Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Mens zet nieuwe uitstervingsgolf in gang

Sinds de komst van de mens sterven diersoorten duizend keer sneller uit dan voorheen. Tot die onthutsende vaststelling komen Amerikaanse wetenschappers. De mens zet een uitstervingsgolf in gang die vergelijkbaar is met die van de dinosauriërs, waarschuwen ze.
dinsdag 9 september 2014

Biologen luiden al lang de alarmbel over het snel verdwijnen van diersoorten, maar de cijfers worden pas echt indrukwekkend bij een vergelijking met de periode vóór de komst van de mens.

Er sterven nu naar schatting duizend maal meer diersoorten dan in de zestig miljoen jaar voor de komst van de mens, stellen de wetenschappers.

Tot nog toe werd aangenomen dat het "normale afsterven" van diersoorten – zonder invloed van de mens – 1 op een miljoen diersoorten per jaar bedroeg voor de komst van de mens. In de nieuwe studie in Conservation Biology komen de wetenschappers van de Duke University tot een veel lager cijfer: 0,1 per miljoen diersoorten.

Over het huidige afsterven van diersoorten is veel bekend, maar het was tot nog toe moeilijk om de periode voor de komst van de mens te onderzoeken. Dankzij genetica zijn wetenschappers nu niet langer enkel aangewezen op fossielen, maar kunnen ze met gedetailleerd DNA-onderzoek de evolutie en het afsterven van soorten in kaart brengen.

Zo kwamen ze tot 0,1 dier- en plantensoorten per miljoen per jaar, een cijfer dat in schril contrast staat met de huidige, harde cijfers van verdwijnende dier- en plantensoorten: 100 per miljoen soorten per jaar, of duizend keer zoveel.

Menselijke rol

Het lijdt geen twijfel dat de mens voor de grote verandering verantwoordelijk is. Een eerder onderzoek in Science waarschuwde al dat de mens een nieuwe uitstervingsgolf in gang zet, vergelijkbaar met die van de dinosauriërs.

"Dit onderstreept de dringende noodzaak om te beschermen wat er nog over is, en tegelijk onze impact te verminderen", zegt Jurriaan de Vos van de Brown University in Rhode Island. "De situatie was duidelijk heel anders voor mensen op het toneel verschenen."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door ismail spada op woensdag 10 september 2014

  In de Koran staat dat GOD een afgevaardigde, (een kalief) op de aarde zal plaatsen om deze wereld in goede banen te leiden.

  En toen jouw Heer tot de Engelen zei: "Voorwaar, Ik zal op aarde een gevolmachtigde aanstellen," zeiden zij: "Gaat U daarop iemand aanstellen," zeiden zij: "Gaat U daarop iemand aanstellen die verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij U roemen met de lofprijzing die U toekomt en wij U heiligen?" Hij zei: "Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten".

  Die kalief was Adam en bij nader order elke mens. Iedere man en vrouw werd en is nog steeds verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, voor het milieu, voor de dieren en de planten op deze wereld. Maar de mens bakt er weinig of niets van. Hij roeit de dieren en de planten uit en maakt elk leven op termijn misschien onmogelijk op deze planeet.

  Het is InchaAllah dan ook tijd voor verandering. Er is nu een Kalief van Bagdad die de mensen wijst op hun slechte normen en gewoonten. Zijn volgelingen zijn alvast begonnen met het uitroeien van de mens.

  Er is nog veel wat wij niet weten maar er is altijd tijd voor bewustwording en inkeer.

  • door spacemonkey op donderdag 11 september 2014

   Laat het duidelijk wezen

   Er bestaat NIET zoiets als een *god* ook geen kalief of wat dan ook.Het zijn metaforen, Dingen die bepaalde mensen ooit vertelden en die misschien in teksten verzameld en ingebonden zijn.

   De bijbel het OT en NT..de Koran..etc etc.

   Wijze mensen of zij die wat verder dachten dan hun neus lang is realiseerden dit.De etische morele waarde van zowat elke *godsdienst* noem het geloof ..is iets dat ontegensprekelijk *waardevol* is en goede dingen in zich draagt. Weerom zijn het veelal enkelingen die de erbarmelijke onderontwikkeling van de massa's gebruiken, om daaraan macht te ontlenen.

   Daarom is er veel meer wijsheid en vooral *verdraagzaamheid* terug te vinden in het Bhoedsime bvb.Waar het vooral omgaat is ook in de 21ste eeuw de onderontwikkeling ook van *zogenaamde* gestudeerden. Het is afgrijselijk om vast te stellen hoe de jeugd maar ook de next generation afhankelijk en brein lui zijn geworden van dat hele ICT gedoe.

   Veel is er inderdaad niet veranderd.Nationalisme zou niet meer bestaan hor je dan dikwijls en een *nieuwe* oorlog is daarom niet meer mogelijk.Hoe dom mensen kunnen zijn die dat misschien -geloven* maar daarbij niet eens zien wat er zich in de enige echte realiteit aan het afspelen is , of in aanmaak.

   Godsdienst boet in aan populariteit ook zulk een idiotie.In het Westen en dan vooral in Europa zijn de kerken misschien leeg, maar wat als er hier een paar van die nieuwe Belgen terugkeren uit het in wording zijnde *barbaars* Kalifaat over de Middenlandse zee??

   De grote Westerse coalition tegen IS bestaat opvallend veel uit NAVO landen die ook spanningen zoeken met Rusland ..toeval?

   Er bestaan *alleen* echte dingen zoals Biologie-Scheikunde-Fysica-Astronomie-Geologie etc etc.

   Die dingen werken volgens voor sommigen *bevat bare* wetten, principe's, en geven aanleiding tot waarneembare resultaten of experimenten die herhaald kunnen worden.het zal steeds min/meer dezelfde resultaten opleveren al naar gelang de nauwkeurigheid van nawerken.

   Het *grote* en het *kleine* verhaal werkt (een beetje) zo , dat mag zelfs voor een slimme aap min of meer duidelijk zijn.De rest wel valt simpel samen te vatten onder wat volgt;

   ENKEL GEKKEN GELOVEN WAT ZE DENKEN EN VERWERPEN WAT ZE ZIEN.

   Mooi toch en erg simpel en toch al 2500 oud. Budha is de verlichte geest die er besef van had.

   De gekken wel die gaan we hoe langer hoe meer tegen komen of bezig zien in deze *complexe* wereld.

   Denken of door-denken en eventueel een eigen menig ontwikkelen is een *uitstervende*bezigheid of kwaliteit.

   Het terug grijpen naar godsdienst het (ver)moorden of discrimineren van *anders* denkende .Beste mensen sla eens een geschiedenis boek open...en weet dat de geschiedenis volop bezig is zich ...te herhalen (omdat de mens niet is staat is zich te trancenderen .tot iets wezenlijk anders dan ie is ...een door ontwikkelde ...aap)

   Space

   • door Didier op vrijdag 12 september 2014

    Spacemonkey zegt dat God niet bestaat, dat enkel gekken geloven en dat wij ontwikkelde apen zijn. Ok, ik kan daar mee leven.

    Veel mensen, in tegenstelling tot jou, denken niet dat ze god zijn. Want dat is het alternatief: jij bent daarboven verheven.

    Je hebt een keuze gemaakt. Ik veronderstel dat je niet ontkent dat, zoals ze zeggen, het universum begon als een singulariteit met zero volume en oneindige energie. Iets deed dat ontstaan.

    Uw keuze is van te geloven dat dode materie heeft geleid tot menselijke wezens, die, na slechts enkele duizenden jaren nadenken, minuscule zwarte gaten kunnen creëren in deeltjesversnellers, maar de oneindige energie die het universum deed ontstaan moet hersenloos en onbezield zijn.

    Wie lijkt er nu gek? Je stampt als een kind op de grond, ‘laat het duidelijk wezen’, met zero bewijs en zero logica. Anderen, de volwassenen, laten de deur open voor andere mogelijkheden.

    • door ismail spada op zaterdag 13 september 2014

     En ik die dacht dat dit onderwerp handelde over de invloed van de mens op zijn omgeving. Ik moet mij waarschijnlijk vergist hebben want het bericht had blijkbaar te maken met al dan niet geloven in een Schepper. Nou ja, zich vergissen is menselijk. Vrede zij met iedereen.

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties