ACW schenkt nieuwe regering 20 voorstellen om ons land uit crisis te loodsen
Verslag, Nieuws, Economie, Politiek, België, ACW -

ACW schenkt nieuwe regering 20 voorstellen om ons land uit crisis te loodsen

In de aanloop naar de verkiezingen zetten sociale bewegingen hun knapste koppen aan het werk om een memorandum te schrijven. Die medewerkers van de studiediensten moeten dan slimme voorstellen distilleren uit de vele verzuchtingen van de eigen achterban. Het ACW, de koepel van christelijke werknemers, kwam zo tot twintig voorstellen voor een sociaal rechtvaardige samenleving.

donderdag 10 juni 2010 12:58
Spread the love

Het ACW wijst de toekomstige ministers op hun verantwoordelijkheid. “De volgende regering staat voor een enorme uitdaging: de financieel-economische crisis aanpakken, tegelijk de begroting opnieuw in evenwicht brengen, de toekomst van de sociale zekerheid veilig stellen en onze samenleving zo duurzaam mogelijk maken.”

Maar dat hoeft geen onmogelijke klus te zijn, aldus het ACW. De christelijke arbeidersbeweging wil de begroting in evenwicht krijgen door progressieve belastingen (‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’), door de strijd op te voeren tegen fiscale fraude en door de grote vermogens te belasten.

Concreet betekent dat: afschaffing van het bankgeheim, meer controle op managementvennootschappen (constructies waar managers en anderen hun inkomsten in onder brengen om zo te ontsnappen aan de personenbelasting en te genieten van de veel lagere vennootschapsbelasting), een progressieve belasting op grote vermogens én een volwaardige meerwaardenbelasting.

Door die maatregelen hoopt het ACW voldoende extra inkomsten te hebben om de eerste pensioenpijler te versterken en om de minimumuitkeringen op te trekken tot boven de Europese armoedegrens.

Meer inkomsten voor de sociale zekerheid krijg je ook door meer jobs te creëren. Dat kan volgens het ACW door overheidsinvesteringen in collectieve voorzieningen. Groene jobs kunnen er komen door te investeren in hernieuwbare energie en in het isoleren van woningen.   

Om een einde te maken aan de politieke verlamming is het ACW ook voorstander van een staatshervorming en een nieuwe financieringswet. Het ACW wil wel dat de solidariteit – de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en het sociaal overleg – federaal blijft. Een staatshervorming mag er ook alleen komen als alle werknemers er op vooruitgaan.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!