Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Wetenschappers steunen activisten tegen genetisch gemanipuleerde (GGO) aardappelen

vrijdag 11 januari 2013

Op 15 januari 2013 vindt voor de correctionele rechtbank van Dendermonde het proces plaats tegen 11 activisten. Deze mensen waren in 2011 samen met een vierhonderdtal andere deelnemers betrokken bij een vreedzame actie tegen genetisch gemanipuleerde (GGO) aardappelen van het chemische bedrijf BASF en de Universiteit van Wageningen op het open proefveld van VIB, ILVO en de UGent in Wetteren. Een schadeclaim tot 200.000 euro hangt boven hun hoofd. De deelnemers aan de 'aardappelruil' worden vervolgd voor bendevorming, vernietiging en toebrengen van slagen en verwondingen.

Tachtig personen willen vrijwillig verschijnen als beklaagde in het zogenaamde 'aardappelproces'. Onder de vrijwillige beklaagden bevinden zich onder meer boeren, milieu-activisten en academici. Wetenschapsfilosofe, Karin Verelst, is één van hen. Zij baseert haar steun aan de ‘patattenveldactivisten’ op wetenschappelijke gronden.

Ter voorbereiding van de verdediging tijdens het proces hebben de activisten een aantal wetenschappers, die onderzoek verrichten naar GGO's, aangeschreven. Deze wetenschappers hebben een verschillende visie dan de reductionistische en mechanistische visie van het 'gen determinisme' waarop de biotechindustrie zich baseert.

Volgens de wetenschapsfilosoof Evelyn Fox Keller in 'The Century of the Gene', is het 'gendeterminisme' een gedachtegoed dat vanuit wetenschappelijk standpunt gezien reeds tijdens de vorige eeuw achterhaald werd. En de reden waarom er vandaag nog zoveel 'genpraat' bestaat, heeft volgens haar vooral te maken met het binnenrijven van fondsen.

De advocaten van de verdediging stelden deze wetenschappers de eenvoudige vraag wat het planten van GGO's in een open testveld als gevaren kan meebrengen voor onze omgeving. De meningen van deze wetenschappers zijn schokkend:

- Fysicus en ecoloog Vandana Shiva stelt: Genmanipulatie heeft de afgelopen 20 jaar enkel geleid tot het gebruik van nog meer pesticiden, dus nog meer vervuiling, monopolies in handen van enkele grote multinationale bedrijven, machtsconcentratie door gepatenteerde zaden, het verdwijnen van kleinschalige en biologische landbouw, een achteruitgang op het gebied van biodiversiteit, enz...

- Microbioloog Ignacio Chapela: Een gemanipuleerd gen is niet zoals gelijk welke ander gen. Het kan zich door horizontale transfers zeer gemakkelijk verspreiden. En de snelle verspreiding van GGO's betekent een bedreiging van de biodiversiteit op onze aarde.

- Microbioloog Arpad Pusztai: Wij hebben een reeks testen uitgevoerd op ratten gevoed met GGO-aardappelen. En de ratten vertonen duidelijk medische afwijkingen. Zolang er geen medische testen op voorhand worden uitgevoerd, zullen mensen de proefkonijnen van deze technologie worden.

- Toxicoloog Gilles-Eric Seralini: Zolang dat wetenschappelijk onderzoek niet met zekerheid kan uitsluiten dat er geen enkel gevaar kan optreden voor onze volksgezondheid door GGO's, zouden alle GGO-proeven buiten de laboratoria onmiddellijk moeten worden stopgezet. Dit zelfde voorzorgsprincipe zou ook voor het proefveld in Wetteren moeten worden toegepast.

Hieronder kunnen de interviews met deze wetenschappers op video bekeken worden:
- Vandana Shiva: <activearchives.org/aaa/resources/1400>
- Ignacio Chapela: <activearchives.org/aaa/resources/1405>
- Arpad Pusztai: <activearchives.org/aaa/resources/1395>
- Gilles-Eric Seralini: <activearchives.org/aaa/resources/1394>

De verzamelde wetenschappelijke argumenten werden opgenomen in het gerechtelijke dossier voor de verdediging tijdens het proces dat zal plaatsvinden op 15 januari 2013 in Dendermonde.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

10 reacties

 • door Frank Vermaenen op zaterdag 12 januari 2013

  Al bij al is dit toch goed nieuws.

