Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Armoede blijft hardnekkigste wereldprobleem

Armoedebestrijding heeft sinds 2000 een aantal successen geboekt, zeggen de VN in hun eindrapport over de Millenniumdoelstellingen. Critici stellen echter dat de VN de ontwikkelingsdiscussie reduceren tot getallen. "Met het erkend minimuminkomen van 1,19 euro per dag ben je nog steeds arm."
dinsdag 7 juli 2015

In 2000 lanceerden de VN de Milleniumdoelstellingen 2000-2015 (MDG's), één van hun meest ambitieuze ontwikkelingsstrategieën ooit om armoede te bestrijden. Bij de presentatie van het eindrapport over de resultaten van de MDG's in de Noorse hoofdstad Oslo, zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon dat "we na grondige en consistente vooruitgang weten dat extreme armoede in de volgende generatie uitgeroeid kan worden."

De VN claimen dat de armoede gehalveerd werd. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is gedaald van 1,9 miljard in 1990 tot 836 miljoen in 2015. De doelstelling om de armoede in ontwikkelingslanden volledig uit te roeien wordt nu vastgelegd op 2030 en is een onderdeel van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), de opvolgers van de MDG's na 2015.

1,20 euro per dag

Burgerorganisaties zijn echter sceptisch over deze stellingen. Jens Martens, directeur van de organisatie Global Policy Forum, stelt dat de MDG's "geen succesverhaal zijn". Ze hebben het gesprek over ontwikkeling volgens hem gereduceerd tot een klein aantal kwantitatieve doelstellingen en streefcijfers en niets veranderd aan de diepere basisvoorwaarden voor ontwikkeling.

Het doel op het gebied van inkomensarmoede was zwak, zegt hij, en de grens van 1,20 euro per dag is volledig inadequaat. “Iemand die moet leven van 1,21 euro per dag, is nog steeds arm”, volgens hem. "Focussen op inkomensarmoede alleen is niet voldoende. Regeringen moeten het armoedeprobleem in al zijn dimensies aanpakken."

De MDG's hebben ook geen rekening gehouden met het feit dat de consumptie- en productiepatronen van bevolking in de rijke landen – die een sterke impact hebben op de klimaatverandering en biodiversiteit - ernstige consequenties hebben voor de overlevingskansen en de levensomstandigheden van de bevolking in arme landen.

Martens noemt het daarom goed nieuws dat de SDG's een veel bredere visie op ontwikkeling als basis krijgen. "De SDG's stellen niet alleen doelstellingen voor de armen, maar ook voor de rijkere delen van de wereldbevolking", zegt hij.

Macht van bedrijven

Ben Philips van de organisatie ActionAid zegt dat wereldleiders hun belofte om een einde te maken aan armoede niet kunnen inlossen zolang de groeiende kloof tussen machtige rijken en de rest van de wereld niet wordt verkleind.

Een einde aan de armoede mag volgens hem niet gebaseerd zijn op rekensommetjes met een vastgelegde armoedegrens, waarbij armoede zogenaamd verdwijnt boven een dagelijks inkomen van 1,20 euro. Dat bedrag garandeert namelijk geen waardig mensenleven: "Als mensen met honger naar bed gaan, geen schoon water hebben of sanitaire voorzieningen, goed onderwijs en gezondheidszorg, betekent het bereiken van een dergelijk inkomensniveau niet het einde van armoede".

Overheden moeten volgens hem hun stem verheffen tegen de grote bedrijven die nu zo machtig zijn geworden, dat ze de enigen zijn die nog profiteren van winsten, met behulp van nationale en internationale wetgeving.

Deze bedrijven hebben zoveel macht vergaard dat ze niet alleen profiteren van die bestaande regels, ze bepalen ze deels zelf, zegt hij. Positief is volgens Philips dat het bewustzijn hierover groeit. Martens zegt ook dat uit de MDG's te leren valt dat ontwikkelingsdoelstellingen alleen zinvol zijn als ze gekoppeld worden aan een duidelijk engagement van regeringen om de noodzakelijke middelen voor hun implementatie te verschaffen.

Daarom is de Third International Conference on Financing for Development van 13 tot 16 juli 2015 in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba van groot belang. Om het mislukken van deze conferentie te voorkomen, zegt hij, moeten alle regeringen accepteren dat ze een gezamenlijke, maar verschillende verantwoordelijkheid hebben voor de implementatie van de SDG's. Hij pleit ook voor een intergouvernementeel VN-belastingorgaan, om wereldwijde fiscale samenwerking te versterken.

Genderongelijkheid

Het Millennium Development Goals Report 2015 constateert dat de pogingen in de afgelopen vijftien jaar om de acht millenniumdoelstellingen te bereiken, grotendeels succesvol zijn geweest, maar erkent de tekortkomingen die er nog zijn. Met doelgerichte interventies, degelijke strategieën, adequate financiering en politieke wil, kunnen zelfs de armsten vooruitkomen, concluderen de auteurs.

Eén van de tekortkomingen die het rapport noemt, is de ongelijke verdeling van de vooruitgang tussen regio's en landen. Conflicten blijven daarnaast de grootste bedreiging voor de menselijke ontwikkeling. Door conflicten verscheurde landen kennen doorgaans de grootste armoede.

Ook is er nog steeds sprake van genderongelijkheid op vlak van het aantal meisjes dat naar school gaat. Vrouwen kampen verder nog steeds met discriminatie op het werk, beperkte toegang tot economische diensten en beperkte participatie in private en publieke besluitvorming, aldus nog het MDG-eindrapport.

Bron: Despite Scepticism, U.N. Hails Its Anti-Poverty Programme

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.