De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zaterdag 9 mei 2015 – Hartslag II – Hart boven Hard – UA Stadscampus

vrijdag 15 mei 2015 23:24
Spread the love

09u30         Onthaal met koffie en thee – de gemotiveerde
activisten en sympathisanten stromen toe

10u00         Portret
van een beweging/opzet van de dag

Wouter Hillaert heet iedereen
welkom. We zullen doorgaan op volle kracht!

Portret van een beweging: een compilatiefilmpje
van alle acties en bewegingen sinds de start zo’n 9 maand geleden

Een groet van Tout Autre Chose:
David Manuel Méndez Yépez stuurt het woord in mooi Nederlands de zaal in. TAC
is het kleine broertje van HbH sinds december 2014. De eerste ontmoeting dateert
van 6 november 2014 met een “andere” betoging, een sociale beweging, a-politiek
en a-vakbond.

De missie is verbinden,
verbreden en verdiepen. Hoe dit waarmaken? Mensen op straat krijgen die nog
nooit betoogd hadden. Wat we vragen is niet revolutionair. We zijn de 5de
macht en dit is nog maar het begin!

Even een overzicht van de
financies (uit/in). Het overschot wordt 50-50 gedeeld met TAC.

10u20         Kritische beschouwingen over een jonge
burgerbeweging door Manu Claeys.

                   Hij
put uit de ervaring met stRaten Generaal dat al 15 jaar bestaat.

Denk-,
veld-, weer- en netwerk

HbH is een
burgerbeweging met groot succes!

Denkwerk: een doorloop van de
Antwerpse burgerbewegingen middels “slides”. Manu is zelf al heel lang actief
in bewonersgroepen.

Ringgebied 2004: de
overkapping. Het alternatief voor de Oosterweelverbinding is te bespreken op
café, familiebijeenkomsten, e.d.: dat is de biotoop waar we aanhang winnen!

2009: optimalisering ARUP/SUM
tracé

2010: Meccanotracé: er moet
constant gestudeerd worden om de politiek bij te houden

Woensdag 2 maart 2012: het
Tunnelcongres nr 2

2014: RingLand

Veldwerk: Ringgebied: actie
2004 = infozittingen, workshops, debatavonden,…

2004-2005: we trekken naar de
politieke kabinetten, verspreiden persberichten, bouwen een webstek,…

18/09/2005: RingPark Feest. Een
artistieke invulling is heel belangrijk! De overheid kan dat niet doen…  

2006: de overkapping wordt
opgenomen in de beleidsplanning maar wordt niet opgestart. Dit is het begin van
de “lange mars”.

4/05/2014: stappen om te
overkappen

Weerwerk: via de wet op de
openbaarheid van bestuur de plannen opgevraagd. Er komen infoavonden en we
dwingen een correcte behandeling af via het Grondwettelijk Hof.

Netwerk: het delen van info en
podia en dit met experten. Het interessepeil is heel hoog

Hbh is geen NGO of klassieke
belangengroep, wel een jonge burgerbeweging. Een los-vast netwerk van
actiegroepen.

Er zijn geen verborgen agenda’s.

Het draagvlak is belangrijker
dan de representativiteit.

Out-of-the-Box denken!

Herverdelen van kennis =
kennis delen!

Juridisch: ken uw rechten en
hekel misbruik!

Een burgerbeweging richt zich
tot de burger die wil participeren, niet tot de kiezer die genoegen neemt met
een passieve rol. Wees dissident!

Volhouden is de boodschap!

Hoe meer de burger bewust wordt,
hoe beter de democratie.

10u40         What’s
next voor HbH? – beschouwingen van betrokkenen

                  Slides met ideeën, voorstellen,…  vanuit de bevraging op de webstek.

11u00          Werkgroepen:
de aanwezigen verdelen zich over

–      “Samen
rijk” en “leefbare buurt”. Over besparingen en lokaal beleid.

