Samenleving, Antwerpen, Lokaal, Stampmedia, Antwerpen, Jeugdcriminaliteit, ADAM -

Jeugdcriminaliteit in Antwerpen blijft heikel thema

ANTWERPEN - De Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) tracht jeugdige delinquenten op het rechte pad te brengen. Naar aanleiding van haar tiende verjaardag organiseerde ADAM op donderdag 7 april 2011 een congres om deze heikele problematiek onder de loep te nemen.

dinsdag 12 april 2011 12:20
Spread the love

De politie arresteert minderjarige criminelen, maar niet veel later komen ze vrij. Agenten raken hierdoor gedemotiveerd en justitie krijgt kritiek over de slechte aanpak.

De communicatie tussen beide instanties laat vaak te wensen over en de samenwerking tussen ADAM en andere diensten kan verbeteren. Ook de stad Antwerpen moet een duidelijke lijn volgen om jeugdcriminaliteit gerichter aan te pakken.

Meer dan alleen jeugdinstellingen

Volgens Kris Renckens, directeur van ADAM, loopt tien tot vijftien procent van de jongeren geen school voordat ze bij ADAM terechtkomen; ze hebben evenmin een nuttige vrijetijdsbesteding.

“Vaak zijn deze jongeren in se geen slechte mensen, maar wegens allerlei omstandigheden zoals een problematische opvoedingssituatie, een gebrek aan opleiding of traumatische ervaringen tijdens hun jeugdjaren, raken ze aan lagerwal.”

“In zulke gevallen vormt opname in een jeugdinstelling niet altijd de beste oplossing. Je kunt bij deze jongeren beter elke vorm van ontwikkeling stimuleren.”

Om het gedrag van jongeren juist in te schatten, wil de stad Antwerpen de overdracht van gegevens tussen de verschillende diensten vergemakkelijken zonder de privacy te schenden. Zo hoopt de stad taboes rond jeugdcriminaliteit te doorbreken, bij alle culturen.

Herstelgerichte aanpak

Sinds 2001 tracht ADAM jeugddelinquenten in Antwerpen te heroriënteren via herstelbemiddeling en leerprojecten. De jeugdrechter heeft de keuze uit verschillende alternatieve maatregelen.

Naast plaatsing in een jeugdinstelling kan hij jonge delinquenten gemeenschapsdienst en leertrajecten opleggen of hen verplichten tot Herstelgericht Groepsoverleg (Hergo).

Bij Hergo tracht de jonge dader de gebroken band met het slachtoffer te herstellen in overleg met een politiebeambte en steunfiguren.

© 2011 – StampMedia – Tekst: Hoi-Fung Ng en Tim Valkiers

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!