook duurzaam gebruik van water en sanitatie,
energie voor iedereen, productief werk, industrialisatie, bescherming
van ecosystemen en het versterken van het wereldwijde partnerschap
voor duurzame ontwikkeling staan op de SDG-lijst.

De VN-werkgroep die de nieuwe
doelstellingen formuleert, houdt deze week zijn dertiende – en
wellicht laatste – besprekingsronde. Daarna wordt in augustus 2014
een rapport ingediend bij de Algemene Vergadering van de VN. De
definitieve doelstellingen worden in september 2015 goedgekeurd. “Tot
die tijd”, zegt een hoge VN-functionaris, “kan er nog van
alles geschrapt en toegevoegd” worden.

Oneerlijke handel

Jens Martens van Global Policy
Forum zegt dat regeringen niet de fout van MDG 8 over “wereldwijd
partnerschap” moeten herhalen. Die doelstelling was zo vaag
geformuleerd dat er geen enkele verplichting voor de rijke landen uit
voortvloeide. “In plaats daarvan hebben we meetbare doelen voor
de rijke landen nodig”, zegt hij.

Hij wijst er op dat de
ontwikkelingsagenda na 2015 zich moet richten op het aanpakken van
structurele hindernissen en politieke barrières die de realisatie
van de MDG’s hebben verhinderd.

Het gaat dan onder meer om oneerlijke
handel en investeringsregels (zoals het systeem van
investeerder-staatsarbitrage, ISDS, dat onderdeel is van de meeste
nieuwe vrijhandelsakkoorden zoals TTIP en TPP) en de problemen met
belastingontduiking door transnationale ondernemingen en rijke
individuen. “Waarom niet een doel formuleren om alle
belastingparadijzen op te heffen voor 2020?”, zegt Martens.

Water

Activisten uitten eerder
stevige kritiek op het feit dat water en sanitaire voorzieningen in
de MDG’s geen op zichzelf staand doel was, maar een secundair doel
geformuleerd onder MDG 7 van milieuduurzaamheid. “Wij vinden dat
water en sanitair een apart doelstelling moeten zijn voor de
ontwikkelingsagenda na 2015”, zegt Nadya Kassam, hoofd campagnes
bij WaterAid in Londen.

“Op grond van wat we tot
nu toe gezien hebben, heb ik goede hoop dat dat gaat gebeuren.” Volgens Kassam is het
ondenkbaar dat water, sanitair en hygiëne niet worden opgenomen in
de nieuwe ontwikkelingsdoelen, omdat ze essentieel zijn voor een
goede gezondheid, onderwijs en economische groei.

Martens vindt het een goed
teken dat de voorgestelde SDG’s ook de doelstelling tot het
verminderen van de ongelijkheid in en tussen landen bevatten. “Het
is van groot belang dat deze doelstelling niet in de eindfase van de
onderhandelingen verloren gaat”, zegt hij.

U.N.’s New Development Goals Must Also Be Measurable for Rich

take down
the paywall
steun ons nu!