Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Zowel Vlaamse als federale regering met N-VA, CD&V en Open VLD

Coup de théâtre in het Vlaams Parlement. N-VA en CD&V nemen er in de gauwte Open VLD bij en sluiten na een ultiem nachtje onderhandelen een Vlaams regeerakkoord. De drie partijen vormen ook front op federaal niveau.
dinsdag 22 juli 2014

CD&V-voorzitter Wouter Beke kon een grijns nauwelijks onderdrukken toen hij verwees naar de gretigheid van Open VLD om in de regering te komen. “Dankzij het beleid van de voorbije vijf jaar dat de omslag naar een nieuwe tijd voorbereidde, konden N-VA en CD&V elkaar snel vinden over een nieuw programma voor de gezinnen en de ondernemingen in Vlaanderen. We zijn aangenaam verrast dat ook Open VLD dit weekend de goesting en ambitie heeft getoond om dit te willen onderschrijven.”

Open VLD zet dus haar handtekening onder een akkoord waarover al enkele weken wordt gebakkeleid. De partij werd pas dit weekend bij de onderhandelingen betrokken en in die tijd werden ook nog de postjes verdeeld.

Over de inhoud van het akkoord is nog niets bekend. Daarover geven de drie partijen woensdag een nieuwe persconferentie. Het wordt zeker uitkijken naar de bocht die Open VLD maakt over de Oosterweelverbinding. Voor de verkiezingen riep de partij om op het Oosterweel-traject definitief te begraven. Na de verkiezingen klonk het nog stoer: “we gaan nu niet plots onze kar keren”. Twee ministerposten later lijkt de kar toch gekeerd.

Opmerkelijk is wel dat CD&V zowel Onderwijs als Welzijn binnenhaalt. Met het katholiek onderwijs en de christelijke zuil in de zorgsector zijn dat twee cruciale portefeuilles voor de christendemocraten. Het betekent wel dat CD&V (en dus ook Beweging.net, het voormalige ACW) alle sociaal-economische posten overlaat aan N-VA.

Economie, Werk, Openbare Werken, Mobiliteit, Wonen, Armoedebestrijding en Wetenschapsbeleid gaan allemaal naar N-VA. De partij van De Wever had zich de voorbije legislatuur nochtans geprofileerd op onderwijs door de hervorming van Pascal Smet keihard af te schieten. N-VA laat zelfs Cultuur en Media aan Open VLD. Toch opmerkelijk voor een cultuurnationalistische partij.

Vlaams front

Het wordt ook interessant te kijken welke prijs CD&V daarvoor betaalt. Of is de prijs het herstel van het Vlaamse front? Bart De Wever zei het met veel nadruk: “We gaan samen in een federale formatie optreden. Wij treden daarbij elk over onze eigen schaduw.” En hij herhaalde het nog eens: “De partijen hebben dus ook de intentie om zich gezamenlijk op het federale niveau aan te bieden als zij daartoe gevraagd worden en daar gaan wij voor alle duidelijkheid vanuit.”

Vandaag besliste MR ook om toe te treden tot de onderhandelingen. De koning belastte Kris Peeters en Charles Michel met een formatieopdracht. Het ziet er dus naar uit dat er na een Vlaamse regering ook snel een federale regering komt. Op beide niveaus krijgen we een centrumrechtse regering, centrum mag u in dit geval met heel kleine letters schrijven.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

21 reacties

 • door Roland Horvath op dinsdag 22 juli 2014

  Een Vlaamse regering van N-VA, CD&V, OVLD. Dat is de regering van het Belgische grootkapitaal, van de media en van de intelligentie. Hun centraal thema is bedrijfslasten verlaging: Lonen- lasten op productie door arbeid of machines- BTW- winstbelasting. Dat is de financiering van de sociale zekerheid en van de koopkracht. Die verminderen dus navenant ten koste van KMO en consumenten. De reden dat het thema bedrijfslastenverlaging het zo goed doet is dat het altijd naar voor komt bij een economische overcapaciteit als na 1929 en na 2008 en dat het de wens is van de GMO ten bate van hun exportwinst. Dat heet dan concurrentievermogen in het jargon van de EU. Vlaanderen VL gaat prachtige tijden tegemoet. De miserie en de armoede door de sluiting van de Westerschelde in 1830 zal een zalige tijd blijken in vergelijking met wat VL nu te wachten staat tientallen jaren lang.

  En als het dan nog lukt met de al even intelligente MR, dan zit BE ook goed. Nogmaals, de extreemrechtse, nationalistische, corporatistische en reactionaire regering die VL krijgt en mogelijk ook BE is de regering van het Belgische grootkapitaal en dus van de media. Inbegrepen ook en vooral de VRT. En de reeds genoemde afbouw en/of privatisering van de koopkracht en van de sociale zekerheid is onlosmakelijk verbonden met de afbouw van België, dus met de onafhankelijkheid van VL, dat met een wazige term ook confederalisme wordt genoemd. Ook dat in naam - en in opdracht van het Belgische grootkapitaal: Twee kleine entiteiten zijn zwakker dan één groter land. Ter vergelijking Joegoslavië in 7 en Tsjechoslowakije in 2 delen uiteen gevallen. De Belgen volgen gewoonlijk de gulden middenweg en opteren dus voor 4 delen.

 • door Berten Debergh op dinsdag 22 juli 2014

  Wie nu nog niet door heeft dat de kleine burger de rekening betaalt en dat een kleine elite de eigen portefeuille nog meer aandikt op de rug van de gemeenschap, is zeker niet bij de pinken. Niet de hard werkende gezinnen (in dienstverband of als kleine zelfstandige), niet de zieke of bejaarde (die niettemin al veel sociale bijdragen betaalde) en niet de eerlijk bewogen burger (die zorg wil dragen voor een duurzame leefomgeving) zullen er wel bij varen. Enkel zij die alle spelregels aan hun laars lapten, zij die wegliepen met talrijke bonussen en zij die zogezegd mensen te werk stelden (maar eigenlijk niet de werkgevers waren omdat alles betaald werd met subsidies en met aandelenwinsten vanuit de gemeenschap) zullen nogmaals langs de kassa passeren. Wraakroepend! Dankjewel dames en heren die "verandering en sociale toekomst" veinsden om dan met onze stemmen uw zakken te vullen!

 • door Schoemaker op woensdag 23 juli 2014

  Dat dit, na de move van PS en CDH, zou uitmonden in een centrumrechtse regering, was wel te voorspellen. MR kon niet te happig zijn en moest dit wel even uitsmeren t.b.v. Franstaligen en om blijkbaar in the end, Open VLD op alle niveaus erbij te takelen.

  De Vlaamse formatie was daarbij ook cruciaal. Dan ziet men wat die 13% minder budget voor 100% huidige uitgaven, plus de overbruggingsperiode, zou gaan betekenen. Wat de handtekening letterlijk en figuurlijk gaat worden van een Vlaamse regering met N-VA en CD&V. Op federaal niveau is wat er nu op Vlaams niveau ligt al een uitgangspunt. Ze hebben vast al wel rekening gehouden met het federaal niveau. Ze nemen nu de nodige tijd (druk is eraf) om alles goed door te laten rekenen.

  De koning kan ook tevreden zijn met zijn rol en dit resultaat. Wellicht dat de Wever iets minder republikeins geworden is. Erfopvolging is een grote graat in diens keel, maar zolang voldoende Belgen het koningshuis steunen is dit ook een vorm van informele democratie. Regelmatig komen peilingen langs. Het koningspaar is wel bezig met een charmeoffensief richting Vlaanderen. Het zoontje van het Koningspaar lijkt mij wel talent hebben voor het koningsschap. Men zou meer moeten kijken naar aanleg, dan wie nou het eerste geboren is en dus niet zo jong dat kind in die rol van kroonprins(es) duwen. Zodanig, dat er gemopperd wordt aan Waalse kant. Nou maar hopen dat de vader van de huidige koning een voorbeeld neemt aan prinses Beatrix. Een koning of koningin is in Nederland wel genoeg.

  MR heeft het goed gespeeld. Dat MR mee zou doen stond wel vast, maar de MR formateur wilde de Vlaamse zusterpartij erbij takelen, om wat sterker te staan met de liberale familie op federaal niveau, nu CDH niet wil. Mevrouw Rutten zei vorig jaar nog uitdrukkelijk dat zij programmatisch veel dichter bij MR staat dan de N-VA, die in economisch opzicht liberaal is, zij het op een gecontroleerde wijze en dus zonder al die ongezonde verstrengelingen in de toplagen. Wat mevrouw Rutten en de MR voorzitter gemeen hebben is de eeuwige big smile en je zag aan hun afscheid bij een bezoek aan de formateur, hoe hartelijk hun onderlinge relatie is.

  Van der Gucht vind ik een staatlengte meer persoonlijkheid hebben en ministeriabel dan mevrouw Rutten. Mensen als van der Gucht, of de Wever, zijn typen van: you get what you see. Daarmee heb je altijd mensen die pro of contra zijn. Wie politiek “correcter” is, heeft daar wat minder last van, maar daar is het: quess what you see and get.

  Mevrouw Rutten heeft de onaangename debattechniek, dat zij snel iemand negatief gaat framen en pijlsnel overschakelt naar “ons liberalen”, die... Dan volgt de loftrompet over wij liberalen (versta: mijzelf vooral ook). Daardoor denkt zij de spotlight te vergroten m.b.t. haar “voortreffelijkheid”, en van haar club. De tegenstander krijgt bij een slappe gesprekleider, of te weinig tijd, of helemaal geen kans, dat te weerleggen. Daar kijkt ze dan bij met een uitstraling, waar ze kennelijk de ervaring uit geput heeft dat dit goed voor haar werkt. Zoiets als een heel gewiekst en fel klein hondje, dat naar voren schiet, bijt en weer terug schiet, mooi gaat zitten en vanwege diens aandoenlijk vrolijke snuit, er mee weg komt. Plus dat dit helpt, om hoger op de ladder te geraken.

  Dat de clubleden van Mevrouw Rutten haar nu op het schild hijsen is m.i. geen compliment t.a.v. Open VLD. Die 3 musketiersachtige mantra, die tot vervelends toe geuit is, had niks geholpen, als de MR hen niet op de federale kar erbij gehesen had, toen de tijd daarvoor rijp was, na het noh van CDH. Dat is geen ruggengraat, maar tevoren weten hoe de evolutie zal worden via hartelijke contacten met MR.

  De Vlaamse onderhandelingspartijen hadden Open VLD niet nodig en op federaal niveau strikt genomen ook niet. 3 partijen aan Vlaamse kant is wel massief t.o.v. eentje aan Waalse kant op het federaal niveau.

  Zo gaat dat, scoort de partijleider dan wordt die op het schild gehesen en gaat het slecht, dan wil iedereen die er even hard vanaf duwen. SP.A voorzitter weet er alles van. Elk event ligt onder het vergrootglas nu bij hem als hulpmiddel in die richting. In het debat tijdens de verkiezingscampagne was hij erg dominant en als een terriër. Niet prettig om naar te kijken.

  Als van der Gucht geen EU commissaris wordt, heeft hij nu wel een ministerpost op federaal niveau in zijn zak, denk ik, en kan Maggie de Block, de stemmentrekker van Open VLD, wellicht haar huidige positie voortzetten. Laten we niet vergeten dat het Maggie de Block was aan wie de verkiezingsuitslag te danken was en niet mevrouw Rutten, naar mijn mening, die het meest in beeld was tijdens de campagne. Die houdt ervan om de touwtjes stevig in handen te hebben. Ik zag twee kopstukken op de foto van zowel N-VA als CD&V. Mevrouw Rutten stond alleen precies middenin tussen de mannen in haar wel heel opvallende felrode elegante jurk. Daar is over nagedacht. De heren ernaast vielen erbij weg in hun pakken. Dat zegt toch genoeg! Volgens mij hing die japon al een paar weken klaar voor dit moment.

  Wel, ze draagt rood, dus de twee linkse reageerders moeten de dag, noch zegenen, noch afkraken, voordat het avond wordt. Dat is over 5 jaar.

  Dat geldt ook voor de auteur van dit stuk als hij veronderstelt dat het woord centrum van centrum rechts in heel kleine letters geschreven worden. Het spreekwoord zegt: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. 100% schuldratio met voortdurende onzekerheid wat kredietbeoordelaars doen en 13% minder geld voor 100% uitgaven bij overdracht bevoegdheden, is wel een stinkende begrotingswond te noemen. Plus krimpende banen. Dit bij een laagconjunctuur en een bankencrisis en eurocrisis, die nog niet achter de rug zijn.

  N-VA heeft zekerheden over het onderwijs. Dus die hoeven ze niet zelf perse uit te voeren. De beste premier is de man of vrouw, die zoveel mogelijk mijn programma uitvoert, stelde Bart de Wever keer op keer. Dat geldt ook voor andere posten, maar ze hebben bij de N-VA ook goede mensen, zoals Muyters. Erg goed in het debat en volkomen zichzelf. You get what you see.

  Ze weten voor dat formele akkoord al wel wie voor welke belangrijke posten bestemd is. Teamgeest en onderling vertrouwen is ook van belang. De kandidaten hebben echt wel de zegen van de coalitiepartijen. Zou mij niks verbazen dat Muyters op financiën komt federaal. De Wever heeft een hoge pet van hem op en zou hem ook als minister president kunnen zien.

  De opmerking van de auteur t.a.v. cultuur nationalistische partij berust op de vele vooroordelen.

  Wetenschap heeft zowel met onderwijs en innovatie te maken, dus niet gek voor N-VA en ook de sociaal economische posten. Zaken die met herstructurering voor hen te maken heeft. Armoedebeleid valt in Antwerpen dacht ik al onder de leiding van mevrouw Homans. Die kan als minister, die ervaring doorzetten. De profielen kloppen wel waar men mee wil scoren als partij.

  Kris Peeters is een controlefreak en dat zal wel ergernis gegeven hebben, omdat hij geen Vlaams minister president ging worden, maar ogen ook had gericht op de huidige positie van DiRupo. Al met al claimt de grootste partij die post niet. Laat men dat maar eens even inzinken!

  Al die criticasters, tot en met de azijnpissers (wie die schoen past trekke hem aan), t.a.v. N-VA, zullen moeten toegeven, dat het daar om de inhoud gaat en niet om de postjes/aanzien. Bij de overige partijen, met Open VLD op de voorste rij, is dat andersom. De Wever zelf blijft volgens mij in Antwerpen. De motor, strateeg en kiezerskanon van N-VA, is daar tevreden mee. Heeft men dat in de Belgische politiek ooit eerder meegemaakt?

  PS doet niet mee op federaalniveau en noodzakelijke hervormingen komen. DiRupo is op dat niveau exit. Alle andere nog niet bereikte punten komen vroeg of laat. Later is de prijs voor besturen in een coalitieland. De Wever heeft geduld.

  Men start in beroerde omstandigheden, maar het algemeen belang in Belgie is met centrum rechts gediend. Te hopen is, dat er niet nog meer kostenposten bijkomen door alle onzekerheden in de huidige tijd.

 • door Geert Puype op woensdag 23 juli 2014

  Enerzijds verbaasd dat het plots zo snel is gegaan maar anderzijds was de Zweedse federale coalitie eigenlijk de enige mogelijkheid op het moment dat PS en CDH zonder MR een regering in Walloniën en Brussel wilden vormen. Dat daarvoor VLD ook in de Vlaamse regering moest, lijkt mij voor VLD een logische vraag en voor NVA en CDV ook niet onoverkomelijk omdat beide partijen toch veel raakvlakken met de liberalen hebben. Sommigen jammeren nu dat CD&V de progressieve stemmen zou verraden hebben maar ik denk dat wie voor de CD&V gestemd heeft, wel een sociaalvoelend beleid wenst maar geen socialistisch beleid. Met wat ik nu in de krant lees, zit het wel snor met dat sociaalvoelende beleid (bv. kinderbijslag met sociale correcties, niet indexering woonbonus , arbeidsmarktbeleid in overleg met de sociale partners).

 • door dre op woensdag 23 juli 2014

  met plezier gedaan Berten . En nee ik ben geen elite , ik ben maar een gewone werknemer die het beu is altijd maar te betalen . En zakkenvullers zijn ze allemaal ,anders ga je niet in de politiek , maar een kans mogen ze wel hebben na jaren asociaal politiek voor de gewone werknemer

 • door Schoemaker op woensdag 23 juli 2014

  @Geert Puype

  Open VLD heeft snel ja kunnen zeggen, tegen wat nu moeizaam (gat in de kas) als akkoord eruit gerold is tussen N-VA en CD&V.

  Die ergerlijke 3 musketiers slogan was logischer als vooraf duidelijk was dat Open VLD programmatisch fundamenteel afwijkt en nodig was voor een meerderheid.

  Indien men op alle niveaus symetrische coalities moet smeden, kun je 2 daarvan wel opdoeken. Dat scheelt heel wat in de begroting. Dit is in Belgie een heel duur werkgelegenheidsproject, gesteund door al langer bestaande politieke partijen, die zelfs ook erfopvolging kennen in politieke families, waar het niet op talent gaat, maar om de naam en kruiwagen.

  Zo zou je Bart de Wever ook wel minister president van Antwerpen kunnen maken en de schepenen ministers noemen. Hoeveel scheelt Brussel en Antwerpen qua aantal ambtenaren?

  Belgie als ministaat qua oppervlakte en inwonersaantal, maakt met al die parlementen, minister presidenten en ministers, echt een potsierlijke indruk. Het is in deze tijd, met een grote druk op begroting, onwezenlijk dat men niet hervormd op dat punt en N-VA in een volgende ronde misschien dit wel kan aanpakken.

  Dit is volstrekt een blamage en brevet van onvermogen en eigen belang, m.b.t. gevestigde politieke partijen. Ik denk dat het salaris binnen Belgie overal hetzelfde is waar je minister voor je naam mag zetten (wellicht op het federale niveau na). Federaal wat hoger in dat geval.

 • door Titaniumman op donderdag 24 juli 2014

  IS “ZWEEDSE COALITIE” EEN OBJECTIEVE BENAMING?

  Sinds korte tijd doet in de media de benaming “Zweedse coalitie” de ronde om een eventuele nieuwe federale regering bestaande uit N-VA, CD&V, Open Vld en (als enige Franstalige partij) MR aan te duiden. De naam zou dan verwijzen naar de kleuren van de Zweedse nationale vlag – een geel kruis op een blauw veld. Ik vind deze benaming heel ongelukkig gekozen omdat de vlag absoluut niet de politieke lading dekt. Bij “Zweedse coalitie” denkt men als lezer of toehoorder onwillekeurig aan een regering die op binnenlands vlak goede sociale voorzieningen nastreeft en die in internationale betrekkingen vertrekt vanuit een brede en open visie. Maar het ziet er naar uit dat de nieuwe Vlaamse regering en de nog te vormen federale regering van christendemocraten, liberalen en Vlaams-nationalisten net het tegenovergestelde beleid beogen. Het worden regeringen die een neoliberale koers gaan varen met besparingen en sociale afbraak tot gevolg. En op alle beleidsniveaus zal een eng (Vlaams) nationalisme zijn intrede doen of verder oprukken.

  Correct en transparant woordgebruik is voor goede en onafhankelijke journalistiek van het grootste belang. George Orwell toont in zijn roman “1984” hoe een totalitaire staat macht over de burgers uitoefent door middel van omzwachteld en verkracht taalgebruik – de zogenaamde “Newspeak”. Zo betekent “goodthink” in feite altijd precies hetzelfde denken als de machthebbers. Een dwangarbeiderskamp wordt “joycamp”. En “goodsex” is gewoon kuisheid. Hoe belangrijk woorden zijn – ook en vooral in de politiek – blijkt uit het feit dat tot begin juli het eventuele samengaan van N-VA, CD&V, Open Vld en MR nog werd aangeduid als “kamikazecoalitie”. Maar deze benaming zou volgens de coalitiepartners een “te negatieve” bijklank hebben – en dus kwam men begin juli op de proppen met het ongelukkige alternatief “Zweedse coalitie”.

  In het belang van een goede en objectieve journalistiek lanceer ik hier een nieuwe en betere benaming. Er is in het huidige Europa nog een ander land met blauw en geel als nationale kleuren – Oekraïne. Onder buitenlandse druk van het IMF wordt in dat land een hard neoliberaal beleid gevoerd met besparingen in de sociale voorzieningen, pensioenen, gezondheidszorg en onderwijs. En onder invloed van de neonazipartij Svoboda vaart het land een agressief nationalistische koers die zelfs de wereldvrede in gevaar kan brengen. De Oekraïense vlag bestaat uit twee horizontale banen – blauw en geel. Deze banen zijn even breed – in tegenstelling tot de Zweedse vlag waarin het blauw overheerst. En voor de critici die het kruis in de vlag zouden missen – de marinevlag van Oekraïne draagt een kruis. Ik stel daarom voor dat alle media in België voor de nieuwe regering(en) van christendemocraten, liberalen en Vlaams-nationalisten voortaan de benaming “Oekraïense coalitie” zouden gebruiken. Dat kan een correcte, onafhankelijke en transparante berichtgeving alleen maar ten goede komen.

 • door Ter Zijde op donderdag 24 juli 2014

  @Schoemaker: Vergeet niet dat de flaminganten niet alleen een politiek niveau willen afschaffen (het Belgische), maar in de eerste plaats ook medeverantwoordelijk zijn om er één bij te creëren (het regionale). Eenvoudiger en goedkoper hebben ze het er dus niet op gemaakt.

  Dat de N-VA voorstander zou zijn van een kleine, sobere overheid, zou ik niet trouwens zomaar naïef geloven omdat ze dat zelf zeggen. Want terwijl ze met de ene hand de welvaartstaat willen afbouwen, willen ze met de andere de controlestaat uitbreiden (meer politiediensten, gevangenissen, leger, camera's ...).

 • door Roland Horvath op donderdag 24 juli 2014

  Tav. MarcSchoeters. De benaming: Een Oekraïense coalitie is beter dan een Zweedse. De benaming Zweedse coalitie is het gebruikelijke, inhoudsloze gezwets van N-VA, niemand weet wat de term inhoudt maar het suggereert kwaliteit. Bijna alle VL media volgen hen daarin. Maar de kleuren van N-VA, CD&V, OVLD/MR zijn resp. geel, oranje en blauw. Maw. de coalitie is een bedriegers coalitie. Of het moet zijn dat CD&V/ oranje niet meer meetelt. Buiten de geel/ blauwe vlaggen van Zweden, Oekraïne en Nauro -Micronesië zijn er ook groen/ wit/ oranje vlaggen van Ierland, India, Ivoorkust, Niger. Groen is de combinatie van geel en blauw zoals we vroeger spraken over de paarse coalitie van Blauw en Rood van Guy V. Dus naast de term een Oekraïense coalitie nog een voorstel: Een Ierse coalitie.

 • door Schoemaker op donderdag 24 juli 2014

  Tjonge, wat een focus op een naampie.

  Het kruis op de Zweedse de vlag moet CD&V voorstellen. Die hebben dan ook zorg en welzijn. In onze historie hebben kloosterlingen dat ook hier opgezet, naar de 7 werken van barmhartigheid.

  In Nederland zie je geen discussies over kleurtjes. Het lijkt hier wel een kleuterschool. Dan moeten er ook nog buitenlanden bijgesleept worden. Ook heel erg interessant om over te keuvelen en maakt het ook zo helder.

  Dit is wat mij betreft de coalitie van - realisten met een hart. Daar heeft het land meer aan, dan aan idealisten, die het land bankroet helpen. Realisten met een hart: zo omschreef Fortuyn zijn beweging ook.

  De Vlaamse beweging moppert op te weinig Vlaams in het coalitieakkoord. De opmerking van die beweging lijkt mij aannemelijker, dan die van de het-is-niet-goed-of-het-deugt-niet-beweging, als het om N-VA gaat. Hier lees je dus vanuit diezelfde voorspelbare bron, het omgekeerde van wat de VB zelf vindt!

  Als je het hebt over noodzaak van objectieve journalistiek, moet je die spiegel ook voor het eigen gezicht houden. Breng zelf in praktijk wat je preekt, nietwaar.

 • door Schoemaker op vrijdag 25 juli 2014

  @Ter Zijde Wat ik niet begrijp is dat u in uw eerste zin iets weer meldt wat totaal in de komende 5 jaar niet aan de orde is! Dat komt in het hele coalitieakkoord niet aan de orde. Dat zou een stok in de spaken zijn van een federale regering binnen redelijke tijd. N-VA heeft dus over zijn eigen schaduw heen gestapt. De Wever claimt geen rechtmatige positie als premier. Zelfs N-VA claimt dat niet en wordt Kris Peeters.

  Verder staat onafhankelijkheid wel in het huishoudelijk reglement, maar daar staat ook in (wat u en uw geestverwanten nadrukkelijk en heel unfair, continue niet vermelden), dat dit afhangt hoe EU evolueert. Nou, daar gaat het niet best mee en het is dus niet te verwachten, dat dit de komende jaren verandert, tenzij er een wonder gebeurt.

  Verder heeft de Wever in de campagne een “grondwet” geschreven in Terzake op verzoek van dat programma. Dat begint met de staat België en over confederalisme. De Wever ziet dit als een beginsel voor de komende 30 jaar. Wat daarna gebeurt staat in de sterren geschreven. Hij is pragmatisch, ziet ook dat de meerderheid van de Vlamingen die splitsing niet willen. Als men met confederalisme maximale bevoegdheden eruit kan slepen en niet gebonden is meer om alsmaar ongezien de rekening te moeten betalen van de grotere sociale broek in links-Wallonie, zullen alleen wat hardliners overblijven, die hun herberg (her)vinden in de derde versie van de partij van de Winter. Verjongd en wel en met een wederom nieuwe naam. De Winter zou, als hij geen policus was, heel goed zijn brood kunnen verdienen in de marketing.

  Als N-VA faalt en deze coalities met hen, wordt Vlaams Belang weer een grote volksbeweging. Wordt de komende 5 jaar een succes, zal Vlaams Belang bij een aansprekende nieuwe generatie in de top, een partij worden met tussen de 5 en 10 zetels. Slaat die niet aan, mag men blij zijn de kiesdrempel te halen. Bedenk dat maar eens goed in het automatisme, om N-VA in een twijfelachtig daglicht te zetten. Je hoort er bij links echt niet bij blijkbaar, als je niet enthousiast daaraan mee doet.

  Wilt u graag dat N-VA faalt? de coalities met hen falen? Kan er nou nooit eens een positief woord vanaf als het om N-VA gaat? Daarin ligt de ongeloofwaardigheid onder de meeste criticasters. Die volstrekt negatieve deken getuigt niet van objectiviteit!

  N-VA leden konden het partijprogramma kennen en als zij de Wever gevolgd hebben, bij hun aanmelding als lid van die club. Het wordt intern en extern genoeg toegelicht. Voor wie tenminste horen wil. De Wever stelt keer op keer: wij zijn een aanbodgerichte partij (heel verstandig). Take it or leave it. Dus dat geemmer over al die Vlaams Belang leden, die nu bij N-VA zitten. Toch een prestatie als men die weet te matigen. Wie niet overtuigd gematigder is geworden, verdwijnt vanzelf weer naar Vlaams Belang of de komende remake daarvan.

  Het is toch echt intellectueel laagvliegen, als men niet kan erkennen dat het N-VA zich meer dan redelijk heeft opgesteld en verantwoordelijkheid heeft genomen t.a.v. het algemeen belang en dus landsbelang! En dat met hun aantal zetels. Eveneens om maar steeds dezelfde halve waarheden (en dus halve leugens) te presenteren.

  Primair ging het de Wever om Di Rupo met het PS model exit te krijgen na 25 jaar. Verder om noodzakelijke sanering en herstructurering mogelijk te maken, nu eindelijk die pseudo-democratische PS-slipketting en daarmee houdgreep op Vlaanderen fini is.

  Het resultaat van de Vlaams coalitie is nog steeds een sociaal luilekkerland, maar de breinen van deel van de burgers hebben blijkbaar aanpassingstijd nodig. Hoewel het, net als in Nederland, kan uitdraaien op versnellen in deze onzekere tijden. De Wetstraat heeft geen geldboompjes staan.

  Verder is het afslanken van de Vlaamse overheid broodnodig. Het lijkt Griekenland wel in dat opzicht. Ook hier is het saneren en herstructureren. Efficiency nastreven. Het geld wat daardoor vrijkomt kun je voor controle inzetten. Als mensen zich gecontroleerd weten, gedragen ze zich beter. Vooral wie in anonimiteit leeft. Dat levert dus geld op. Anders dan u voorstelt, spreekt dat elkaar niet tegen.

  Waarom moet de eerste 100 liter water gratis zijn, of zoveel elektriciteit voor iedereen? Is iedereen arm? Als België, net als in Nederland, de kant op gaat dat wie niet kan rondkomen bij de Gemeente kan aankloppen, dan komt meteen in beeld wat daar de oorzaak van is en dat compenseren als dat redelijk en billijk is. Dan onderscheid je echte zwakken en pseudo zwakken. Mijn probleem met decentralisering is dat niet iedereen in dezelfde situatie als burger hetzelfde krijgt en dat zou toch bovenaan moeten staan. Heb je een lokaal slecht bestuur ben je zuur.

  Die elektriciteit en water regeling in Belgie heeft wat weg van het even gedachtenloze voorbeeld In Nederland. Daar had men bedacht dat er een vergoeding komt van Euro 2,50 per uur, indien familie of bekenden op het kind passen als beide ouders werken, of een alleenstaande ouder. Daar dacht men goedkoper mee uit te zijn. Men dacht daarbij blijkbaar, dat dan meer (alleenstaande) moeders aan het werk zouden gaan. Echter, al die opa’s en oma’s etc, die dat al deden (t.b.v. wel of niet alleenstaande moeders) kwamen dus ook aankloppen. Ook familie etc., die het evengoed wel doen, of al deden en het geld zelf niet nodig hadden. Toen was het begrote bedrag in een mum van tijd op, die bedoeld was voor de groep, die het nodig hadden om gezin en werk te kunnen combineren en nog thuis zaten. Een nuchter verstand had dat op voorhand kunnen bedenken. Gelegenheid maakt ook een legitieme-“dief”. Moreel legitiem is nog maar de vraag.

  Moraliteit zwakt af, als steeds blijkt dat er in het algemeen veel gesjoemeld wordt. Het is hetzelfde effect als met die lijkroof in het gebied van die kinkels met hun bespottelijke republiek: als ik het niet doe, doet een ander het (nadat die camouflage kl...zakken hun slag al hadden geslagen) en de rest van waarde aan hun fans daar overlieten. Gelegenheid maakt letterlijk de dief.

  Allerlei potjes voor kinderen met handicaps kwamen ook ten goede aan ouders met welstand. Sterker nog, die waren veel bedrevener, om al die mogelijke potjes aan te boren. Maar ja, als je als overheid zegt: nee joh, dat betalen wij toch wel voor je...Of nog erger, hier heb je een zak geld en koop het zelf maar in. Daar is enorm misbruik van gemaakt. Dat gebeurt nog wel, maar via gemeente, die er veel meer bovenop zit.

  Allerlei regelingen hadden dus een heel algemeen karakter. Achtergrond telde niet mee, individuele situatie niet. Gevolg is, dat wie het echt nodig hebben in de verdrukking komen, doordat de potjes te duur werden. Met name voor kansarme kinderen is dat zuur. Die hebben niet zelden ouders met gelijksoortige problemen, of die verhospitaliseren in de sociale vangnetten en je een generatie op generatie effect krijgt. Een big taboe in linkse kringen om te zeggen.

  Wat u en uw geestverwanten tegen efficiënt gebruik van de algemene middelen hebben, is mij een raadsel, behalve dat er hoe dan ook behoefte is om desnoods een oneigenlijke stok maar te pakken, om mee te kunnens slaan op alles wat niet in het (in de regel linkse) politieke straatje past. Men kijkt langs bij het eroderende effect op onderlinge solidariteit. Intellectueel niet laagvliegen meer te noemen, maar intellectueel buikschuiven.

  Die mantra van afbouw is bekende retoriek en eigenlijk janken van weelde, die in België er NOG is in sociaal opzicht. Hoe langer men de kop in het zand steekt, hoe eerder men de factuur daarvoor krijgt. Het is uitstel van executie. Maar goed, dat is de prijs om de linkse oppositie de wind uit de zeilen te nemen. Heel jammer dat die politieke spelletjes zo het algemeen belang altijd moeten ondermijnen. Zijn majesteit loyale oppositie gaat het helaas niet worden.

 • door Ter Zijde op zaterdag 26 juli 2014

  @Schoemaker: Met mijn eerste zin wilde ik enkel de beeldvorming ontkrachten dat flaminganten voor bestuurlijke eenvoud zorgen.

  U zegt dat links niets goeds kan zeggen over N-VA. Wel, ik heb u ook nog niets goeds horen zeggen over links. U lijkt zelfs zover te gaan links de schuld te geven voor (een mogelijke latere terugkeer van) extreem rechts. Men mag rechts niet bestrijden, zegt u eigenlijk, want als rechts faalt dan komt automatisch extreem rechts terug. Er is een woord voor deze denkhouding: defaitisme.

  U lijkt ervan overtuigd dat de weg van rechts de enige mogelijke is. Wanneer iemand de N-VA in een twijfelachtig daglicht zet, dan kan dat volgens u blijkbaar enkel om er in linkse kringen "bij te horen". Kan u zich dan niet inbeelden dat iemand oprecht een andere mening heeft? Bij heel wat mensen in mijn omgeving zou ik me bijvoorbeeld populair kunnen maken door racistische praat te verkopen, maar daar ga ik net tegenin omdat ik een andere mening toegedaan ben.

