Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Naomi Klein richt beweging op voor een radicale verandering

Denk je ook wel eens niet: waarom werken al die verschillende sociale bewegingen niet samen voor een betere samenleving? Dat zou toch een veel krachtiger strijd geven in deze crisistijden. Wel dat deed de Canadese Naomi Klein,  bekende activiste en schrijfster van onder meer No Logo, De Shockdoctrine en het recente boek over klimaatstrijd No Time. Het resultaat is The Leap Manifesto.
donderdag 3 december 2015

Een ambitieus Canadees plan voor een transitie naar een rechtvaardige en duurzame economie over twintig jaar. Naomi Klein stelde de beweging voor in een nokvolle zaal in het centrum van Parijs. DeWereldMorgen.be was erbij.

Zoals altijd toont Naomi Klein zich een retorisch talent en een beroemde activiste. Ook al was ze aanwezig met haar hele team, toch kwamen de 600 mensen in de zaal vooral om naar haar te luisteren. En iedereen hing aan haar lippen, hongerig naar inspiratie voor alternatieven. Want dat beloofde Naomi Klein in haar aankondiging. Een nieuwe inspirerende beweging die de strijd van verschillende bewegingen moet verbinden.

COP21 wordt klimaatkatastrofe

Naomi Klein valt meteen met de deur in huis. Ze vertelt dat ze al lang de hoop opgaf dat er nog een positief klimaatakkoord komt uit de COP21.  "Wat er nu op tafel ligt zal niet-bindend zijn en leiden tot  een opwarming van minstens drie tot vier graden, een regelrechte  klimaatcatastrofe. Maar in tegenstelling tot de top in Kopenhagen zes jaar geleden hebben we deze keer onze Messiaanse fantasieën thuisgelaten”, aldus Klein. 

Er gaapt volgens Klein een diepe kloof tussen wat de politici mogelijk achten en de realiteit. Het gaat hier om onze toekomst. We hebben een heel ander systeem nodig. Alleen continue sociale actie kan volgens Naomi Klein die grenzen verleggen.

En ze voegde de daad bij het woord. Na het analyseren van verschillende bewegingen; van de anti globaliseringsbeweging tot de klimaatbeweging is Naomi Klein nu zelf een beweging begonnen. Iedereen is volgens haar bezig in eigen hoekje en we moeten daar dringend uitkomen en samenwerken als we een antwoord willen vinden op de verschillende crisissen die op ons afkomen.

Krachten bundelen

En we kunnen volgens Klein niet wachten tot de klimaatcrisis onder controle is voor we al de andere problemen aanpakken zoals ongelijkheid, armoede, migratie. Ze zijn allemaal gelinkt. We kunnen alleen de strijd winnen als we een geïntegreerde aanpak vinden. En iedereen zal zich ook betrokken voelen als het raakt aan zijn/haar realiteit. De krachten bundelen van de verschillende bewegingen om een nog krachtiger beweging te maken, daar draait het om.

Daarom heeft ze met haar team vertegenwoordigers van zestig bewegingen uit alle uithoeken van Canada; de vakbonden, inheemse bewegingen, feministen, climate justice groepen, armenbeweging, migrantengroepen, black lives matter etc… samengebracht op een tweedaagse. Voor veel van die groepen was het de eerste keer dat ze elkaar ontmoetten niet alleen omdat ze met andere thema’s bezig zijn maar ook door de grote afstanden in Canada.

Het is ook voor de eerste keer dat al die bewegingen eens tijd namen om samen na te denken over welke toekomst ze willen. Door de vorige conservatieve regering hebben bewegingen constant in verdedigingsmodus gewerkt tegen allerlei besparingen en andere maatregelen van de regering.

Het proces ging niet van een leien dakje. Er waren tal van discussies omdat de belangen van de verschillende bewegingen soms tegenover elkaar stonden. De sessies werden geleid door een aantal specialisten.

Leap Manifesto

Uit die twee dagen is een tekst voortgekomen die later in een manifest is gegoten, the Leap Manifesto.

Leap verwijst naar sprongen die er gemaakt moeten worden. Om de urgente situatie aan te pakken waarin we nu zitten moeten er grote sprongen gemaakt worden op alle niveaus. En leap year verwijst ook naar het schrikkeljaar.

