Antwerpen – GAS-ambtenaren werken ‘zo anoniem mogelijk…’

Antwerpen – GAS-ambtenaren werken ‘zo anoniem mogelijk…’

vrijdag 3 augustus 2012 14:55
Spread the love

De story rond de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) blijft uitdeinen. De Europese cocaïne hoofdstad Antwerpen neemt ‘bruisend’ het voortouw. Misbruikt deze op zichzelf reeds onwettelijke maatregelen ‘grensverleggend’. Dat GAS-ambtenaren door de bevolking ervaren worden als rondsluipende verklikkers, wordt dagelijks duidelijker. Dat ze zich boven de wet wanen ook. Lees hier het bewijs…

Herkenbaar aan ‘legitimatiebewijs’ ?

Op de website van de stad staat : ‘Of zorgt u ook voor sluikstort ? De beëdigde en GAS-ambtenaren, herkenbaar aan een legitimatiebewijs, mogen dit vaststellen en een bekeuring geven‘. Even testen…

Ik ben een bijzonder lastige politieke activist, burger en (burger)journalist. Niks ‘neutrale’ journalistiek, wel in functie van verzet. Het gratis propaganda blad van het Antwerpse rechtse beleid – De Nieuwe Antwerpenaar – zoekt zowaar (burger)journalisten. De (burger)journalist die zich aldus verkoopt, mag zijn ‘perskaart’ als kritisch verslaggever afgenomen worden. Hij / zij krijgt er wel een nieuwe – een échte –  van het dankbare beleid, als slaafse‘embedded’ reporter.

In dat goed nieuws gazetje dat bulkt van de ‘feesten’ en de gelukkige Antwerpenaren, vindt je uiteraard geen letter kritiek op de glorieuze verwezenlijkingen van burgemeester P.Janssens (SPA) en C°. Die het pad effend voor burgemeester Bart De Wever, van het extreem rechtse N-VA.

Een oude ‘frigo’ bij ‘de verkeerde’

De GAS is één van die triomfen van het beleid die De Nieuwe Antwerpenaar in de bruin-roze verf zet. De dames en heren GAS-ambtenaren die zich inzetten voor het ‘wonen in een propere stad’ zouden dus  herkenbaar zijn aan een ‘legitimatiebewijs’.

Raar, want talrijke mensen werden tengevolge volledig correcte aanwezigheid op het openbaar domein ‘op zicht’ willekeurig beboet met 150 euro. Zonder enige identificatie of legitimatie. Ik weiger één euro te betalen, anderen gaan naar de rechter. Als vervelende Antwerpenaar weet ik nu uit officiële bron hoe deze PV’s ‘op zicht’ ontstaan.

Op 9 juli ‘12 vielen twee gore figuren mij lastig in verband met een oude ‘frigo’ aan mijn voordeur. Die wandelende ijskast was me onbekend. In een inbraak gevoelige buurt raadt de politie aan nooit onbekenden binnen te laten. Het is geen fictie dat criminelen verkenners op pad sturen. Bij mij werd ‘s nachts gewelddadig ingebroken. Ik ben dus alert voor het type onbekenden dat die middag op de drempel van mijn woning verdacht rondhang gedrag vertoonde.

Na wat onderzoek journalistiek over de bedoelingen en de identiteit van die duidelijk niet al te snuggere ‘overlast’ aan mijn deur, antwoordde men tenslotteop mijn vraag : ‘Van de GAS ?’, met een gemompeld ‘Ja’. Voor de rest radiostilte en intimidatie. Ze hadden pech, belden aan bij ‘de verkeerde’, die de GAS beter kent dan tot wat deze ‘bij geschoolden’ ooit in staat zullen zijn. (Lees ‘Antwerpen – ‘Is dà von aa ?’) (1)

‘… altijd proberen zo anoniem mogelijk te werken…’

Er kwam, niet voor de eerste keer, geen identificatie of legitimatie aan te pas. Neen, beide stedelijke ambtenaren (M/V) stapten fluks zonder toestemming mijn privé ruimten binnen en verdwenen in de lift. Later bleken ze spoorloos. Deze duistere ‘GAS-ambtenaren’ pleegden onder meer huisvredebreuk. En vooral, ze hulden zich in totaleanonimiteit.

