ARCO-ACW-DEXIA complex verhaal

ARCO-ACW-DEXIA complex verhaal

woensdag 6 maart 2013 14:44
Spread the love

Als basismilitant van de christelijke arbeidersbeweging zet ik graag de informatie die ik rechts en links kan oppikken aangaande de ARCO-Saga op een rijtje. Zelf ben ik geen fiscaal deskundige, toch doe ik een poging.

1.Oorsprong

Decennia geleden haalden vrijwilligers gelden op binnen de groep van christelijke arbeiders , ze verzamelden de financiële middelen om later opnieuw uit te lenen aan zij die het nodig hadden om bv huizen te bouwen. Zo ontstond de BAC (Belgische Arbeiders Coöperatie) in het Frans noemde dat COB.

Deze bank die goed presteerde en winstgevend was keerde aan de Beweging een deel van de winst uit om sociale projecten te financieren en om professionelen te betalen die de vrijwilligers actief ondersteunden. De bank kon genieten van gratis reclame die de beweging maakte in al haar publicaties om klanten aan te brengen. Alle afdelingen in gemeenten en parochies van de deeltakken hadden uiteraard ook een rekening bij deze coöperatieve bank. De zogenaamde winstbewijzen vinden hier hun oorsprong, een vergoeding voor de aanbreng van klanten de  klantentrouw en de hiermee samengaande publiciteit.

2.Opgaan in een systeembank

In de jaren 90 besliste de toenmalig verantwoordelijken van het ACW-MOC om de spaarbank via Artesia te laten op gaan in de systeembank Dexia. De verantwoordelijken van toen waren van oordeel en dat (samen met hun fiscale experten) er geen plaats meer was voor een kleine bank. Een zekere achteruitgang van het klantenbestand was niet vreemd aan deze houding. Dit was een fundamentele vergissing omdat een coöperatieve bank gezien zijn activiteiten haaks staat op deze van een systeembank. Een coöperatie heeft nog altijd als doel een economische activiteit de onttrekken aan de markt en ze toegankelijk te maken voor de coöperanten, een systeembank heeft daar geen boodschap aan wel integendeel.  Het argument dat dit nu eenmaal de tijdsgeest was is zeer zwak, een sociale beweging heeft precies als karaktertrek tegen de tijdsgeest in te gaan wanneer het de verkeerde kant uit gaat.

3.Het Dexia -debacle

Dit debacle, was vooral het gevolg van de rommelkredieten waarmee de Franse Dexia-baas Pierre Richard, de bank naar de afgrond leidde. Deze heer hield trouwens tot op de vooravond van de crisis vol dat de grootbanken geen problemen hadden. De regering moest 5 miljard vinden voor Fortis en nog eens 3 voor Dexia. de institutionele aandeelhouders Ethias, de Gemeentelijke Holding en Arco moesten van  premier Yves Leterme en minister Didier Reynders zorgen voor een kapitaalsverhoging van samen 1 miljard euro. Ze konden deze gelden nergens gaan lenen , zo gingen Arco en de Gemeentelijke holding lenen bij Dexia zelf. Men moet geen financieel specialist zijn om te begrijpen dat dit slecht afloopt. Arco heeft er steeds voor gepleit om Dexia op te splitsen in een Belgische en Franse tak maar ze vonden echter geen gehoor ook niet bij Jean Luc De Haene die voorzitter was.

4. ARCO-garantie

Deze  garantie werd bedongen refererend naar de garantie voor de TAK 21 producten van Ethias waarvan Steve Stevaert voorzitter was.De garantie geldt enkel voor de coöperanten niet voor de deeltakken van de beweging.

5.Winstbewijzen

Deze bewijzen werden bij elke overgang van BAC naar Artesia over Dexia naar Belfius steeds overgenomen. Ze lagen contractueel vast. Een contract kan enkel aangepast worden mits akkoord van beide partners. De winstbewijzen zouden voor problemen zorgen als men de overheidsbank Belfius opnieuw in de markt wil brengen. Aan een overnemer zeggen dat een deel van de winst voor externen bestemd is klinkt niet goed. Men zocht naar een vergelijk. Uiteindelijk kocht Belfius de winstbewijzen af voor 110 miljoen euro. Dit bedrag werd voor door het ACW-MOC herbelegd in de bank voor een bedrag van 72 miljoen euro dit tegen een intrest van 6.25%, voor achtergesteld leningen een normaal bedrag .De rest van het bedrag wordt in 10 jaar terugbetaald. De bijkomende rente moet gezien worden als een commerciële deal een soort getrouwheidspremie.

Belangrijk is ook te melden dat het bestaan van deze bewijzen goedgekeurd werd door het parlement en de nationale bank.

Er werd een vennootschapsbelasting betaald op de winstbewijzen die na belasting terecht komen in de vennootschap Sociaal Engagement. Deze constructie zorgt ervoor dat men geen tweemaal belastingen betaalt op dezelfde inkomsten. Dit is een Europees erkende manier van werken.

6. Gemeentelijke holding

Tot slot citeer ik een stuk uit De Tijd van begin maart 2013

Dat de aandacht zich nu toespitst op Arco en het ACW is ook vreemd, omdat de schade aangericht door het failliet van de Gemeentelijke Holding groter is dan die veroorzaakt door Arco en bovendien prompt wordt betaald door de Belgische belastingplichtigen. Door het wegvallen van de dividenden uitgekeerd door de Gemeentelijke Holding, werden tal van gemeenten, die al in financiële nood verkeerden door de toenemende pensioenkosten, verplicht hun belastingen gevoelig te verhogen.

Een lang en ingewikkeld verhaal door populisten(NV-A LDD) handig gebruikt om de zaken in een verkeerd daglicht te plaatsen

take down
the paywall
steun ons nu!