 • door frank06 op zaterdag 12 januari 2013

  Ik lees DWM (naast de andere kranten) omdat ik geïnformeerd wil worden en blijven. Ik ben daarnaast enorm geïnteresseerd in het hele ggo-debat, en niet alleen in het ggo-patattendebat.

  Ik besef volgende zaken ook wel: (a) Het proces van de patattentrekkers van Wetteren komt eraan, dus, het onderwerp wordt meer naar voren gebracht. Maar mag dit voor een krant hetzelfde mag zijn als de _druk_ opvoeren? Want dat is toch wel wat dit artikel beoogt? (open vraag)

  (b) Deze krant is het aan haar sponsors en geldschieters verplicht om bepaalde onderwerpen op een bepaalde manier te belichten. En dat vind ik zo jammer, want ik had bijna geschreven: zoals elke krant dus. DWM heb ik bijvoorbeeld nog niet tegen de haren van partner Greenpeace (notoir anti-ggo) in zien strijken, maar ik kan mij vergissen, hoor. Oké, ik kan me wel inbeelden dat deze krant die partners heeft die in grote lijnen de zelfde ideeën hebben, anders waren het geen partners. Maar tot in de details? Nooit een kritische noot? Zelfs niet vermelden?

  Het valt mij ook nu weer op dat de burgerjournalisten hier op DWM een eenzijdig beeld geven en maar één kant belichten. Nu, men kan (al dan niet terecht) de eenzijdigheid van de "traditionele" media aanklagen, maar hier op DWM wordt gewoon één (1) andere zijde belicht. Als tegengewicht? Geen idee. Maar wat is dan nog het verschil in werkwijze? De "traditionele" media roepen "zwart" en DWM roept "wit", dus evenzeer zonder nuance. En daar ben ik als lezer niet zoveel mee, wel?

  Ook weer in dit artikel. Ik heb er geen probleem mee dat de gebruikelijke namen worden opgevoerd, ik bedoel dan Vandana Shiva, Arpad Pusztai en Gilles-Eric Seralini. Waar ik wel een probleem mee heb is dat nergens wordt aangegeven dat die drie mensen niet onbesproken zijn. Er wordt nergens vermeld dat het onderzoek van Pustzai en Seralini niet zonder problemen is. Ook de filosofische denkbeelden van Dr. Shiva (haar Ecofeminisme) zijn niet zonder controverse, om het zachtjes uit te drukken..

  Dus, zelfs als men niet akkoord gaat met de kritiek op deze drie, dan nog mag men die kritiek toch nog vermelden. Dat lijkt mij toch een vorm van intellectuele eerlijkheid (en van bronnenonderzoek, of is dat dan echt niet meer belangrijk in de journalistiek?) Of ben ik nu gewoon te naïef?

  Nu, ik heb er enerzijds mij bij neergelegd dat DWM zeer duidelijk niet neutraal is in dit debat, dat de krant een enorm extreem (en ook wel eng, in de zin van nauw) standpunt inneemt. En dat het preekt voor de eigen parochianen (wat dat zijn degenen die hun beurs bovenhalen wanneer de schaal rondgaat). Waar ik dus wel een probleem mee heb en blijf hebben, is dat in de sectie "artikels" geen enkele kanttekening wordt gemaakt, geen enkele nuance.

  Die nuance krijgen we hier dikwijls in de commentaarsectie, meestal gevolgd wordt door geblaf van de Grote Poppenmeester of gekef van die theaterfilosoof waarvan de naam mij nu ontsnapt. Niet echt uitnodigend, die pogingen tot intimidatie door mensen die zelf voor deze krant schrijven en de zuivere lijn willen bewaren tot in de commentarensectie toe. Maar dit terzijde.

