Het olielek op de bodem van de Golf van Mexico. (Foto: Live Spill Cam)

 

Nieuws, Wereld, Milieu, Mexico, BP, Olielek -

Mexico onderzoekt nog steeds schade van BP-olieramp

Een jaar na de olieramp met BP-boorplatform Deepwater Horizon heeft Mexico nog steeds geen volledig beeld van de schade. Wetenschappers zijn nog volop bezig met het analyseren van bewijzen.

dinsdag 19 april 2011 14:04
Spread the love

Tussen 20 april en 15 juli 2010 ontsnapten bijna vijf miljoen vaten (van 159 liter) olie uit de bron onder Deepwater Horizon.  Er werden slechts 800.000 vaten gerecupereerd.

In de wateren en aan de kusten van de Verenigde Staten zijn de gevolgen een jaar later nog altijd zichtbaar. In Mexicaanse wateren is dat niet geval, zegt Sharon Herzka, expert mariene ecologie van het Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (Cicese) in Mexico. “Dat is vermoedelijk te wijten aan het feit dat de kleinste afstand tussen de bron en de Mexicaanse wateren ongeveer 400 kilometer bedraagt.”

Herzka coördineert een onderzoek over de gevolgen van de ramp, waaraan onder meer de Autonome Universiteit van Baja California (UABC), het Mexicaans Instituut voor Petroleum en het Nationaal Instituut voor Ecologie meewerken.

Nog tientallen jaren

Gegevens over de milieu-impact zijn onder meer van belang met het oog op de verdere olie-exploitatie in de Golf van Mexico.

In een eerste fase, van 6 tot 22 november, werden van op het onderzoeksschip Xiximi-1 meer dan duizend waterstalen genomen en honderden stalen van de sedimenten van 1000 tot 3500 meter diepte. In de tweede fase, die in juni moet worden afgerond, vindt een chemische en biologische analyse van de stalen plaats.

Maar Herzka waarschuwt “dat er in de komende jaren onrechtstreekse negatieve gevolgen kunnen zijn”, bijvoorbeeld in de voortplanting van zeezoogdieren en grote vissen.
In het laatste officiële Mexicaanse rapport, dat in augustus op het internet verscheen, stond iets gelijkaardigs: “De deskundigen schatten dat men nog decennia zal moeten wachten om de echte gevolgen van de lozing te kennen.”
Tonijn
In oktober en november vorig jaar vond een expeditie met 32 experts plaats om de gevolgen van het ongeval met Deepwater Horizon nader te onderzoeken. De resultaten worden over enkele weken bekendgemaakt.

Volgens Greenpeace-expert Alejandro Olivera, die deel uitmaakte van de expeditie, is het vooral uitkijken naar gevolgen voor migrerende soorten, zoals de warana, een soort zeeschildpad, de blauwvintonijn en de pelikanen.

“Op middellange en lange termijn kan het lek gevolgen hebben voor de voortplanting van de geelvin- en blauwvintonijn “, zegt ook UABC-onderzoeker Rafael Solana.
De geelvintonijn (Thunnus albacares) en blauwvintonijn (Thunnus thynnus) worden momenteel overbevist in de Mexicaanse wateren van de Stille Oceaan de Golf van Mexico.

Tamaulipas

In VS-wateren trof de expeditie een kilometers lange strook met een lage zuurstofconcentratie aan, een symptoom van vervuiling. Die strook zou in Tamaulipas kunnen opduiken, de dichtstbijzijnde Mexicaanse deelstaat.

De mangrovebossen van Tamaulipas hebben een belangrijke biologische functie en vormen barrières tegen orkanen en stranderosie. Tamaulipas is ook de belangrijkste producent van de aztekengarnaal (Farfantepenaeus aztecus), goed voor meer dan 10.000 ton per jaar.

Een van de andere zaken die de wetenschappers zorgen baren, zijn de oliebolletjes die ontstonden door chemische middelen in zee te lozen om de olie af te breken. Ze vrezen dat die bolletjes kunnen worden ingeslikt door sommige diersoorten en zo in de voedselketen terechtkomen. “Chemische vervuiling heeft ernstige gevolgen voor de fysiologie van de vissen, wat een rechtstreekse weerslag op de eigen bevolkingsdynamiek, de voortplanting heeft”, zegt Solana. “Dat zal weerspiegeld worden in het rendement van de visserij, in het economische aspect, en in het behoud van de soorten.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!