Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Lage olieprijs buitenkans voor invoeren CO2-taks"

“De huidige prijsdaling van olieproducten is een unieke kans om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen flink te verminderen”, volgens het Internationaal Energieagentschap. Regeringen moeten deze prijsvermindering gebruiken om hun subsidies voor olie af te schaffen en een belasting te heffen op CO2-uitstoot.
zondag 21 december 2014

Maria van der Hoeven (WikiMedia Commons)

Maria van der Hoeven, vice-directeur van het Internationaal Energieagentschap (IEA) deed haar oproep in een opiniestuk Cheap Oil's Make-Or-Break Moment for Clean Energy in het tijdschrift Huffington Post.

Ze waarschuwt daarin dat de prijsdaling het verbruik van fossiele brandstoffen opniuew kan stimuleren en het verduurzamen van onze energieproductie in de weg staat. "Beleidsmakers over de hele wereld kunnen dit voorkomen door de huidige goedkope olie te gebruiken om de prijs van energie fors te beïnvloeden. Dan moet dat wel nu gebeuren", schrijft ze.

Prijstrends

Op amper een half jaar tijd zijn de olieprijzen met bijna 40 procent gedaald. Sommige experts vergelijken de trend van de huidige prijsdalingen met een gelijkaardige periode tijdens de jaren 1980. "Beleidsmakers hadden toen de kans om energiezuinigere voertuigen te promoten, om zo de consument te beschermen tegen prijsstijgingen. Uiteindelijk kozen de overheiden er voor niet in te grijpen, waardoor consumenten veel grotere auto's gingen kopen", legt van der Hoeven uit.

Vandaag liggen de zaken anders, denkt ze. "De aanhoudende stijging van olieprijzen gedurende de laatste jaren is daarvoor verantwoordelijk. Zo heeft de Amerikaanse overheid, die traditioneel achterop liep bij energiehervormingen, tussen 2008 en 2013 wetgeving goedgekeurd om nieuwe voertuigen veel energiezuiniger te maken. In de toekomst wil de VS nog minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen."

Van der Hoeven benadrukt dat er desondanks een radicale koerswijziging nodig is. "Het huidige energieproductiesysteem werkt een globale verhoging van de gemiddelde temperatuur met 4 graden in de hand. Uit het jaarlijkse beoordelingsrapport van het IEA blijkt dat het gebruik van hernieuwbare energie de enige manier is om deze klimaatverandering af te remmen. Tot nu toe zijn er echter weinig inspanningen gebeurd", aldus de directeur.

Hoop

Toch gelooft Van der Hoeven dat er hoop is. Beleidsmakers hebben dankzij de daling van de olieprijzen een kans om maatregelen te nemen die een jaar geleden nog onbespreekbaar waren. De directeur stelt twee concrete maatregelen voor: 


 1. Een eerste is het afschaffen van subsidies voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Afgelopen jaar gaven overheden wereldwijd nog 448 miljard euro uit aan zulke bedrijfssubsidies. Dit afschaffen zal op korte termijn een bittere pil betekenen voor bepaalde doelgroepen, maar volgens Van der Hoeven zal de maatregel worden verzacht door de lage olieprijzen.
 2. Een tweede maatregel is het invoeren van belastingen op de uitstoot van CO2 en het uitbreiden van energiezuinige maatregelen. "Zulk beleid kan de aanzet geven tot een efficiënter gebruik van energie en het promoten van duurzame energievormen. Bovendien kunnen hogere brandstoftaksen het onderzoek naar schonere technologieën financieren. Studies tonen aan dat zulke plannen economisch voordelen opleveren."

Voor Van der Hoeven staat het in elk geval vast dat beleidsmakers niet stil mogen blijven zitten. "Dertig jaar geleden was de klimaatopwarming nauwelijks een zorg van politici wereldwijd. Vandaag weten we beter: politici moeten naar de lange termijn kijken. Ze hebben nu een unieke kans om toch nog iets te doen aan de klimaatverandering. Laten we hopen dat ze deze kans grijpen".

Bronnen:

Cheap Oil's Make-Or-Break Moment for Clean Energy

Maria van der Hoeven, IEA: Use cheap oil to put a price on carbon

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

5 reacties

 • door Brigitte Van Gerven op maandag 22 december 2014

  De strijd tegen de klimaatverandering is natuurlijk reden genoeg om een koolstoftaks in te voeren, maar Europa heeft nog een ander belangrijk argument: wij zijn een importeur van fossiele brandstoffen. Alleen al in België worden gemiddeld 650 000 vaten olie per dag verbruikt. Aan 75 dollar per vat (en de olieprijzen zijn nu bijzonder laag) kost ons dat 17 miljard euro op een jaar. Dat is geld dat België verlaat, en ons dus systematisch verarmt. Hef een koolstoftaks, en gebruik de inkomsten om een evolutie te bewerkstelligen naar hernieuwbare energie, en elektrische wagens, en je bent plaatselijke tewerkstelling aan het creëren, je vermindert je afhankelijkheid van onstabiele en dictatoriale regimes, en je zorgt ervoor dat het geld voortaan in eigen land blijft.

  • door Eddy van Thielen op maandag 22 december 2014

   Toch maar opletten dat de "gewone man" er niet de dupe van gaat worden. Hef een taks op petroleumproducten, OK, maar wat als de prijs van de ruwe olie daarna opnieuw gaat stijgen ? De prijs van ruwe olie is immers maar een klein deel van de uiteindelijke prijs aan de pomp. Op zo een moment zou de mobiliteit van de werkende mens op één klap onbetaalbaar worden. Geen goed idee dus. Beter eerst zorgen voor alternatieven, b.v. fabrikanten van auto's op waterstof, met fuelcell dus, contacteren om hier te produceren, en er voor zorgen dat er een massale productie van waterstof op gang komt, liefst met hernieuwbare energie natuurlijk, en daar ook massaal in investeren i.p.v. ons kapot te besparen. De meeste firma's van brandstofpompen (benzinestations) zijn er trouwens klaar voor. Elektrische wagens zijn geen alternatief, omdat de productie van die wagens, o.a. de batterijen, meer vervuild dan de meest stinkende diesel in heel zijn leven zal vervuilen. Trouwens, als iedereen in België zou gaan rondrijden met een elektrische auto, kwamen we nog niet eens toe met 20 nieuwe kerncentrales om die allemaal te laten rondrijden. Geen goed idee dus. Neen, eerst alternatieven uitbouwen, en dan de auto's op benzine, diesel enz. stilletjes laten verdwijnen, en langzaam vervangen door milieuvriendelijker exemplaren. Niet iedereen heeft zomaar het geld om van vandaag op morgen zich een nieuwe auto, nieuwe verwarmingsinstallatie enz. te gaan aanschaffen. Dat moet geleidelijk aan gebeuren. Maar het liefst van al NU ermee starten, treuzelen heeft geen enkele zin meer, en er is ook geen excuus voor. NU, en niet "morgen of overmorgen", dan is het te laat. Trouwens, breng deze ultrarechtse regering maar niet op verkeerde ideeën met zo een "koolstoftaks", ze zouden ons met veel plezier nog eens extra in onze zakken zitten, om daarna, zoals ze met al het geld doen wat ze van ons stelen, de koolstoftaks te schenken aan de haute finance, de rijken en casinokapitalisten. En daar schieten we nu echt niets mee op.