  Zo ook bestaat er een links dat, uit overtuiging, tegen een rechts beleid is zoals dat van de nieuwe Vlaamse regering, omdat dat beleid de maatschappij nog ongelijker zal maken. (Die ongelijke maatschappij kan trouwens evenzeer extreem rechts aanwakkeren.) U noemt België een sociaal luilekkerland. In welke kringen u vertoeft, weet ik niet, maar in mijn ervaring is de norm tegenwoordig veel stress hebben, weinig tijd, weinig mogelijkheid tot zelfontplooiing en zwaar op krediet leven omwille van een bescheiden woonst (dat alles voor wie al geluk heeft!). België mag dan een zeer rijk land zijn, maar de rijkdom is ook zeer ongelijk verdeeld.

  U heeft het over efficiëntie van overheidsmiddelen. Allerlei regelingen hebben volgens u een te algemeen karakter. In uw redenering moeten de middelen dan blijkbaar enkel naar de behoeftigen gaan. Eén van de problemen bij dergelijke "specifieke regelingen" is dat ze de steun van de middenklasse snel verliezen. (In de VS is net om die reden "welfare" een scheldwoord geworden.) Zodra dat draagvlak verdwijnt, wordt de hervedeling van rijkdom enkel verder afgebouwd. Sociale zekerheid moet bovendien een stevige buffer tegen armoede zijn, niet enkel een soort liefdadigheid aan mensen die al in armoede verzeild zijn geraakt.

 • door Schoemaker op maandag 28 juli 2014

  @Ter Zijde

  N.a.v. eerste zin: Misprijs de dag niet voor het avond wordt. Wat mij betreft uw aanname. Dit gaat naar mijn mening wel gebeuren en dat is maar goed ook.

  N.a.v. eerste alinea zin 1 en 2: - Wijs mij een positieve reactie hier van linkse reageerders? - Aangezien alles wat niet-links is (conservatief links), zo grondig hier al bij voorbaat (dus volkomen ongeloofwaardig) ongenuanceerd is en wordt af geserveerd, kan ik er inderdaad nauwelijks positieve reacties hierop geven. Maar wat ik hier lees omvat gelukkig niet het hele linkse spectrum. Dus u schiet nogal uit de bocht. Links is een breed begrip en bepaalde reageerders hier zijn een smaldeel ervan. Lanotte vind ik wel realistisch, maar een paar andere SP.A prominenten totaal niet.

  Rechts, waar u op aanhaakt richting mijn persoon is ook een breed begrip. Maar u kleeft mij graag een rechts sticker op, merk ik, en daarmee bedoelt u niet centrum rechts.

  N.a.v. overige inhoud in eerste alinea: aannames en op niets gebaseerd. Ik stel alleen: als het brede midden faalt komen de flanken op. Dus leg mij geen woorden in de mond en citeer mij correct aub.

  N.a.v. tweede alinea: k ben een pragmatisch centrum-stemmer. Of dat nou centrum links (Dijsselbloem/Asscher/Samson) de p.v.d.a in NL is, of centrum rechts, zoals ik op N-VA zou kunnen stemmen, of op Fortuyn als die niet vermoord was. Christendemocraten ook, indien er een pragmatische koers aangehouden wordt en dat is niet evident. Voor het overige: zie alinea hierboven.

  N.a.v. derde alinea: Vergeleken bij de inmiddels Nederlandse hervormingen is België een sociaal luilekkerland ja. Ik heb genoeg voorbeelden onderhand wel gegeven. Ook hier dient u mij goed te citeren aub. De terughoudendheid in België is uitstel van executie, met alle gevolgen van dien.

  Toen er nog een hoogconjunctuur was, had men moeten beginnen te herstructureren. Het barst van de rapporten die evoluties al aangaven, maar politici geven prioriteit aan macht en mandaten en noemen beestjes niet bij de naam, bang om kiezers te verliezen. Het gaat niet primair om het algemeen belang en landsbelang.

  Pas als de nood heel hoog wordt, moet men wel bijsturen en eigenlijk drastisch gaan bijsturen, hetgeen België m.i. later alsnog gedwongen is te doen.

 • door Ter Zijde op maandag 28 juli 2014

  U vraagt mij u correct te citeren:

  "Als N-VA faalt en deze coalities met hen, wordt Vlaams Belang weer een grote volksbeweging. Wordt de komende 5 jaar een succes, zal Vlaams Belang bij een aansprekende nieuwe generatie in de top, een partij worden met tussen de 5 en 10 zetels. Slaat die niet aan, mag men blij zijn de kiesdrempel te halen. Bedenk dat maar eens goed in het automatisme, om N-VA in een twijfelachtig daglicht te zetten."

  Hierin lees ik duidelijk dat als de coalitie met N-VA faalt, extreem rechts volgens u terugkomt en dat kritiek geven op N-VA daarom geen goed idee is. Ik vind het op zich verdacht om kritiek op een politieke partij verdacht te maken. Volgens mij is het defaitistisch om Vlaams Blok Light te aanvaarden omdat we anders Vlaams Blok krijgen. U zegt niet letterlijk dat men anders schuldig wordt aan extreem rechts, maar uw "bedenk dat maar eens goed" is in mijn ogen duidelijk bedoeld om een schuldgevoel aan te praten.

  Dat laatste mag misschien voor mijn rekening zijn. Maar uw aannames over het links op deze site zijn evenzeer volledig voor uw rekening (tegen N-VA zijn om erbij te horen, "big taboe" dat sociale regelingen een algemeen karakter hebben, "intellectueel buikschuiven", "conservatief links" ...).

  We kunnen lang discussiëren over de vraag waar het politieke centrum ligt en waar bijgevolg links en rechts beginnen. Sociaal-economisch gezien is het voor mij tamelijk eenvoudig: links streeft op dat vlak gelijkheid na tussen mensen. Een politieke maatregel die het omgekeerde beoogt, is sociaal-economisch niet links. Aangezien consequent linkse stemmen dunbezaaid zijn in ons parlement (wat eigen is aan onze particratie), mogen ze vanuit mainstream-ogen misschien radicaal overkomen. Conservatief zijn ze echter niet.

  In de voorlaatste alinea van uw laatste reactie zegt u: "Toen er nog een hoogconjunctuur was, had men moeten beginnen te herstructureren." Dat is een zeer tendentieuze stelling. Ze impliceert dat er nog geen herstructureringen gebeurd zijn (nu kan u weer zeggen dat u dat niet letterlijk gezegd heeft), terwijl besparingen de afgelopen 35 jaar schering en inslag waren.

  Dan zegt u: "Het gaat niet primair om het algemeen belang en landsbelang." Toch iets waar we het eens over zijn, zij het om verschillende redenen. Volgens u vrezen politici te veel de kiezers ("bang om kiezers te verliezen"). Volgens mij zou dat net democratisch zijn, maar dienen politici te veel de elite.

 • door Schoemaker op maandag 28 juli 2014

  @ Ter Zijde

  Ah die zin: voor velen was Vlaams Belang een protestpartij, omdat de tripartite de PS slipketting om had en die slipketting al 25 jaar omging op federaal niveau. Indien de nieuwe regering op Vlaams niveau, en de betreffende partijen met MR op federaal niveau, geen succes boeken, zal dit ten goede komen aan Vlaams Belang. Of men stemt blanco. Hierop even goed de nadruk leggen lijkt mij terecht! Op elke actie volgt reactie, of je die reactie prettig vindt of niet.

  Indien er een Nederlandse versie van N-VA was in Nederland had Wilders ook niet zoveel stemmen. Niettemin wint SP in Nederland nu virtueel vanwege huidige coalitie. Linkser dan SP is er niet in NL. Dus de flanken komen op als midden faalt. Blijkbaar is het nodig, dat ondanks eerdere keren, dat steeds te herhalen erbij. Wederom kun je dus niet uitgebreid genoeg zijn, vanwege de linkse vergrootglazen die op teksten worden gelegd.

  Vlaams Belang is dus de flank op rechts, die wint bij falen van het midden, temeer als men een verjonging krijgt, met wellicht opnieuw een nieuwe naam en die nieuwe gezichten aanspreken. Groen is in Vlaanderen ook wat versterkt. Dat is links. Aan Waalse kant komt het gedateerde communistische recept op, terwijl de PS de hoeder van de ruime sociale vangnetten was en is. Men voelt blijkbaar krappe tijden aankomen en dan is Robin Hood nog aantrekkelijker geworden, maar in mijn ogen is dat erg kortzichtig.

  In Nederland is Groenlinks sterk verzwakt. De Nederlandse Socialistische Partij, zoals gezegd, spint er in de Nederlandse situatie goed garen bij als de Nederlandse P.v.d.A (centrum links) coalities moet vormen (dus compromissen) met VVD. Ook dat is een voorspelbaar patroon. Die partijen waren tot elkaar veroordeeld. Ziet u het voor zich dat Groen en nieuwe versie van Vlaams belang coalities moeten vormen als die samen 30 of meer zetels halen? Nederland en België zijn met een sterk breed midden beter in balans.

  Nu het kernpunt: er is een groot VERSCHIL tussen kritiek en demonisering. Bij u is in uw reactie die nuance zoek. Wat ik hier lees van bepaalde reageerders is het niets anders dan demoniseren. Alsof je de tijd terugdraait naar de opkomst van Fortuyn. Een op een exact hetzelfde patroon en dat is ronduit eng te noemen. Ik las recent ergens (ik meen in redactie.be) een opiniestuk over de kracht van de propaganda. Dit ging over de Russische propagandakunde en geschreven door iemand die in twee werelden staat. Daar en hier. Die zei dat hij pas sinds Poetins greep op media begreep waarom Hilter kon doen wat hij deed.

  U noemt N-VA Vlaams Blok light, wat dat voor u ook mag inhouden. Het heeft geen positieve teneur bij u in elk geval. Ik noem het een centrum rechtse volkspartij en de demonisering ervan intellectueel buikschuiven.

  Met 100% schuldratio heeft men in hoogtijdagen niet geanticipeerd op de daling daarvan, die tegen het einde van de vorige eeuw al duidelijk werd. Daarop is de bankencrisis en Eurocrisis gekomen en nog niet achter de rug. Ook iets waar men ernstige steken heeft in laten vallen. Wellicht zijn er wat kleine aanpassingen geweest om de schuldenlast te verminderen, maar door de explosieve groei van de uitgaven, een druppel op de gloeiende plaat. U voelde de bui al hangen in uw voorlaatste alinea.

  Laatste alinea: al langer bestaande politieke partijen zijn teveel verweven met allerlei invloedrijke toplagen. Wie niet meer in de actieve politiek zit, is aantrekkelijk, juist vanwege contacten in de politiek, om in te huren. Verder is er een vijver met topsalarissen, die altijd ingevuld worden vanuit de politiek aan voormalige actieve politici. Hier heeft de Wever grote problemen mee en Fortuyn ook. Die noemde dat zeer onwenselijk, blokkerende, incestueuze verbanden.

  Zowel Fortuyn als de Wever hebben een aanbodgericht programma en niet bang om kiezers te verliezen. Dan bied je helderheid en win je kiezers, als volkspartij, uit een breed midden met accent op centrum rechts. Steeds verschuiven en het oor dan bij dit of dan bij dat laten hangen, of essentiële zaken onder het tapijt schuiven, is kiezersbedrog. Resultaat: politici staan jaar en dag ongunstig in het lijstje van beroepen waarin burgers vertrouwen hebben.

 • door Ter Zijde op maandag 28 juli 2014

  @Schoemaker: U zegt dat de nuance zoek is bij mij en andere reageerders wanneer het gaat over N-VA. Wat op deze website gebeurt, doet u denken aan propaganda. Wel, dat deze website een uitgesproken links politiek verhaal brengt, is geen geheim. En men doet nu eenmaal niet aan politiek door een tegenpartij complimenten te geven van wie de ideologie en het beleid globaal gezien quasi tegenovergesteld zijn aan de eigen visie.

  DeWereldMorgen laat de linkse stem aan bod komen die in de commerciële media geen ruimte meer krijgt. Zie het als een tegenwicht tegen die commerciële media. Ikzelf gebruik deze website niet als enige nieuwsbron en ik neem aan, ook de meeste andere lezers niet.

  Als de inhoud van deze website propaganda is, hoe noemt u dan het verhaal van de maatschappij dat N-VA probeert op te hangen? Waar is de nuance wanneer N-VA het over Wallonië heeft, de PS, de werklozen, ...? Het woord "demonisering" lijkt mij hier wel op zijn plaats, om maar te zwijgen over "intellectueel buikschuiven". Zelfs de sluiting van Ford Genk was volgens Bart de Wever de schuld van Wallonië. Het is dan ook bijzonder ironisch dat u net de reageerders op deze website (die waarschijnlijk geen politieke macht hebben) verwijt N-VA te bejegenen zoals N-VA Wallonië en andere zondebokken bejegent.

  Hierbij mag u trouwens niet vergeten dat het discours van N-VA ontworpen is om te polariseren. Na tal van provocaties aan het adres van links en andere groepen (waarna N-VA telkens de vermoorde onschuld speelt in het geval dat er reactie komt) mag het deze partij niet verbazen dat er bij die groepen op de duur een anti-N-VA-sfeer is ontstaan.

  Verder vind ik het vreemd dat u in de context van politiek taalgebruik op DeWereldMorgen, begint over Poetin. Die vergelijking loopt toch op alle vlakken mank (intellectueel buikschuiven!). Deze website is een hele kleine speler in het medialandschap, terwijl Poetin inderdaad volledig greep op de media heeft. DeWereldMorgen valt verbaal een weerbare politieke partij aan, terwijl het autoritair regime de meest weerloze bevolkingsgroepen treft, zowel verbaal als door beleid. Die kleine speler is bezig met een emancipatorisch project, de dictator met het omgekeerde. Ik kan nog verder gaan...