Het manifesto is een ambitieus plan om over de sectoren heen te werken met als doel over twintig jaar naar een honderd procent duurzame economie te gaan. Een economie die tegelijkertijd ook de ongelijkheden aanpakt. En de energie en grondstoffen onder controle van de lokale gemeenschappen plaatst.

Enkele punten uit het manifesto zijn:

Een einde maken aan de ontginning van extreme energieprojecten zoals de teerzanden in Canada, een einde aan de subsidies voor fossiele brandstoffen, de verhoging van de belastingen voor de rijken, een einde aan de besparingspolitiek en alleen nog snoeien in defensie, het invoeren van een progressieve uitstootbelasting, respect voor de rechten van de inheemse bevolking, een programma om duurzame woningen te bouwen en te renoveren, investering in publieke infrastructuur, omscholing van werknemers uit de vervuilende sectoren, een einde aan handelsverdragen en projecten die lokale gemeenschappen en de natuur vernietigen, een universeel jaarinkomen, het verwelkomen van meer migranten en vluchtelingen.

Het manifest is voorgesteld afgelopen herfst en de bedoeling is dat er in elke stad of gemeente in Canada een debat komt rond het manifest zodat het zo breed mogelijk gedragen wordt. En mensen het kunnen gebruiken om hun politici onder druk te zetten.

Open source format

In veel media is het al afgeschoten als een radicaal en onrealistisch plan maar het wordt door de bewegingen positief onthaald. Het is ondertussen al door meer dan 31.000 mensen en tientallen grote Canadese bewegingen ondertekend waaronder Oxfam, Greenpeace, de grootste vakbond CUPE, evenals bekende artiesten als Leonard Cohen, Ellen Page, Neil Young, Jane Fonda…

De beweging is bewust niet gelinkt aan een partij, hoewel volgens Klein de Groene Partij graag wilde meedoen aan het proces. "We wilden het bewust open houden voor iedereen, ook mensen die niet gelinkt willen worden aan een partij. Het uiteindelijke doel is de politiek onder druk zetten eens de beweging groot genoeg is."

Het manifest is open source, bewegingen over de ganse wereld kunnen het format gebruiken en aanpassen aan hun eigen noden. Er is al een groep bezig met het schrijven van een manifest in Australië, in de VS is er ook al interesse. De Deense Groene partij heeft al delen overgenomen.

We hebben volgens Klein een post-Parijs-plan nodig. Ze hoopt dat er tegen het voorjaar overal Leap Manifesto's opduiken en de schrikkeldag van 2016 kan uitgeroepen worden tot een werelddag voor klimaat en rechtvaardigheid. 


Meer info over the Leap Manifesto: http://leapmanifesto.org

Website this changes everything: http://theleap.thischangeseverything.org/


Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

10 reacties

 • door Stein op donderdag 3 december 2015

  Ik ben benieuwd. Grassroot-organisaties hebben althans het hart op de goede plaats... misschien kunnen ze met goede organisatie en grote namen ook daadwerkelijk iets bewerkstelligen.

 • door Gaëtan Dubois op donderdag 3 december 2015

  De moeder van alle manifesto's is de volgende :

  « Ik ga ermee akkoord om binnen een Één-Aarde Voetafdruk te leven, ook al betekent dit dat mijn levensstijl radicaal moet veranderen, als iedereen het ook moet doen. »

  « Ik ga ermee akkoord dat iedereen op Aarde een onvervreemdbaar geboorterecht heeft op een gelijk deel van de hulpbronnen in de wereld en de totale beschikbare milieugebruiksruimte. »

  « Ik ga ermee akkoord dat we de Aarde moeten delen met alle andere soorten en dat we hun recht om op Aarde te bloeien moeten respecteren. »

  « In naam van het leven en geleid door het voorzorgsprincipe, eis ik dat alle nationale en internationale leiders, tegenwoordig en toekomstig, een rechtvaardige transitie naar een Één-Aarde Ecologische Voetafdruk voor allen tegen 2025 zouden realiseren als DE top prioriteit voor de mensheid. Dit moet gepaard gaan met het garanderen dat de fundamentele noden van alle mensen worden beantwoord. »

  Teken hier : http://oneearthfootprint.org/ik-ga-akkoord/

 • door Bart op donderdag 3 december 2015

  Dank jullie!

