Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Veiligheidsraad VN in handen van negen grootste wapenexporteurs

Negen van de tien grootste wapenexporteurs ter wereld zetelen in 2016 in de VN-Veiligheidsraad. In conflicten over heel de wereld zoals in Jemen leveren ze de wapens maar beweren ze tegelijkertijd vrede te willen brengen.
woensdag 30 november 2016

Permanente en tijdelijke leden

De VN-Veiligheidsraad heeft vijf permanente en tien tijdelijke leden. De permanente leden zijn de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en China. De tien tijdelijke leden worden gekozen door de VN-Algemene Vergadering voor mandaten van twee jaar, waarbij rekening wordt gehouden met een geografische spreiding van de leden.

Elk jaar worden vijf van deze tien tijdelijke leden vervangen door vijf andere. In 2016 zijn Egypte, Senegal, Japan, Uruguay en Oekraïne in het eerste jaar van hun tweejaarlijks mandaat 2016-2017. Angola, Maleisië, Venezuela, Nieuw-Zeeland en Spanje worden in 2017 vervangen door Ethiopië, Kazachstan, Bolivië, Zweden en Nederland.

De VN-Veiligheidsraad is het hoogste gezagsorgaan van de VN. Beslissingen worden genomen bij meerderheidsstemming van minimum 8 van de 15 leden. De vijf permanente leden kunnen echter elk afzonderlijk elke meerderheidsbeslissing blokkeren door één individuele neen-stem, het zogenaamde 'vetorecht'.

Tot 1972 heeft Rusland het meest gebruik gemaakt van zijn vetorecht, sinds 1972 is dat de VS. Sinds dat jaar hebben de VS ook meer gebruik gemaakt van hun vetorecht dan alle andere permanente leden van de VN-Veiligheidsraad samen.

Wapenexporteurs in hoogste vredesorgaan

Volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) is Duitsland het enige land van de tien grootste wapenexportende landen ter wereld dat geen lid is van de VN-Veiligheidsraad. SIPRI-onderzoeker Pieter Wezeman is niet verrast door deze vaststellingen. “Dit is business as usual. De vijf permanente leden zijn in veel opzichten de sterkste militaire krachten”, zegt hij.

De huidige conflicten in Jemen en Syrië zijn voorbeelden die aantonen hoe tegenstrijdig en relatief de invloed van de VN-Veiligheidsraad is. “Sommige van de grootste crises waar de VN-Veiligheidsraad mee worstelt, bijvoorbeeld het conflict in Jemen, worden veroorzaakt door grote wapenleveringen van de eigen leden aan de conflictlanden”, zegt Anna MacDonald van de organisatie Control Arms.

“Wij roepen al een jaar onophoudelijk dat de (Britse en Franse) wapenverkoop naar Saoedi-Arabië moet stoppen. Die wapens worden ingezet tegen de bevolking van buurland Jemen. Jemen is een humanitaire catastrofe en de wapenleveringen zijn daar verantwoordelijk voor.” Volgens MacDonald is de Britse en Franse verkoop van wapens aan Saoedi-Arabië voor gebruik in Jemen een schending van het humanitaire recht en het Verdrag op de Wapenhandel.

“Binnenlandse druk van actiegroepen heeft ertoe geleid dat sommige Europese landen, waaronder Zweden, de wapenexport naar Saoedi-Arabië hebben beperkt”, zegt Wezeman. Zweden is echter zelf de twaalfde grootste wapenexporteur ter wereld. Het land zal lid zijn van de VN-Veiligheidsraad voor de periode 2017-2018.

MacDonald herinnert de leden van de VN-Veiligheidsraad aan het Handvest van de Verenigde Naties. “We menen dat de 1,3 biljoen dollar die momenteel wereldwijd naar militaire uitgaven gaat, niet strookt met de geest, noch de letter van dit verdrag. Het is een bedrag dat groter is dan het geld dat nodig is om extreme armoede uit te roeien.”

Bron: UN Security Council Seats Taken by Arms Exporters

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door janu op woensdag 30 november 2016

    De Veiligheidsraad van de VN  is een werelddictatuur waar 5 wereldmachten een vetorecht hebben en  de wereldoverheersers, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen geen afstand doen van hun vetorecht en hun machtsmisbruik en koloniale privileges. Het vetorecht van de 5 mogendheden in de Veiligheidsraad van de V.N. moet afgeschaft worden en de leden uitgebreid van 15 tot ongeveer 30 leden. De wereld heeft een democratische Veiligheidsraad nodig, één land, één stem. De V.N. moet ook verhuizen uit New York, een land met een genocidair verleden en heden naar een land zonder genocidair koloniaal verleden. De wereldoverheersers verzetten zich met alle macht tegen een absolute democratische Algemene Vergadering van de VN. Daarom is de oprichting nodig van een alternatieve democratische VN waarbij geen vetorecht bestaat en waarbij alle resoluties genomen worden door de Algemene Vergadering, in absolute democratie, elk land één stem. In plaats van te worden geregeerd door het respect voor de mensenrechten, vrede, waarheid en rechtvaardigheid wordt de wereld nu geregeerd door een dictatuur. Want door deze dictatuur kan de wereldoverheerser de VSA, met de steun en medeplichtigheid van Europa, de wereld bedreigen, aanvallen, terreurbombardementen uitvoeren op landen die zich  verzetten tegen de roofzuchtige vrije markt, en zo de wereld ongebreideld uitbuiten. Nu zijn de waarden van Europa en de Verenigde Staten van Amerika  nog steeds kolonialisme, racisme, slavernij, overheersing, agressieve oorlogen, uitbuiting, genocide en negationisme.

    http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2016/10/29/veiligheidsraad-van-de-vn-een-werelddictatuur

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties