Verslag, Lokaal, Antwerpen, Petroleum zuid, Blue gate antwerp, Antwerpen Zuid, Petroleumhaven Antwerpen -

Antwerpen: historische site Petroleum Zuid wordt Blue Gate Antwerp

De Antwerpse industriële site Petroleum Zuid gaat een heel stuk terug in de tijd. Reeds aan het begin van de 20ste eeuw was het één van de belangrijkste petroleumhavens ter wereld. Antwerpen pionierde destijds in de verwerking van fossiele brandstoffen. De site krijgt een nieuwe bestemming. Hoe ligt ze er nu nog bij. Een fotoverslag.

donderdag 9 augustus 2012 12:06
Spread the love

Vandaag wil Antwerpen opnieuw een voortrekkersrol spelen op gebied van energievoorziening, dit keer als internationale wegbereider inzake eco-effectiviteit en hernieuwbare energiebronnen. Het stadsproject krijgt de naam Blue Gate Antwerp. Deze naam is weloverwogen gekozen in functie van ambitie die de stad met dit prject heeft.

Ruimtelijk gezien koestert Blue Gate Antwerp immers hoge verwachtingen. Het terrein van Petroleum Zuid omvat 112,9 hectare, waarvan in eerste instantie 73,1 na sanering bouwrijp worden gemaakt. De resterende 39,8 hectare komen ter beschikking na beëindiging van de nog lopende petroleumconcessies in in 2035.

Hierbij enkele momentopnamen van hoe de sit er nu nog bij ligt anno 2012.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!