  Met "onze" regering die op enkele dagen tijd een klimaatfossiel wordt, kerncentrales onnodig openhoudt, de bevolking terroriseert (Bieke! Hulde!) en een megaproject goedkeurt is het nu duidelijk aan het worden voor velen: hier wordt NIET voor het algemeen belang gereden. Er is maar één ding heilig: de investeringszekerheid en de winsten van grote spelers.

  Eerder dan boos zijn, moeten we een alternatief bouwen dat het bestaande overbodig maakt. De verschillende tegenbewegingen waren al aan het samenkomen - lokaal stel ik dat toch vast. Blij met wat Naomi Klein in gang zet.

 • door Guido Pannekoek op vrijdag 4 december 2015

  "Na het analyseren van verschillende bewegingen; van de anti globaliseringsbeweging tot de klimaatbeweging is Naomi Klein nu zelf een beweging begonnen. Iedereen is volgens haar bezig in eigen hoekje en we moeten daar dringend uitkomen en samenwerken als we een antwoord willen vinden op de verschillende crisissen die op ons afkomen."

  Daar kan je alleen maar compleet cynisch van worden. De anders-globalisatie-beweging was al een verzameling van allerlei groepen en bewegingen. Helaas moesten media en mensen met diploma's dan beginnen schrijven over het feit dat de "andersglobalisten en vakbonden en milieubewegingen en andere groeperingen samen betoogden", de schrijvers van de toren van Babel kunnen nog een puntje zuigen aan deze spraakverwarring. En nu heeft Naomi Klein het Licht gezien en gaat ze na haar analyses nog eens terug het warm water uitvinden. Naomi Klein en het middenveld gaan ons redden, een extra reden om geen kinderen op de wereld te zetten. Mensen moeten eens realistisch zijn: als iederen morgen doodvalt en alle fabrieken stoppen met draaien warmt de Aarde nog steeds vier-vijf graden op en duurt het 1000-den jaren vooraleer alles terug normaal is. Maar helaas blijft men liever blind en is Don Quichotte spelen een hobby van velen geworden.

  • door spacemonkey op zondag 6 december 2015

   Compleet akkoord met Guido zijn reactie + anderen die dat ook *durven* inzien. Het is nooit te laat om iets om een bepaald moment te veranderen. In het geval van het klimaat is dat te laat omdat de natuurlijke evenwichtinstellingen al lang door de mensen finaal verprutst zijn.

   Verder zetten de meeste idioten nog altijd kinderen( voor de natuur de meest schadelijke/overbodige diersoort op aarde) alsof het om insecten gaat. Het verhaal is simpel nu het vat af is tracht iedereen nog snel iets uit de brand te slepen. Dit is helemaal leuk ….gewoon v/d pot gerukt!

   In De Zondag legt Karel Van Eetvelt (49), grote baas van ondernemersorganisatie Unizo, nogmaals uit waarom we de vluchtelingenstroom als een opportuniteit moeten zien.

   De Unizo-topman: "Weet je: veel mensen, ook politici, maken de fout deze instroom te vergelijken met gezinshereniging. Daar heb je inderdaad vaak mensen met lage competenties die moeilijk aan de bak komen. Deze situatie is anders. Vluchtelingen zijn vaak hooggeschoold en hebben aardig wat geld." Tuurlijk die gasten zijn stinkend rijk, bezitten veelal een universitair diploma (?), spreken vlot 5 talen en werken vooral heel goedkoop.

   Mr van Eetvelt is een v/d Neoliberale aasgieren zo simpel is dat. Leve de kakafonische geglobaliseerde wanorde. Makkelijk om daar rustig je gedesoriënteerde gangen in te gaan, op alle vlakken.

 • door Jean Van den Bosch op zaterdag 5 december 2015

  Een knappe gedachte. Maar is deze wel uitvoerbaar? Zoals in het artikel wordt aangehaald, zijn er vele partijen met tegengestelde of andere belangen. Die dan op dezelfde lijn dienen gesteld te worden. Zoals ook aangehaald in het artikel zijn vele partijen met hun eigen belangen bezig, waar schijnbaar hun eigen, al dan niet groene doelstellingen bijkomstig zijn. Met eigen belang bedoel ik de directeurs - en bestuurspostjes, waar de graaicultuur ook hoogtepunten bereikt. Er bestaan Amerikaanse sites, waar deze graaicultuur meer dan in vraag wordt gesteld. Vooral als de bestuurders een jaarwedde krijgen met 6 nullen. Verder kan je ook de vraag stellen, of het wel zinnig is zulks een vergadering in Parijs te beleggen. Of zijn het snoepreisjes (op iemand anders zijn kosten) pour voir la belle France? Zie hiervoor naar de berekening van CO2 uitstoot; http://www.wired.com/2015/11/the-paris-talks-could-produce-300000-tons-of-co2-hope-theyre-worth-it/

  In België hebben we ook een 4de wereld, zie hiervoor naar het 1ste rapport (en volgende rapporten) van de koning Boudewijn stichting. België schenkt zomaar 50 miljoen weg. Daarvoor kan wel een bus/tram abonnement voor 263.157 schoolgaande kinderen aankopen (aan het huidige tarief van 190 Euro). Hoe denk je dat deze jeugd tegenover de groene gedachte gaan staan binnen 15-20 jaar, terwijl zij HIER in armoede zijn opgegroeid? Vul zelf het antwoord maar in.

 • door Louis Marie Lagae op maandag 7 december 2015

  Louis Lagae ( lees, ter verduidelijking, best mijn 25 korte blogs hieromtrent. Onder LOUIS MARIE LAGAE ) evalueert de voorgelegde tekst als volgt :

  met de allernoodzakelijkste uitbreiding. Daar zonder is voorgelegd plan lucht.

  Deze verzameling groepen legt uit wat er misgaat als het "leven" niet mag uitsterven.

  Deze verzameling groepen geeft min of meer aan wat de staten en het zgn ! wereldparlement moeten doen om het nog een klein beetje leefbaar te houden voor een iets langere tijd.

  Onder de levenden en de doden bestaat er een virtueel groepje. Een disparaat groepje mensen die echter wel tot de kern kwamen om een redding te bereiken binnen 3 generaties. Ik ken daarvan enkel mijn naam van buiten.

  1) aantal aardbewoners halveren in 3 generaties. Iedereen is daar tegen maar min of meer niemand weet waarom.

  2) middels een niet bloedige revolutie het enorme machtsmisbruik van de oligarchen totaal aan banden leggen enkel via structurele maatregelen..

  3) afschaffing van de natiestaten.

  Pas dan, N. Klein, zal naar u geluisterd worden.

  Mag ik oproepen groepen te vormen met kunstenaars, filosofeerders en . . . . vooral REALITY THINKERS?

  • door Stef Hublou op zondag 13 december 2015

   U bent kritisch naar de kansen om diverse goepen te bundelen... U mag de enthousiasmerende kracht van een Grote Persoonlijkheid niet vergeten of onderschatten. Het charisma van Klein, gekoppeld aan uizonderlijke talenten als helder, zeer kritisch, bezorgd, empathsich en logisch denken en schrijven... dat is wellicht het enige dat de nodige Verbindende Kracht kan leveren. (Dat loopt o.i. parallel met de Heilige Geest in onze traditionele autochtone godsdienst: die Liefdeskracht brengt mensen Samen en brengt ons Hoger, als geen andere denkbare kracht).

 • door Louis Marie Lagae op maandag 7 december 2015

  allemaal praat voor de vaak, bij enig dieper denken. Volgens mij.

  Structurele maatregelen gelezen?

  Zulke dus :

  1) overbevolking aanpakken in 3 generaties. EVIDENT. Wie is daar tegen en toch moet ik mij schamen . . .

  2) het gigantische machtsmisbruik ( van de oligarchie intussen) structureel in 3 generaties wegwerken

  3) afschaffen van staten. Die doen enorm veel kwaad. Met onder andere : de VN zal uiteraard geen statenvertegenwoordiging meer kennen. Zie wat ergs er al sinds haar ontstaan gebeurd is door haar schuld.! Geresumeerd : alle 46 oorlogen intussen. Het was nochtans de blabla dat zij gesticht werden om ze te vermijden.

  Ik maak me sterk dat dewereldM dit publiceert.

  Revoutie nodig? Ja eeen zachte die komt er aan ( 5 jaar) als milieuvluchtelingen radeloos worden.

 • door Stef Hublou op zondag 13 december 2015

  Zeer goed. Vooruit met de geit. Klein is groots.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties