Enkele opvallende zinnen uit zijn eerste reactie:

"Op zichzelf heb ik niks tegen die tunnel,integendeel"

"Ik ben blij dat het besslist is"

"Dat is een mooi compromis.Nu is dat eindelijk opgelost na 10 jaar"

"Als we vandaag niet hadden besslist,was  er een crisis in de regering"

"Ik denk dat het nog veel erger zou geweest zijn om niet te besslissen"

"De Antwerpenaar krijgt perspectief op het oplossen van het slachtveld.Niet alleen op de ring maar ook alle wegen daarrond,Mortsel,Luchthaven...Al bij al is dat een mooi compromis".

Opinie, Nieuws, Politiek, België, Bart de wever, Politieke crisis, N-VA, Communicatie, Propaganda, Politieke discours, Betekeniswereld, Internetfora, Argumenten, Oneliners, Dossier N-VA -

De woorden van De Wever

Bart De Wever is Vlaanderens Great Communicator omdat hij alle vormen van argumentatie vermijdt en er bovendien in slaagt zijn oneliners in grote netwerken van communicatie te laten circuleren.

vrijdag 29 april 2011 11:15
Spread the love

Bart De Wever geeft commentaar op beslissing van de Vlaamse regering in het Oosterweeldossier (foto: John Moussiaux)

N-VA-voorzitter Bart De Wever is immers volmaakt aangepast aan de huidige communicatiewereld waarin men niet langer meer gewoon zelf communiceert, maar vooral anderen doet communiceren.

Dat is een oud recept, het heet propaganda en De Wever bereidt het meesterlijk. In wat volgt, bespreken we een stukje onderzoek dat we onlangs uitvoerden en waarbij we zowel de woorden van De Wever zelf, als de woorden van vele anderen op een discussieforum volgden. We zien immers twee heel duidelijke stappen.

Betekeniswereld nooit toegelicht

Stap één: De Wever en zijn N-VA-maats produceren een heel beperkte reeks van korte uitspraken. Die uitspraken suggereren een hele betekeniswereld, al worden ze nooit toegelicht. Wanneer dat laatste toch gebeurt – wanneer mensen lastige vragen naar de betekenis beginnen stellen – dan worden die uitspraken overboord gegooid.

Dit is het geval geweest met het motief van de ‘twee democratieën’ dat vooral in de eerste maanden na de laatste verkiezingen een sterk thema was.

Welke uitspraken dan? Er zijn drie categorieën. De eerste gaat over N-VA zelf en hierin duiken kernwoorden als ‘grootste partij’, ‘meerderheid’ en ‘democratie’ voortdurend op. Ook zien we dat de N-VA zich gelijkstelt aan ‘Vlaanderen’ en bovendien contrasten schetst zowel met de Franstaligen als met de andere Vlaamse partijen, die niet zijn zoals hen.

Wat is de N-VA immers? Hier komen we tot een tweede categorie, die van de attituden. Hierin zien we kernwoorden zoals ‘moedig’, ‘eerlijk’, vastberaden’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘voet bij stuk houden’ enzovoort. De N-VA heeft al die eigenschappen, de anderen niet.

De derde categorie gaat over het probleem en de oplossingen. Hierin zien we telkens woorden zoals ‘de afgrond’, ‘bankroet’, ‘muurvast’, ‘er beweegt niets’ enzovoort, telkens over België en de actuele politieke toestand.

De oplossingen zijn ‘broodnodige hervormingen’, ‘verandering’ en ‘(Copernicaanse) Omwenteling’. Daartegenover staan ‘rond de pot draaien’, ‘njet’ of ‘non’, ‘halsstarrig weigeren’ of ‘spelletjes spelen’.

De woorden staan op zichzelf. We horen immers nooit waarom bijvoorbeeld de door N-VA voorgestelde hervormingen ‘broodnodig’ zijn, noch wat die hervormingen nu precies en concreet inhouden, en evenmin wat ‘de afgrond’ concreet betekent in een land dat al bij al niet slecht boert.

Ook dingen zoals ‘standvastigheid’ worden niet nader toegelicht, zodat het verschil met bijvoorbeeld ‘koppigheid’ of ‘dwaasheid’ niet duidelijk is.

Verbijsterende reeks herhalingen

Stap twee nu. Deze frasen worden overgenomen op alle mogelijke publieke debatfora. Wie deze fora op een willekeurige dag analyseert, merkt een verbijsterende reeks herhalingen van dezelfde woorden, telkens zonder een schim van toelichting of argumentatie. Deels, en dit is duidelijk, zijn deze reacties georganiseerd; deels zijn ze spontaan. Die overnames zien er dan zo uit, we geven één typisch voorbeeld (sic):

“Amai. Die Franstaligen willen bij voorbaat al niks weten van De Wever. In tegenstelling tot Di Rupo heeft ie toch al het één en het ander op papier gezet, en is daarbij overgegaan tot verregaande toegevingen aan de Franstaligen. Deze laatsten daarentegen zetten niks op papier en zeggen njet op alles. Of ze willen praten en praten, liefst tot in 2199. Ondertussen blijft alles geblokkeerd, precies zoals ze het willen. Wanneer CD&V, Open VLD en SP.A eindelijk in hun opzet geslaagd zullen zijn om N-VA opzij te schuiven, wat dan? Gaan zij dan een voor Vlaanderen broodnodige hervorming kunnen doorvoeren? No way (hilarisch gebulder)! Dit land zit vast. Vlaanderen ligt gebonden aan handen en voeten. Zolang Vlaanderen niet de ballen heeft om out-of-the-box-oplossingen te overwegen, zal alles bij het onwerkbare oude blijven. Vroeg of laat zal de Vlaming het in zijn portefeuille voelen, en dan pas zal ie klaar zijn voor verandering. Leterme en co zullen het dus wellicht nog een tijdje kunnen rekken.”

We plukten dit voorbeeld lukraak van het forum van een krant, en het vat zowat alles samen.

Laat duizend mensen duizend keer hetzelfde zeggen, en velen zullen het als waarheid beginnen zien. De Wever en zijn maats bespelen dit oude instrument met brio. Ze zullen dan ook de geschiedenis ingaan als de mensen die hun volk afleerden te argumenteren.

Joachim Ben Yakoub, Ico Maly en Tinne Kenis

Joachim Ben Yakoub, Ico Maly en Tinne Kenis zijn medewerkers bij KifKif.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!