  Mocht u nu beslissen, naar aanleiding van deze commentaar, dat ik onvoorwaardelijke pro-ggo ben, dan maakt u de fout, het punt dat ik nu net wil aantonen: er is geen nuance, geen diepte in dit debat. Dit debat hier IS zelfs geen debat, maar een stellingenoorlog waarbij geen enkele partij denkt aan de gevolgen van haar stellingname. En dat (maar opnieuw, ik ben maar een naïeve pee) vind ik dwaas.

  • door Bernardus12 op zondag 13 januari 2013

   Het is al een hele positieve zaak dat u als mens antwoorden zoekt, en beseft dat u ze niet krijgt (... voorgeschoteld door de populaire media). Uw zoektocht belandt bij DWM. Oké een totaal andere belichting. Populaire media zoals u aangeeft, zeggen zwart, DWM, zegt wit. En uw antwoorden vindt u worden zo niet beantwoord en u blijft met vragen zitten. Zoals u, ik ken geen jota van biologie, en ga ook op zoek naar een andere invalshoeken ! MAAR. Weet u nog het klimaatdebat? Op enkele extremisten na die het blijven weerleggen, is het en feit vandaag ! Met de tijd is deze vraag beantwoord Maar ik herinner me nog, hoe GRETIG de journalistieke wereld de klimaatcritici naar voren bracht ! Jan met de pet zag deze verdeeldheid en nam de zo gezegde wetenschappelijk kritische visie van de media over. De groenen zijn een pot nat boomknuffellaars werd het besluit. Ik heb genoeg de gekopieerde visie van de gazet op de werkvloer gehoord. In mijn zoektocht naar antwoorden besef ik het volgende. Onafhankelijke media bestaan niet. Waar et vroeger verzuiling was, wordt nu in de media alles belicht met de visie van de vrije markt. Is dat ook geen verzuiling op zich? Is dat zo 'onafhankelijk' ? En bij overmaat van ramp is dit DE benadering en DE belichting en DE journalistieke uitvalsbasis om ALLES te verklaren de totalitaire vrije marktvisie en daarbij wordt wel, (kleine )zelfstandige,arbeiders,werklozen, wetenschappers,overheden door MULTINATIONALS geregeerd ! Hun belangen en niet meer de menselijke belangen, menselijke belangen! Ethiek ? Is twijfel dat gebracht wordt door WETENSCHAPPERS niet een voldoende argument, dat er een vies geurtje aanhangt ?

   ps in de METRO van afgelopen week is er stukje met enkel maar verbloeming en lof en de voordelen. Ik had graag gewild dat er toch 'advertentie' boven had gestaan. Daar er altijd twee kanten moeten belicht worden ? En is bij deze gebracht door DWM

 • door bernard de witte op zaterdag 12 januari 2013

  @frank 06 Je verwijt de Wereld Morgen van éénzijdige berichtgeving - kan je me aub eens een andere krant aanwijzen waar zo vaak tegenstrijdige commentaren worden toegelaten? En het is niet omdat bepaald wetenschappelijk onderzoek controverses uitlokt vanuit een andere hoek, dat het daarom onwetenschappelijk zou zijn. Over ggo's is dus nog niet het laatste woord gesproken, daarvoor zullen we vrees ik nog 20 à 30 jaar moeten wachten vooraleer er absolute zekerheid is voor of tegen dat gebruik. Intussen is oproepen tot voorzichtigheid zeker gerechtvaardigd.

 • door Steven Desanghere op zaterdag 12 januari 2013

  Eurm, wat was er nu weer zo 'wetenschappelijk' aan dit aardappelveld? De aardappelen waren van de universiteit van Wageningen en van BASF, die enkele maanden later triomfantelijk een aanvraag deed naar autorisatie van de in onder meer Wetteren 'geteste' aardappelen. Dat de aardappelen resistent waren tegen de aardappelziekte, dat wisten we al lang. Maar er is omzeggens geen onderzoek gebeurd naar de effecten op gezondheid en leefmilieu, en blijkbaar is men dit ook niet echt van plan. De ganse tijd werd door de organisatoren geponeerd dat deze aardappel sowieso al veiliger en duurzamer was dan conventionele aardappelen. En dat er GEEN ENKEL verschil was met de aardappelen die we nu eten. Meer zelfs, verschillende keren werd gesuggereerd dat dergelijke aardappelen eigenlijk sowieso niet zouden moeten vallen onder de huidige ggo-reglementering, en dat cisgene genetische manipulatie eigenlijk geen ggo zou zijn, enkel een vorm van veredeling. Dit is bijlange niet correct; men injecteert immers plantvreemde genen, die terecht komen op diverse, onvoorspelbare, plaatsen binnen een chromosoom, wat heel wat onbedoelde effecten genereert, die ook niet altijd meteen meetbaar zijn. De wetenschap hierrond staat werkelijk nog in haar kinderschoenen. Waarom dan toch beweren dat we onbevreesd moeten kiezen voor deze ggo-aardappel? Welnu, de consortiumpartner, belast met de communicatie rond het aardappelveld, is het Vlaams Instituut Biotechnologie. VIB laat graag uitschijnen dat zij vooral staat voor de stem van de 'wetenschap', maar dit klopt niet. Zij is één van de speerpunten van Vlaanderens 'innovatieve' economie, en heeft als belangrijkste opdracht zoveel mogelijk kapitaal te genereren. Wat vind je bijv van dergelijke missie: "VIB incubates technology, builds proprietary platforms, develops a business plan, identifies experienced managers to run the company and attracts national or international investors willing to invest in the startup." Niks mis mee, als ze maar eerlijk zijn over hun motivaties. En die zijn NIET in de eerste plaats wetenschappelijk. Het draaide ook niet om een reële bekommernis om het welvaartspeil van de Vlaamse landbouwers. Als je die wil vooruithelpen, dan zal het toch niet via dure ggo's zijn die NOG meer macht in de handen van de agromultinationals geven.

  Het aardappelveld te Wetteren, was in de eerste plaats een communicatie-veld om a) het wantrouwen van consument en politiek tegenover ggo's om te draaien, en b) een manier om investeerders aan te trekken. Trekt iemand dit nog in twijfel eigenlijk? Nogmaals: waar is de wetenschap rond dit veld?

  • door Steven Desanghere op zondag 13 januari 2013

   "I am convinced that the potato story is a good story to talk about sustainability. I am convinced that everybody can really understand that robust plants can help to respect the soil. And respecting soil is something very fashionable to talk about in agriculture nowadays. I am convinced that we should really stress more that GM crops are really as near to the common crops as we could reach. They are equal unless one gene, or a set of genes." dixit Greet Riebbels, woordvoerster van ILVO, organisator van de 'veldproef'.

 • door han op zondag 13 januari 2013

  het ontzettend om te moeten vaststellen hoe mensen die zich zogezegd beroepen op wetenschap deze website aonomiem proberen te spammen met allerlei beledigende taal, ellenlange citaten, ..... Deze website heeft gebruiksvoorwaarden, als U zich daar niet kan aan houden gelieve dan een forum op te zoeken waar er andere voorwaarden gelden.

 • door frank06 op zondag 13 januari 2013

  Een vraag over Vandana Shiva, die vermeld wordt in het bovenstaand artikel. Een vraag aan de auteurs van dit artikel. Een open vraag, zowaar.

  Op basis waarvan beschouwen ze Vandana Shiva (1) een wetenschapper en (2) een wetenschapper die relevante, wetenschappelijke info heeft en waarom geen (3) Vedic scientist die veel waarde hecht aan astrologie en aan Vedische geschriften die teruggaan op "miljarden jaren" (sic) Indische cultuur en beschaving.

  Ik verwijs hierbij niet naar een eerder gemeld blogartikel (Vandana Shiva: Brahmin in Shudra clothing, makkelijk te googlen), maar naar een boek van Meera Nanda, "Prophets facing backwards. Postmodern critiques of science and Hindu nationalism in India", waarin Nanda uitgebreid de zgn. Vedic sciences bespreekt en de links, connecties met postmodernistische (en linkse) intellectuelen in Europa. In een later werk "Response to my critics" (online gepubliceerd, ook eenvoudig te googlen) gaat Nanda daar dieper op in. En ook op de rol van Shiva. Ik vind het geen detail dat ik dit boek heb leren kennen via "Intellectueel bedrog. Postmodernisme, wetenschap en antiwetenschap" (Sokal en Bricmot, Uitgeverij EPO), net omdat de verwijten "Gij zijt zóóó onwetenschappelijk" (lees, u hebt een andere mening, u baseert zich op slechte wetenschap) niet uit de lucht zijn en net omdat postmodernisme, links, (anti)wetenschap op DWM soms een acuut, soms een onderhuids gegeven zijn.

  Ik kijk uit naar uw antwoord. Alvast bedankt.

  Frank

  • door Bernardus12 op zondag 13 januari 2013

   Kunt u ook iets zeggen over onderzoek naar effecten op milieu, gezondheid op lange termijn? by the way, Een vergelijking tussen uw eerste reactie en deze reactie is het echt twijfelachtig dat u een bepaalde waarheid zoekt. U verkondigt een *bepaalde* waarheid. U maakt al te graag van de gelegenheid gebruik om linkse invalshoeken te attaqueren, Veelal is dat de invalshoek met betrekking op ethiek. Ik heb al ondervonden dat wetenschap veel TE arrogant geworden is. Misschien wel omdat al dat wetenschappelijk onderzoek gesponsord wordt? En ik met betrekking tot wat u zegt als ECHTE LEEK, moet rustig alles slikken ?

   • door frank06 op zondag 13 januari 2013

    Bernardus, bedankt voor uw repliek. Maar mijn vraag gaat over Dr. Vandana Shiva en hoe wetenschappelijk zij is. Ik heb mijn mening over haar kort al te kort uit de doeken gedaan. Het is misschien niet de uwe, maar daarvoor zitten we hier. Ik wacht nu op de mening van anderen. Daarvoor zit _ik_ hier. Kan u mijn vraag en mening respecteren en kan u bijdragen aan een antwoord inzake Shiva? Dank u.

    Als deze vraag beantwoord is en als we kunnen overgaan naar die andere twee zéér controversiële wetenschappers op het lijstje, te weten Séralini en Pusztai, dan kunnen we misschien ook iets dieper ingaan op lange-termijneffecten. Ik ga u dus nu nog niet verwijzen naar bijv. Russel Brands boek "Whole earth discipline" waarin de vraag wordt gesteld naar effectief lange-termijngebruik en consumenten in de VSA, of naar Mark Lynas' boek "The God species". Dat komt later.

    Veel interessanter vind ik uw toch wel gloeiend verwijt dat ik linkse invalshoeken zou attaqueren inzake ggo's. Het lijkt wel alsof u me aanvalt. Maar als ik zo rondkijk en rondhoor, dan heb ik toch de indruk FLM-achtig protest tegen ggo's, niet echt hét standpunt is van heel de linkse vleugel. Integendeel. Zelfs in wat we ruwweg de "Groene Beweging" kunnen noemen (zelfs bij een partij als Groen), zijn er mensen -- en steeds meer -- die zowel links zijn als niet-rabiaat tegen ggo's, of zeer vrij vertaald, ecologisch pragmatisch. Maar daarover leest u misschien later iets in DWM, wie weet? Ik wil er wel aan toevoegen dat in bepaalde linkserige kampen "ecologisch pragmatisch" wordt vertaald met de al te goedkope parapluterm "neo-liberaal". Maar da's flauw. Links is heel goed in het bestrijden van links, beter dan in het bestrijden van het groot-kapitaal, maar da's een boutade en da's ook flauw, ik geef het toe. Anders gezegd: niet tegen ggo's betekent niet automatisch pro-Monsanto (om er maar eentje te noemen). Het betekent ook niet automatisch neo-liberaal, of, want het zit eraan te komen, niet automatisch pro-NVA ..

    Anyway, kunnen we nu terug naar Vandana Shiva? Dank u.

    Frank

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties