Nieuws, Economie, België, ABVV, Loonkloof, Equal Pay Day, Zij-kant, Loonongelijkheid man-vrouw, Deeltijds banen -

Equal Pay Day stelt voor: ‘Extreme Housekeeping’

Op 20 maart organiseren zij-kant en het ABVV voor de negende keer Equal Pay Day, een dag die aandacht vraagt voor de nauwelijks verkleinende loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dit jaar richt de campagne zich op het feit dat vrouwen veel vaker deeltijds banen hebben dan mannen. Hiertoe promoot Equal Pay Day de vaker thuisblijvende man in een ludieke videoclip.

donderdag 14 maart 2013 17:30
Spread the love

Equal Pay Day, dit jaar op 20 maart, is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om hetzelfde loon te verdienen als mannen deden in het jaar ervoor. Als de loonkloof groot is, valt Equal Pay Day later in het jaar; wordt deze kleiner, dan wordt Equal Pay Day eerder in het jaar georganiseerd.

Omdat de loonkloof de laatste jaren nauwelijks verkleind is, valt Equal Pay Day dit jaar op dezelfde dag als vorig jaar. De meest recente beschikbare cijfers, die van 2010, laten een percentage zien van 22 procent. Dat betekent dat vrouwen gemiddeld 22 procent minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. Dit percentage omvat het gemiddelde brutomaandloon voor zowel voltijdse als deeltijdse werknemers in de privésector.

Een van de belangrijkste redenen voor de stagnatie in het verkleinen van de loonkloof is volgens de organisatoren van Equal Pay Day het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen: 44 procent van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover 9 procent van de mannen.

Omdat deeltijds werk tot verlies van loon, een lager pensioen, bestendiging van rolpatronen en een verhoogd risico op armoede kan leiden, richt de de Equal Pay Day-campagne van 2013 zich op het streven naar een betere combinatie van werk en gezin voor mannen, en het stimuleren naar meer vrouwen in voltijds banen.

Om dit te bereiken, stelt Equal Pay Day vier actiepunten voor: meer zorgende vaders – door een uitbreiding van het vaderschapsverlof -, de uitbouw van collectieve zorgdiensten, betere informatie over deeltijds werk en de gevolgen ervan en een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie.

Bekijk hieronder het campagnefilmpje van Equal Pay Day 2013:

take down
the paywall
steun ons nu!