  In verband met de overheidsschuld citeer ik u: "Met 100% schuldratio heeft men in hoogtijdagen niet geanticipeerd op de daling daarvan, die tegen het einde van de vorige eeuw al duidelijk werd. Daarop is de bankencrisis en Eurocrisis gekomen en nog niet achter de rug."

  Wist u dan niet dat de Belgische schuldratio jarenlang sterk in dalende lijn was tot aan de bankenredding in 2007 en crisis in de nasleep daarvan? Net voor de bankenredding zaten we aan 84% en waren we op 10 jaar tijd met 38,5% gezakt.

 • door Ter Zijde op dinsdag 29 juli 2014

  Daar wil ik nog iets aan toevoegen. Door de staatsschuld van boven de 130% aan het begin van de jaren '90 terug te dringen tot 84% in 2007 heeft België eigenlijk een topprestatie geleverd. Maar de flaminganten kunnen niets goeds zeggen over België. Ook de andere sociaal-economisch rechtse krachten vinden by default dat het land beter kan en moet. Het gevolg is dat je in de reguliere media weinig terugvindt over de goede prestatie van België. Zo zie je maar wie in de propagandaoorlog de bovenhand heeft.

 • door Schoemaker op woensdag 30 juli 2014

  @Ter Zijde

  Allereerst zie ik royaal het linkse geluid in Vlaamse media. Rechts veel minder. Erger nog dan in Nederland vind ik.

  Deze site heeft een andere invulling en meer ruimte voor debat. Maar u wilt het liefst keuvelen met uw politieke geestverwanten over uw favoriete onderwerpen, begrijp ik.

  U en andere reageerders is niet hetzelfde als alle reageerders op deze site. Wie de schoen past...

  Ik reageer op een tekst van u of iemand anders en niet op de website! Dit n.a.v zin 1 in alinea 3. U bent er wel een meester in uw breinoogsten op mij te projecteren.

  Er staat reageer mogelijkheid onder de publicaties en daar staat niet bij dat dit uitsluitend voor links-links reageerders is, of conservatief linkse reageerders. U ziet deze site blijkbaar als een links-links digitale sociëteit, waar ik blijkbaar als centrumstemmer, links of rechts, een stoorzender in vorm.

  De N-VA, die toch een aanzienlijk electoraat heeft en grootste partij is, werd tot voor kort net zo bejegend in de Vlaamse media (laten we het over de Waalse media niet hebben) als Fortuyn destijds in de Nederlandse media. Demonisering, tot hij in Rotterdam in een klap met 17 zetels in de Gemeenteraad kwam en de grootste partij werd. Dat patroon zie ik bij de Wever ook.

  Nogmaals, er is een verschil tussen kritiek en demonisering. Mijn visie is dat N-VA een centrumrechtse partij is, volstrekt legitiem, net zoals Open VLD of SP.A dat is, of CD&V en Groen. Ik heb nu wel genoeg gereageerd op uw N-VA aanvallen. Zo kunnen we doorgaan tot Pasen en Kerstmis op een dag vallen.

  Alinea 5. Dit slaat alles. Wat zijn dit voor hersencapriolen aangaande Poetin? Uw potje van teksten. Hier ga ik niet eens in roeren.

  Uw aanvullende tekst: ik heb het over de huidige schuldratio etc. en u grijpt terug op iets van 7 jaar terug? De federale regering moet nu 14 miljard tekort overbruggen op de begroting en nog die schuld zien af te bouwen! Indien Vlaanderen 70% van het Bruto nationaal product bijdraagt laat ik de conclusie verder aan u over aangaande die topprestatie van Belgie die u noemt.

  Hiermee sluit ik dit af, het is geen discussie meer te noemen.

 • door Ter Zijde op woensdag 30 juli 2014

  Goed, u had het niet over de website, enkel over sommige reacties, waaronder die van mij. Mijn standpunt over N-VA lijkt mij echter min of meer gelijklopend met wat ik op deze website vind.

  "Demonisering" in de gevaarlijke zin van het woord is volgens mij bovendien iets waar je met veel voor moet zijn en wat zich eerder op de langere termijn afspeelt. Vaststellen dat er een ware demonisering aan de gang is aan de hand van enkele reacties, lijkt me er dus wat over.

  Een rechtse of centrum-rechtse stem is wat mij betreft zeker welkom, al is het maar om het debat aan te wakkeren. Alleen lijkt u er vreemd genoeg constant aanstoot aan te nemen dat bepaalde reageerders hier erg links zijn.

  Ik citeer uit uw laatste reactie: "ik heb het over de huidige schuldratio etc. en u grijpt terug op iets van 7 jaar terug?" Nochtans had u het in uw voorlaatste reactie over de "hoogtijdagen" en "het einde van de vorige eeuw".

  • door Schoemaker op woensdag 30 juli 2014

   Die laatste alinea illustreert precies het patroon bij u (u ziet het verschil niet eens) waarom ik de "'discussie" afgesloten heb!

   • door Ter Zijde op woensdag 30 juli 2014

    Wat wil u nu eigenlijk zeggen? Dat het einde van de vorige eeuw meer dan 7 jaar geleden is, waardoor mijn hele redenering niet klopt? Kom zeg, wat een moedwil. Dan zal ik het, voor de slechte verstaander, preciezer verwoorden. Eerst zegt u dat België niet genoeg inspanningen gedaan heeft tijdens de hoogconjunctuur die aan de crisis voorafging.

    Ik citeer u in dat verband 2 maal:

    "Toen er nog een hoogconjunctuur was, had men moeten beginnen te herstructureren."

    "Met 100% schuldratio heeft men in hoogtijdagen niet geanticipeerd op de daling daarvan, die tegen het einde van de vorige eeuw al duidelijk werd. Daarop is de bankencrisis en Eurocrisis gekomen en nog niet achter de rug."

    Wanneer ik er vervolgens op wijs dat België tijdens de hoogconjunctuur wel een sterke inspanning heeft geleverd, met name door een verregaande vermindering van de schuldratio tussen begin jaren '90 en 2007, zegt u plots dat u het hebt over de "huidige schuldratio etc.", waarna ik teruggrijp naar iets van 7 jaar geleden. Maar ik grijp terug op de periode jaren '90 tot 2007, omdat u daar zelf wel degelijk over begonnen was (of doe er nog een aantal jaren af, afhankelijk van wat u de hoogconjunctuur noemt).

    Het patroon in deze "discussie" is dat u bij gebrek aan argumenten telkens zegt:

    a) Dat uw woorden worden verdraaid. Parafrase of ook maar iets afleiden van uw uitleg is uit den boze.

    b) Dat uw tegenstander zich verkeerd gedraagt. Graag begint u dan, met weinig flatterende woordenschat, over diens houding, wat dan jammer genoeg ten koste gaat van de aard van de zaak.

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties