Losbandigheid

Losbandigheid

vrijdag 3 mei 2013 16:01
Spread the love

jongeren,nva

De laatste fuif van Verkeerd Geparkeerd of een bijeenkomst van het KVHV in het Gravensteen?

“Bij sommige verenigingen, zonder één specifiek te viseren of te vernoemen, heb ik de indruk dat je extreemlinks moet zijn om ertoe te mogen behoren. Zij associëren homoseksualiteit ook al te vanzelfsprekend met losbandigheid.”

Dat stond te lezen in een verslag op de website van Zizo over een debatavond met studentenverenigingen over homoseksualiteit. Laurens Himpe deed die uitspraak namens Jong N-VA UGent. Wat is er mis met losbandigheid?

Ik ken Laurens Himpe niet en op zijn facebook ziet hij er inderdaad niet uit als moeders wildste. Uit eigen ervaring weet ik dat schijn kan bedriegen, we zijn allemaal jong geweest. Dat woordje ‘losbandigheid’ bleef bij mij hangen. Was dat vroeger geen kenmerk dat aan de Vlaamse Jeugd werd toegeschreven zonder daar persé negatieve connotaties aan te verbinden? 

jongeren,nva

‘Juist Geparkeerd’

Er waren op dat debat nog wel meer uit de Vlaamse klei gerukte uitspraken te horen. Zo vroeg Jan De Backer (in het midden op de foto, genomen op een van de KVHV-bijeenkomsten) woordvoerder van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) zich luidop af de vraag of transgenderisme niet behandelbaar is: “Als het een aandoening is, kan je het laten behandelen. Het is goed dat er een wet is dat mensen niet in een opvlieging van geslacht gaan veranderen.”

Zo hoor je nog eens wat. KVHV is ook ronduit tegen de hele LHBT-beweging:“Jullie willen aanvaard worden, maar hebben jullie eigen rusthuizen, verenigingen, feesten … Jullie willen gewoon anders zijn. Jullie stigmatiseren jullie zelf.”

Het KVHV organiseerde ook een Juist Geparkeerd Fuif om het bestaan te hekelen van de Gentse LHBT-jongerengroep Verkeerd Geparkeerd. Ik heb ‘Verkeerd Geparkeerd’ altijd een van de betere namen gevonden voor een LHBT-groep. 

Er zit iets in van: ik ben homo, et alors? Je zal maar student zijn én homo én in het KVHV terechtkomen. Van losbandigheid is er uiteraard geen sprake bij deze club, of het zou na enkele vaten bier moeten zijn. Op de website van KVHV (met name op de pdf-versies van hun tijdschrift Ons Verbond) vind je advertenties van het Vlaams Belang, een lofzang op Margaret Thatcher  en  het verslag van een begrafenisplechtigheid voor de ‘vrije meningsuiting’ naar aanleiding van het afschaffen van het woord allochtoon. 

Dit kan zo niet langer!

jongeren,nva

Interessant om te horen dat de homofobie van het KVHV nog niet echt afgenomen is. In de jaren ’80 was het verbond wel een stuk agressiever. Ik vond in mijn archief een pamflet van oktober 1985 waarin ze het Roze Aktiefront (RAF) aanvallen: “Het “Roze-Aktiefront” is een vereniging van opdringerige homosexuelen die er niets beters op vinden dan jullie, scholieren, te doen geloven dat een gewone jongen-meisje-relatie abnormaal zou zijn. Dit kan zo niet langer! Het K.V.S.V. wil dan ook ijveren voor een schoolpoort, gezuiverd van “roze” homo-propaganda.”

Het KVSV (Katholiek Vlaams Scholierenverbond) was het kleine broertje van het KVHV.  Dat jaar werd het RAF aangevallen door een knokploeg van het Vlaams Belang aan het college van Edegem. Het RAF voerde toen een campagne met flyers aan de schoolpoorten,  in die tijd zowat de enige manier om scholieren te bereiken.

Jongerengroepen bestonden nog niet en scholenwerkingen waren er nauwelijks. Hans Soetaert, die in de jaren ’90 het prille Verkeerd Geparkeerd leidde, schreef toen: “Ik heb het RAF leren kennen toen ik nog op het college zat en daar folders werden uitgedeeld aan de schoolingang. Maar ik deed daar niks mee. (…) Maar, het moet gezegd, het RAF was er, in die woestenij van niks. Daar mogen ze  trots op zijn.”

COMAC maakte van het incident met Jan De Backer een: verslagje en ging ook (een beetje) losbandig doen op de ‘Juist Geparkeerd’ fuif van het KVHV.

Luisteren naar extreem-rechts?

Terug naar Laurens Himpe. Die vindt als extreem-rechtse figuren als Jan De Backer ons niet lusten dat dit niet aan hun gedachtengoed ligt. Het is gewoon onze eigen schuld:“Losbandigheid komt evenveel voor bij hetero’s en homo’s. En je moet niet als holebi- en transgendervereniging ervan uitgaan dat homoseksualiteit samenhangt met een hoop eigenschappen die losstaan van seksuele voorkeur.

Dat voedt uitspraken over zelfstigmatisering zoals Jan die heeft geformuleerd, een standpunt dat ik voor alle duidelijkheid helemaal niet deel. Maar door een bepaald type holebi naar voor te schuiven, ga je ervoor zorgen dat bepaalde holebi’s in de kast, die zich daar niet in herkennen, net uit de boot vallen en nog verder in de kast worden geduwd.

Het is tijd dat holebi- en transgenderverenigingen zelf een genuanceerder beeld gaan geven van homoseksualiteit, anders willen steeds minder personen nog wat met de gemeenschap te maken hebben in de toekomst.” Met andere woorden: hou nu maar op met verkeerd te parkeren

.jongeren,nva

Bart De Wever gaat niet naar de Pride

Toch deden de NVA’ers een warme oproep om naar de pride te gaan op 18 mei. Dat begrijp ik niet helemaal. Als er één stoet is waarvan de losbandigheid al dan niet terecht elk jaar opnieuw wordt gehekeld dat is het toch wel de pride? Bart De Wever heeft er nog zo voor gewaarschuwd: “Sommigen vinden het bijvoorbeeld nog altijd een goed idee om hier ‘gay parades’ te organiseren. Anderen beseffen, zoals Vlaamsgezinden weten dat de media er steevast de meest extreme en/of troosteloze figuren zullen uitpikken als ze op straat komen, dat zulke optochten precies aanleiding geven om stereotypen over homo’s dik in de verf te zetten” schreef hij al… in 2006.

Wordt de voorzitter in deze niet meer gevolgd door de Vlaamse jeugd?  Ik denk eerlijk gezegd dat de NVA-holebi’s weinig andere keuze hebben dan zich op de pride te gaan presenteren: van een beleid waar holebi’s en transgenders beter van worden is er vooralsnog geen sprake in de steden waar de NVA mee bestuurt. Daar kunnen ze dus niet mee uitpakken. En de verkiezingen komen eraan. Ze moeten dus zelf een tandje bijsteken. 

Op de achtercover van de nieuwe Zizo een advertentie plaatsen leek een goed idee.  Tot de negatieve reacties binnenkwamen bij de redactie. Die vond het nodig om er een stuk over te publiceren waarin men  tot de conclusie kwam dat de kritiek onterecht is: “Zij betalen ons immers om lekker aan te mogen schurken tegen onze positieve boodschap.

Waarop een van de lezeressen reageerde met “Matthias Storme, belangrijk NVA-lid: “homofobie is een mensenrecht”. Juist ja, Matthias Storme en Jurgen Ceder, die waren we bijna vergeten. En Karim van Overmeire. Aan homofobe griezels geen gebrek in de NVA.

Wat zie ik rondom mij?

jongeren,nva

Wat Laurens allicht niet weet is dat de pride er begin jaren ’90 kwam onder impuls van het ‘extreem-linkse’ Roze Aktiefront.  Na een voorbereidende campagne was het zover: op 5 mei 1990 trokken we voor het eerst sedert lang door de straten van Antwerpen Het begin van een jarenlange traditie van losbandigheid?

Ondermeer. Maar ook van een jaarlijkse manifestatie waarin de beweging haar eisen duidelijk formuleerde. Kurt Van Eeghem zette toen op het podium een extreem-rechts typetje neer: “Wat zie ik rondom mij? Decadentie! Perverten en inverten!” Je kan zijn optreden bekijken op de video die van de manifestatie gemaakt is. Zijn outfit is misschien te overwegen voor de NVA-delegatie op 18 mei? 

En nu, speciaal voor Laurens en zijn vriendjes van Jong N-VA:  Het artikel Seksueel Burgerschap van Tom Claes. De auteur werkt ook aan de Gentse universiteit. Misschien moet Verkeerd Geparkeerd hem maar eens uitnodigen. En zou een interview met Zizo er inzitten? Die NVA-advertentie hebben ze intussen toch al binnen.

take down
the paywall
steun ons nu!