Verslag, Nieuws, VRT -

VRT nogmaals beboet voor productplaatsing in ‘De Zevende Dag’

De Vlaamse Regulator voor de Media legt de openbare omroeporganisatie (VRT) een boete van 5.000 euro op voor productplaatsing in ‘De Zevende Dag’ (zondag 6 december 2009).

woensdag 2 juni 2010 11:12
Spread the love

In de betrokken uitzending werd een reportage uitgezonden over de opening van de brasserie ‘Kwint’ in Brussel. Er werd uitsluitend aandacht besteed aan de opening van Kwint, de daarbij behorende commentaar was unaniem lovend en aanprijzend.

Door het op deze wijze aanprijzen van een brasserie overschrijdt de openbare omroeporganisatie de limieten van de aandacht, die in het geval van productplaatsing, aan het product in kwestie mag worden besteed.

Er is dan ook sprake van overmatige aandacht. De zuiver promotioneel geaarde presentatie waarin Kwint zowel visueel als auditief op een aantrekkelijke manier wordt voorgesteld en waarin iedere vorm van kritische beoordeling ontbreekt, vormt een rechtstreekse aansporing tot het bezoeken ervan.

Met het uitzenden van deze bijdrage heeft de openbare omroeporganisatie artikel 100, § 1, 2° en 3° van het Mediadecreet geschonden. Gelet op het gegeven dat het een zeer ernstige inbreuk betreft en het hoge marktaandeel van het programma, wordt een geldboete van 5.000 euro opgelegd.

Enkele weken geleden werd de VRT nog gesanctioneerd voor de bijdrage over het lingeriemerk Marie Jo-Intense in dezelfde aflevering van ‘De Zevende Dag’.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!