Trouwe lezers van DeWereldMorgen.be raadden me aan een klacht in te dienen na mijn eerste verhaal alhier. Dat geschiedde. Bij de burgemeester en bij de stadsdienst met de  new speak titel Samenleven, over deze brutale aantasting van mijn rechten, burgerlijke vrijheden. Ik lichtte onder meer de wijk politie en de Ombudsvrouw in afwachting van een klacht bij haar, in.

Dat leidde als eerste resultaat tot voor zowel een ambetante Antwerpenaar als voor een (burger)journalist interessante zwart  op wit onthulling en bevestiging. De bevestiging dat het onwettelijk misbruiken van een onwettelijke maatregel door de overheid gelegitimeerd wordt.

De onthulling dat een stedelijke ambtenaar van Samenleven, de ‘baas’ van GAS – ambtenaren te velde mij officieel bevestigd dat zijn ondergeschikten ‘bijgeschoold’ worden om in alle ‘anonimiteit’ rond te sluipen.

Baas boven baas

Anonimiteit is dus de door de overheid reguliere, aanvaarde, opgelegde norm. Zich legitimeren staat daar haaks op. Het groezelige, zich verdacht gedragend bezoek aan mijn voordeur was er zich terdege van bewust dat het op de steun‘van boven’ kon rekenen.

Hun ‘baas’ dekt hun onwettelijk optreden. Dekt de ‘baas’ van dit ‘baasje’ – Tom Meeuws, directeur van de dienst Samenleven – dat ook ? Dekt de ‘baas’ van dat laatste ‘baasje’, burgemeester Janssens, dat eveneens ? Dat de toekomstige ‘grote baas’, burgemeester Bart De Wever, zelfverklaarde anonieme pseudo flikken die in bende optreden in zijn hart draagt, weze duidelijk.

Terwijl op mijn klacht gereageerd had moeten worden door die Tom Meeuws, directeur van een stadsdienst waaronder alle veiligheidsdiensten behalve de politie vallen, liet hij dat over aan één van zijn‘onderkuppels’. Aan mijnheer Frans Vandamme van Samenleven-Stadstoezicht.

Deze opper stadstoezichter mailde mij op 30 juli ’12 – weliswaar ‘met vriendelijke groet’ – letterlijk over zijn personeel : ‘Hun betrachting is, en dit door regelmatige confrontatie met verbale agressie, dat ze altijd proberen zo anoniem mogelijk te werken…’.

Anoniem is anoniem

Aan u, lezer, dit ene zinnetje anders te interpreteren dan hetgeen er staat. Mijnheer Vandamme neemt in opdracht van het politiek beleid twee illegaal werkende stedelijke ambtenaren in bescherming en verklaart in één ruk dat het de norm is van àlle GAS-ambtenaren ‘dat ze altijd’ anoniem rondneuzen.

Anoniem betekend geen legitimatie. Anoniem is anoniem. Betekent een vrijgeleide voor onbeschoftheid en het schaamteloos etaleren van hun als kleine garnaal verworven ‘macht’, die er bij hen die bij mij huisvredebreuk pleegden afdroop.

Hoed je voor die ‘kleine garnaal’. De Amerikaans politicoloog Daniel Jonah Goldhagen analyseerde in Hitlers gewillige beulen en in Erger dan oorlog – Volkerenmoord de medeplichtige rol van de ‘omstaanders’, ‘de mensen’, de massa die onder invloed van het fascistoïde Vlaams-Nationalisme ook in Antwerpen zonder verzet duizenden Joden van uit het Centraal Station richting de gaskamers in veewagens liet vervoeren.

Als men al niet zoals een deel van de politie en ‘Vlaemsche’ bendes deden,letterlijk een vrijwillig handje toestak. Het zijn de historische geestesgenoten van de N-VA en het VB. Een N-VA waar een straat crimineel en geweldenaar als Jurgen Ceder met zijn racistische achtergrond meer dan welkom is. (‘Lees ‘VB undercover in N-VA’) (2)

‘Dem Fürher entegen arbeiten…’

De GAS ruikt naar de praktijken van de anonieme ‘klop op de deur’. Ze maakt deel uit van het repressieve Stadsplan Veilig waarmee al lang geoefend wordt met die ‘klop op de deur’, met ‘huis aan huis controles‘ in arme buurten. Een reguliere vorm van inbreken. 

Blijkbaar strekt de GAS zich nu uit tot privé terrein, zoals de gemeenschappelijke ruimten van mijn sociale woning. Ambtenaren, waarvan een pak afkomstig uit stedelijke diensten – zoals de huisvuil ophaal dienst – waar ze niet te handhaven waren. GAS-ambtenaren die wel correct werken, klagen deze ontwikkeling  intern aan.

Dat type ‘onderknuppels’heeft de neiging zich als strafste van de klas te profileren. ‘Dem Fürher entgegen arbeiten’, de Fürher tegemoet werken zoals Goldhagen aantoonde. In hun beperkt werkend brein licht ‘de opdracht !’ op. De kans om iets te zijn. Door de overheid reeds gestimuleerd om illegaal ‘anoniem’ te blijven, doen ze er in hun drift naar macht een schepje boven op om het Schoon Verdiep (Stadhuis) te plezieren.

Dat deze illegaliteit stimuleert van uit de dienst Samenleven, het schepen college en de gemeenteraad.Het VB heeft niet te klagen. De ‘socialist’ P.Janssens voert haar programma trouw uit, zoals de burgemeester zelf bevestigde op de voorpagina van De Standaard (16/08/11) Citaat : ‘Alles wat Filip Dewinter van het Vlaams Belang voorstelde in debatten van de vorige verkiezingen hebben we uitgevoerd’.

Beroepsgeheim als ‘hinderpaal’

‘Entegen arbeiten…’. Het is een mentaliteit die diep geworteld is, door het VB uitgebuit wordt door de bevolking openlijk en met geldelijke beloningen in het vooruitzicht, aan te zetten tot verklikken van ‘sans papiers’, vrouwen met een bourka, druggebruikers, armen,… Het is een gif dat door de ‘democratische’ meerderheid met new speak en ‘stoemelings’ verspreidt wordt.

Burgemeester Janssens roept in zijn door Bart De Wever toegejuichte anti sociale pamflet Voor wat hoort wat de hulpverleners op hun wettelijk beroepsgeheim  te schenden. Hoeft het betoog dat het ‘reguliere’ door de overheid gesubsidieerde sociale middenveld hier geen kik geeft ?

Citaat uit dat pamflet : ‘In de praktijk blijkt de al te strikte interpretatie van het beroepsgeheim dikwijls een hinderpaal om probleemgedrag efficiënt aan te pakken’. Lees, om zijn op repressie en zero tolerance gebaseerde terreur ongecontroleerd te kunnen opdrijven. Na de verkiezingen zal burgemeester De Wever de woorden van de ‘socialist’ indachtig zijn.

‘Probleem gedrag’, zoals door de GAS creatief geviseerd, kan men in deze geest gerust wetteloos ‘aan pakken’. De deontologie niet ‘al te strikt’ soepel verkrachten. Beroepsgeheim, reglementen, wetten ? Vervelende bijkomstigheid. Zich legitimeren, identificeren, beleefd gedragen zijn ‘dikwijls hinderpalen’. Het doel heiligt de middelen, vrij naar Machiavelli. 

De ‘kleine garnaal’ juicht met haar brood en spelen in deze ‘feestende stad’ waar het cocaïne verbruik het hoogste is van gans Europa. Wat democratische ‘hinderpalen’ slopen ? Ach… Vermits de burgemeester himself de weg wijst, wat zou die ‘bijgeschoolde onderknuppels’ beletten ‘de Patrick’ als onderbetaalde voetvegen ‘tegemoet te werken’ ?

Het relatief kleine incident waar in ik betrokken ben is typisch voor een repressieve politiek en praktijk waar in ‘onderknuppels’ gebruikt worden en de ‘omstaanders’ de andere kant opkijken. Wat niet weet, niet deert.

