Verslag, Nieuws, Economie, België, BBTK, LBC, VBO, Bediendenstatuut, Arbeidersstatuut -

Bediendevakbonden voeren actie tegen VBO

BRUSSEL -- Op de Kunstberg in Brussel voerden 5000 militanten van de bediendevakbonden actie tegen de werkgeversvoorstellen rond de harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden. “Een oplossing in dit dossier is niet minder rechten voor bedienden, maar meer rechten voor arbeiders”, zegt BBTK-voorzitter Erwin De Deyn.

woensdag 17 maart 2010 15:04
Spread the love

Werkgevers en vakbonden besloten vorige week nog om het dossier van het eengemaakt statuut voor arbeiders en bedienden samen met twee experten te ontwarren tegen begin volgend jaar. Maar die hervonden sereniteit stelt de bediendebonden niet meteen gerust.

“In het manifest waarmee de werkgevers uitpakten bij de lancering van hun campagne ‘Laat ons ondernemen’ stellen ze voor om de opzegtermijn te beperken tot enkele weken per vijf jaar anciënniteit. We hebben nog niet gehoord dat ze die voorstellen intrekken. Dat kan nochtans nooit de basis van ernstige onderhandelingen zijn,” zegt Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van de christelijke bediendecentrale LBC.

“Ik heb de indruk dat de ondernemers niet meteen meer willen ondernemen, maar dat ze vooral goedkoper willen ontslaan. Zo kunnen na de arbeiders ook de bedienden als kleenex behandeld worden”, zegt Myriam Delmée van BBTK.

Uit berekeningen van de vakbonden blijkt dat vooral arbeiders (80 procent!) slachtoffer werden van de ontslaggolf die in 2009 over de Belgische economie rolde. Is dat dan geen bewijs dat er heel snel iets moet gebeuren aan het arbeidersstatuut? Ferre Wyckmans: “Dat bewijst vooral dat een goede ontslagregeling een goede bescherming is tegen ontslag.”

Virtueel

“Er wordt heel virtueel gebabbeld met voorstellen die men dan zogezegd uit andere landen haalt, maar zeer ernstig is dat allemaal niet”, verzucht Ferre Wyckmans. “Denk aan het voorstel van het rugzakje dat uit Oostenrijk komt. Wie gaat dat betalen? De werkgevers zeuren nu al over de hoge loonkost. Moeten de werknemers dan sparen voor hun eigen ontslag? En trouwens: in Oostenrijk blijft het verschil tussen arbeiders en bedienden overeind.”

Volgens Ferre Wyckmans wordt niemand beter van de lagere opzegtermijnen die werkgeversorganistie VBO voorstelt. “In sommige sectoren hebben arbeiders afstand gedaan van loonopslag in ruil voor afspraken rond hogere opzegtermijnen. Die dreigen dat allemaal kwijt te spelen. Lage opzegtermijnen zijn ook nefast voor de sociale zekerheid. Minder opzeg betekent minder sociale bijdragen én meer uitgaven doordat werknemers sneller bij de RVA moeten aankloppen”, aldus Ferre Wyckmans.

Een kleine delegatie van de vakbonden werd ook even ontvangen door Rudi Thomaes en Pieter Timmermans van het VBO. “Ook nu weer werd duidelijk dat de werkgevers niet zomaar bereid zijn om afstand te nemen van hun voorstellen in hun ‘Laat ons ondernemen’-manifest. Die zijn volgens ons nochtans een oorlogsverklaring. We zullen dus nog verder moeten actievoeren”, zegt Erwin De Deyn van BBTK.

Enkele vakbondsmilitanten bekogelden de voorgevel van de hoofdzetel van het VBO met verfeieren.

take down
the paywall
steun ons nu!