Recente cultuurhocus-pocus van N-VA

vrijdag 21 maart 2014 11:05
Spread the love

Het Vlaamse medialandschap is weer wat mythologie rijker. KVS-directeur Jan Goossens schreef in De Standaard vorig weekend een sterke, warme oproep aan politici om het in verkiezingstijd toch ook eens over kunst en cultuur te hebben (zie hier, zonder betaalmuur voor deze vrije inzending).

Dirk Tuypens schreef prompt een duidelijk antwoord, maar natuurlijk geraakt PVDA+ weer niet door de spamfilter van de ‘neutrale’ DS-redactie. Gelukkig kon zijn stuk intussen wel terecht op Facebook, Twitter en de webstek van De Nieuwe Socialist (zie hier). 

DS maakte maandag vanzelfsprekend wel meteen ruimte voor een antwoord van Eric Defoort (N-VA, lid van de Gravensteengroep), onder de veelzeggende titel Economisch geïnspireerd cultuurbeleid, met de tip om cultuurpolitiek vanaf nu op een occulte import-exportlogica te enten.

Twee contradicties:

Ten eerste, Defoort is vooral gevoelig voor Goossens zijn oproep aan de Vlaamse regering om verder te kijken dan de Vlaamse kerktoren. In zijn opinie benadrukt hij daarom dat hij blij is dat Goossens volgens hem gemerkt heeft dat Johan Swinnen (N-VA) zijn cultuurdiscours alles behalve Vlaams-identitair is (DS, 7 maart).

Gek, want kwam Swinnen niet in de krant juist omdat zijn tentoonstelling over zoiets als ‘Vlaamse fotografie’ in de soep was gedraaid omdat fotografen bedankten voor deze flagrante vorm van politieke instrumentalisering (zie hier)? En is het Vlaams-identitaire niet net de kern van het cultuurprogramma van de Antwerpse N-VA in 2012 (zie hier)?

Het was toch Bart De Wever zelf die zijn visie hieromtrent samenvat met de slogan: ‘cultuur mag geen excuus zijn om niet te integreren?’

Ten tweede, volgens Defoort moet onze ‘kleine’ natie (hij bedoelt ‘onafhankelijk Vlaanderen’!) vooral heel veel culturele en artistieke kwaliteit invoeren. Hij spreekt in termen van een ‘deficit’ op de handelsbalans. Natuurlijk wil N-VA hier het imago wat bijsturen, namelijk dat zij alleen oog zouden hebben voor Vlaamse kweek en een institutionele cultuursector van ‘Vlaamse vuurtorens’.

Nochtans zegt Siegfried Bracke (samen met Johan Swinnen) in een recent Campodebat in de reeks Kiezen is een kunst (zie video) exact het tegenovergestelde: er is protectionisme nodig om de Vlaamse cultuur te beschermen tegen import.

Twee bedenkingen:

Ten eerste, N-VA zoekt allerlei manieren om greep te krijgen op de cultuursector: hun politieke pionnen in raden van bestuur zetten, cultuurprijzen uitreiken (zie hier), in de media en in debatten suggereren dat veel sectorleden hen anoniem steunen, de grote huizen – het centrum van de institutionele macht – opvrijen met de boodschap dat N-VA voor hen de rode loper uit zal rollen, enzovoorts.

Defoort gooit nu een nieuw intimiderend wapen in de strijd: door de keuze voor massale invoer, verliest de niet-flamingante ‘culturo’ heel wat van zijn impact en zal vanaf nu moeten concurreren met door Vlaanderen gesubsideerde import.

De Standaard speelt deze AVV VVK  stratego blijkbaar mooi mee, door van de oproep van Goossens een een-tweetje te maken met een N-VA kopstuk dat bij momenten eens bij Vlaams Belang op de schoot zit (zie hier).

Ten tweede, de geschiedenis openbaart zich soms in kunst en cultuur, zo wordt gezegd. Deze week was het alvast prijs: in Reyers Laat verkondigde de voorzitter van het Vlaams Belang aan de Vlaamse kijker dat hij een cultuurmens was, om daarna wat gezellig te keuvelen met onze welbekende behaarde barden, Joost Vandecasteele en Jeroen Olyslaegers.

Niet alleen behoort het cordon sanitaire daarmee tot het Vlaamse erfgoed. Tegelijk merken we dat ook deze Vlaams-Nationalisten er in verkiezingstijd alles aan doen om zich anders te profileren dan ze in wezen zijn. Twee dagen later stond Gerolf Annemans zij aan zij met Geert Wilders, die meteen weer een recordje in racisme scoorde.

Uitsmijter: Katrien van Eeckhoutte, algemeen directeur van het Concertgebouw Brugge, nam met trots de VLaM prijs 2014 van de N-VA vrouwen in ontvangst. Deze trofee werd in het leven geroepen door kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) die recent nog stelde dat Vlaams Belang wel met N-VA in de regering mag, als ze braaf zijn (zie hier).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!