   • door Brigitte Van Gerven op dinsdag 23 december 2014

    “wat als de prijs van de ruwe olie daarna opnieuw gaat stijgen ?” Er zijn 3 dingen zeker in dit leven: dood, belastingen, en dat de prijs van ruwe olie terug zal stijgen. Moeten we dan dit moment niet juist aangrijpen om onze afhankelijkheid van olie in de mate van het mogelijke af te bouwen ? Want anders zullen de huidige lage olieprijzen er enkel voor zorgen dat onze verslaafdheid aan fossiele brandstoffen nog toeneemt. Met inderdaad desastreuze gevolgen voor de economie wanneer de olieprijzen terug stijgen. “Beter eerst zorgen voor alternatieven, b.v. fabrikanten van auto's op waterstof, met fuelcell dus, contacteren om hier te produceren” En hoe stel je je voor dat dit gaat gebeuren ? Een telefoontje naar een fabrikant: “kom hier eens wat autos maken op waterstof”. “OK, ik kom eraan ?” Je moet de financiële prikkels voorzien om dingen te veranderen. Je moet een stabiel investeringsklimaat creëren waarin het economisch interessant is om autos op waterstof te produceren, en (even belangrijk !) waarin het economisch steeds minder interessant wordt om nog autos op diesel/benzine te produceren. Een koolstoftax doet allebei. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen kan je laag beginnen en de tax jaar na jaar geleidelijk laten toenemen Voor de rest: een koolstoftax kan worden ingevoerd als zuivere taxshift. Dit heeft men gedaan in Brits Columbië. De opbrengst van de koolstoftaks wordt volledig gebruikt om de belastingen voor personen en bedrijven te verlagen. Na enkele jaren willen de meeste mensen dat het systeem behouden blijft zoals het is.

    • door Eddy van Thielen op woensdag 24 december 2014

     Is dit niet een beetje wat ik ook al schreef ? Verder is het voor fabrikanten van b.v. auto's op waterstof wel degelijk interessant om in België te produceren, (er was b.v. sprake van Ford Genk), maar dan moet de regering het juiste "klimaat" scheppen, door te willen investeren i.p.v. alles kapot te besparen en te belasten. En dat zie ik deze ultrarechtse regering nog niet doen. Waarom ? Wel, dat is nu eenmaal tegen de "natuur" van ultrarechtse regeringen, en nog meer in het bijzonder de N-VA, die nog liever ons land federaal kapot besparen om te bewijzen de België niet werkt, om op de federale puinhoop heimelijk toch maar hun Vlaams nationalistische en duisterblauw neoliberaal paradijs te kunnen bouwen, dan te investeren in milieuvriendelijke maatregelen. Het milieu is trouwens verre van een prioriteit voor ultrarechts, dat is wereldwijd maar al te dikwijls bewezen.

  • door Stefaan Pockelé op dinsdag 23 december 2014

   Dit vind ik DE reden om deze rechtse regering over de streef te trekken om toch aan een klimaatbeleid te doen. De hoofdreden van het bestaan van deze regering is toch een beter economisch omgeving scheppen (dit is toch wat ze beweren). Men wilt meer zuurstof in de economie stoppen. Hoe kan men dit beter doen dan extra geld vrij te maken? En hoe kan dit eenvoudiger dan geld die normaal het land verlaat in het land te houden en hier te laten uitgeven? Als we massaal overschakelen naar alternatieve energiebronnen dan blijft er jaarlijks meer dan 10 miljard euro in het land, geld die kan uitgegeven worden voor dingen die hier geproduceerd worden, die hierdoor extra werkgelegenheid creëert en dus zorgt voor een groei in de economie. Ik spreek hier doelbewust van ‘slechts’ 10 miljard omdat er hier inderdaad jammer genoeg geen zonnepanelen geproduceerd worden we dus die ook in het buitenland moeten kopen. Ze worden echter wel geïnstalleerd door plaatselijke mensen (voor zover dit al niet gebeurd door Polen ;-) ), de elektriciteit wordt werd ter plaatse geproduceerd en is gratis (zon en wind) of wordt door de plaatselijke landbouw geproduceerd (biomassa). Dus waar wacht de regering op: een vooruitstrevend klimaatbeleid en toch een enorme boost voor de economie. Links en rechts tevreden. Toch nog een mooie kerst?

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties