Interview, Nieuws, Samenleving, België, Website, Stampmedia, Leuven, Kortrijk, Turnhout, Rolstoelgebruikers, Toegankelijkheid, Hidden City vzw -

Hidden City maakt handelszaken toegankelijker voor rolstoelgebruikers

De vzw Hidden City brengt de toegankelijkheid van Leuvense handelszaken in kaart. Diederik Ornelis en Brecht Provoost, beiden rolstoelgebruikers, richtten de vzw drie jaar geleden op omdat ze merkten dat veel mensen met een handicap thuis bleven.

vrijdag 21 september 2012 06:57
Spread the love

Brecht Provoost: “Diederik en ik waren het beu dat we in bijna geen enkele winkel binnen konden. We hebben toen een databank aangelegd om alle handelszaken in kaart te brengen. Intussen zitten daar naar schatting 1.600 handelszaken in binnen de Leuvense ring. Daarvan is ongeveer 28,5 procent toegankelijk. Ons vorige cijfer was 24 procent, dus er is wel positieve verandering, maar het gaat te traag.”

Wanneer beschouwen jullie een zaak als toegankelijk?

Diederik Ornelis: “Als de drempel maximum twee centimeter hoog is en de ingang minstens zeventig centimeter breed. We hebben voornamelijk de ingangen gecontroleerd, omdat we daarmee een goed beeld kunnen schetsen of rolstoelgebruikers binnen kunnen of niet. In onze databank staan zowel de toegankelijke als de niet-toegankelijke handelszaken, indien mogelijk met een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de ingang. Toegankelijke toiletten proberen we ook te beschrijven, want daar is een enorm gebrek aan.”

Hoe hebben jullie deze databank opgebouwd?

Ornelis: “Samen met een aantal vrijwilligers zijn we door Leuven getrokken. De situatie kan natuurlijk veranderen als een zaak verhuist of failliet gaat. Daarom proberen we om alle zaken jaarlijks na te kijken. Bovendien breiden we dit project uit naar Aarschot, Diest en Herent. We hopen om tegen september een deel van de handelszaken uit die gemeenten in kaart te hebben gebracht.”

Krijgen jullie soms negatieve reacties van handelaars die het niet aangenaam vinden dat hun handelszaak online als niet-toegankelijk vermeld staat?

Ornelis: “We vertrekken vanuit een positief idee, om handelaars een impuls te geven er iets aan te doen. Daar krijgen we alleen maar positieve reacties op, vaak van handelaars die verbeteringen willen aanbrengen en advies zoeken. Wij zijn altijd bereid om raad te geven.”

Waarin verschilt Hidden City van de adviesraad toegankelijkheid van de stad Leuven?

Provoost: “De adviesraad geeft vooral tips over de toegankelijkheid van straten en openbare gebouwen. Wij houden ons voornamelijk met privézaken bezig. Maar we werken natuurlijk wel samen. Diederik en ikzelf zijn trouwens allebei lid geweest van de adviesraad.”

Hellende vlakken

Provoost: “We hebben een mobiel hellend vlak verkocht aan een twintigtal restauranthouders en cafébazen in de Muntstraat en op de Oude Markt. We hebben die mensen ook een sticker van Hidden City gegeven. Die sticker kunnen ze dan op hun deur plakken, zodat rolstoelgebruikers weten dat er een hellend vlak gelegd kan worden. Rikky Evers, de uitbater van café de Libertad, is zelfs met ons meegegaan naar andere cafébazen en restauranthouders, om hen te overtuigen van het nut van ons project. Ook Evert Thys, de uitbater van café De Weerelt en secretaris van de vzw Oude Markt, zijn we heel erkentelijk. Hij heeft ons geholpen om meer cafés op de Oude Markt toegankelijk te maken.”

Ornelis: “We zijn met de verkoop van hellende vlakken begonnen toen studenten ons meldden dat mensen met een rolstoel niet binnen konden in de meeste cafés op de Oude Markt. Door dit project zijn de Muntstraat en de Oude Markt nu heel wat toegankelijker dan vroeger.”

© 2012 – StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!