Stadsdienst Samenleven verhindert het samen leven

Alhoewel… Wanneer de gewone vrouw / man een niet zelden onterechte GAS-boete van 250 euro aangesmeerd krijgt, komt die wel eens tot bezinning. Ook dat liet mijnheer de stadstoezichter Vandamme me weten. Zijn personeel werkt anoniem wegens  ‘…. regelmatige confrontatie met verbale agressie…’. Dat zal wel, het gore tuig dat me lastig viel lokt agressie uit, levert een ‘bijdrage’ aan het gevoel van onveiligheid in de stad.

Samen met de dienst Samenleven, maakt het een normaal sociaal samen leven onmogelijk in een ‘propere stad’ die verbouwd wordt tot speeltuin van de betere middenklasse. ‘Kleine garnaal’ dat macht ruikt met als opdracht te ‘zuiveren’, het kende in de geschiedenis enkele voorgangers.

‘Verbale agressie…’ Laten we zeggen, lik op stuk. Terechte assertiviteit van slachtoffers die niet buigen, maar de confrontatie aangaan veroorzaakt door de provocatie van die geminachte  ‘anoniemen’. Het is niet leuk geminacht te worden. Niemand verplicht hen die vuile job te doen. Op hun hoede voor ‘verbale agressie’ pleegden ze bij mij vrolijk huisvredebreuk, pleegden agressie tegen mij en mijn buren.

Hetzelfde soort ‘beëdigden’ die mij enkele jaren geleden een nadien bewezen foutieve GAS-boete van 100 euro oplegden wegens een vuilniszak. Deze ‘overwinning’ kostte me tijd, verplaatsingen en 6,65 euro voor een angetekende zending. Terugbetaling van die som gebeurde niet. Verontschuldigingen konden er niet af.

Hetzelfde type ambtenaren dat voor de politierechtbank het onderspit dolf nadat het gedagvaard werd door het Daklozen Aktie Komitee (DAK). Die eenstemmig met de waanzin van de GAS in geheel Vlaanderen bijdragen tot de verkleutering, de disciplinering van de burgers tot gezagsgetrouwe eenheidsworst.

Een bevriend GAS-ambtenaar die wel correct werkt zei dat wanneer er me nog zoiets zou voorvallen als op 9 juli ‘12, ik de 101 moet bellen. Gelijk heeft hij. Wanneer deze GAS-ambtenaren zo te lijden hebben onder beledigingen, is het hen geraden wat ‘bijscholing’ te volgen bij De Lijn. De chauffeurs daar hebben het moeilijk. Toch geven ze in het algemeen het voorbeeld over hoe het wel kan en moet.

Controleer de controleurs

Heeft dit verhaal een moraal ? Antwerpenaren, laat je niet doen, sla terug, verzet je. En controleer de controleurs. Organiseer het toezicht op stadstoezichters, buurt regisseurs, de commando post van repressie Samenleven, op Big Brother. Willen we het gezellig houden bij ‘wonen in een propere stad’ dan is het noodzakelijk de overlast veroorzaakt door GAS-ambtenaren aan banden te leggen.

Groot tumult veroorzaakte enkele jaren geleden het opzet om in Borgerhout met burger patrouilles het racistische optreden van de politie in kaart te brengen. De Antwerpse flikken waren en zijn doordesemd met extreem rechtse ideeën. Zoals in WOII. Dergelijke patrouilles en burgercontrole zijn een noodzaak.

De organisatie rond de GAS is fundamenteel ondemocratisch en een gevaar voor de vrije mening op het openbaar domein. Ze is ook een gevaar voor het dag dagelijks leven van gewone mensen. De volledige GAS-wetgeving moet langs politieke weg onder druk van ‘de straat’ afgeschaft worden als ongrondwettelijk.

Ondertussen hebben bewuste burgers het recht en de taak dat ‘beëdigt’ GAS-personeel op de voet te volgen en hun onaanvaardbaar gedrag waar mogelijk aan te klagen en te laten sanctioneren. Vervolg de vervolgers…

1 – ‘Is dà von aa ?’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/07/13/antwerpen-da-von-aa

2 – ‘VB undercover in N-VA’  www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-calliauw/2012/07/18/vb-undercover-in-n-va-ceci-nest-pas-une- pipe-0

take down
the paywall
steun ons nu!