Meer aardbevingen in Mexico door ontginning schaliegas

Meer aardbevingen in Mexico door ontginning schaliegas

Het noorden van Mexico is al een zone met veel seismische activiteit. Als het staatsoliebedrijf Pemex daar schaliegas gaat ontginnen, neemt het gevaar voor aardbevingen verder toe, zeggen wetenschappers.

maandag 31 maart 2014 22:58
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Duidelijk verband

Zeker in
de noordelijke deelstaten Tamaulipas en Nuevo León werd meer seismische
activiteit waargenomen. Daar wordt naar gas gezocht en geboord in de gasbekkens
van Burgos en Eagle Ford.

Onderzoeker
Ruperto de la Garza, die voor consultancybedrijf Gestoría Ambiental y de
Riesgos werkt, ziet een duidelijk verband. Schaliegas wordt ontgonnen door
water onder hoge druk in ondergronds gesteente te injecteren. Daardoor breekt
het gesteente (fracking). “Het uiteindelijke resultaat is een dislocatie van de
geologische structuur: door het breken van het gesteente kan het gas
ontsnappen.”

Er vinden
vaker bevingen plaats en ze worden ook sterker, blijkt uit statistieken van de
Nationale Seismologische Dienst. In Nuevo León zijn minstens 31 bevingen van
3,1 tot 4,3 graden op de schaal van Richter geregistreerd. De meeste deden zich
voor in 2013. Dit jaar waren er relatieve zware bevingen op 2 en 3 maart.

Menselijke oorzaken

In het
Burgosbekken, dat zich uitstrekt over de deelstaten Nuevo León, Tamaulipas en
Coahuila, wordt sinds vorig decennium naar gewoon gas geboord. Uit
prospectie blijkt dat er ook schaliegas zit. Pemex heeft sinds 2011 putten voor
schaliegas geboord in Nuevo León en Coahuila. Het staatsbedrijf bereidt ook een
verkenning voor in de zuidoostelijke deelstaat Veracruz.

Volgens de
Amerikaanse overheid staat Mexico op de zesde plaats in de rangschikking van
landen met de grootste voorraden van ‘niet-conventioneel gas’, na China,
Argentinië, Algerije, de VS en Canada. In januari publiceerde de Autonome
Universiteit van Nuevo León een studie waaruit blijkt dat de toegenomen
seismische activiteit zowel natuurlijke als menselijke oorzaken heeft.
Verscheidene bevingen sinds 2004 zijn het gevolg van conventionele en
niet-conventionele gasboringen in het Burgosbekken.

Dreigend waterkort

Het grote
waterverbruik bij de ontginning heeft ook een negatieve impact op de
ondergrondse waterlagen in Coahuila en Nuevo León, zeggen de onderzoekers. Pemex bezorgde
het milieuministerie onlangs een milieu-impactstudie voor projecten in de
deelstaten Veracruz, Hidalgo (centrum) en Puebla (zuiden) in de periode tot
2035. Daarin stelt Pemex dat het een tekort aan water verwacht in het noorden
van het land.

Emilio Godoy

take down
the paywall
steun ons nu!