–      “Wees
wereldwijs”. Over TTIP en Europees beleid.

–      “Diversiteit
is realiteit”. Over diversiteit en discriminatie.

–      “Stop
armoede”. Over beleid tegen armoede.

–      “Eco
is logisch”. Over zuurstof i.p.v. fijn stof.

–      Hoe
lokaal verbreden, verdiepen en verbinden? Over de uitbouw van de lokale kernen
van HbH.

–      Welke
strategie(en) voor HbH? Over kiezen, verliezen en alternatieven.

–      En
…actie!

12u30-13u30 pauze

13u45         Kritische
beschouwing over het toekomstperspectief – Luc Huyse, hoogleraar en socioloog.

                  Hij schetst het klimaat n.a.l.v. zijn
boek “de democratie voorbij”.

Een ontwaarding van de
democratie en verzorgingsstaat én een vermarkting van de welvaartstaat. Dit kost
veel geld en daarom grijpt men naar privatisering. De democratie wordt
uitgehold door burgers te isoleren en de nadruk te leggen op consumeren! Er is
evenwel verzet! Vernieuwing is op komst met HbH. De participatiemaatschappij. De
inspraak van de jaren ’70 is weggeëbd. Er is meer en meer
bewegingshardnekkigheid. De kenniskloof tussen politiek en overheid met de
burger moet verkleind. Er is al een breed draagvlak. We dienen te zorgen dat de
hardnekkigheid blijft duren, de gedrevenheid…

HbH slaat een brug tussen
honderden organisaties. We dienen te hameren op het feit dat er alternatieven
zijn! Inzetten op het lokale vlak.

  14u00       Over het politieke perspectief en HbH.

Panelgesprek met Jos Geysels,
voorzitter 11.11.11; Meryem Kanmaz, politieke wetenschapper en
stafmedewerker MinderhedenForum; Magda De Meyer, politica sp.a; Linde De Corte,
algemeen secretaris van beweging.net; Miranda Ulens,  Federaal secretaris ABVV; moderator: Geert
Marrin (AP Hogeschool Antwerpen)

Een paar
notities: HbH doet hét!Actie en gerichtheid én de burger mondig maken. De media
moeten kritischer worden! Direct contact is hard nodig en samen “dingen doen” =
samen sterk! Transsociaal werk. De maatschappij beter maken. Het Minderhedenforum
verdedigt de belangen van zo’n 2000 verenigingen. HbH versterken, verdiepen en
verbreden.

Ethische
belangen zijn primordiaal. Terug de nadruk leggen op het evenwicht tussen
arbeid en zorg. Actief burgerschap. Vóór iets zijn i.p.v. tegen. De vermarkting:
men wil alles meten en parametriseren!

HbH is een
verbindend verhaal: kwaliteit, gelijkheid, een primaat van de democratie. De zachte
krachten zullen overwinnen! Er zijn warme alternatieven. Als je bepaalde mensen
zenuwachtig maakt, dan ben je aan zet… HbH dient breed te blijven én
onafhankelijk. Een offensief discours volgen.

14u45         Artistiek
intermezzo met Miss Annie “liefde is het begin en einde”: “Fuck the system – I want
a real change – my inner me is energy and I am basically totally”

14u55         Slottoespraak door
Wouter Hillaert, gevat zoals steeds.

                   Hij ontwaakt
in 2023 en ziet overal gekke muurtjes in de straten… Er zijn “checkpoints” waar
je je kaart dient te tonen. Naargelang welke kaart je bezit, word je behandeld,
ge-/bestuurd,…

                   Wanneer zal
HbH geslaagd zijn? Als we de nachtmerrie kunnen afwenden en de dromen kunnen
waarmaken. Sowieso kunnen we stellen dat HbH al geslaagd is. Als we kunnen
morrelen in de “pensée unique”, als organisaties zich politiek engageren en we
geloven in alternatieven en basisrechten eisen dan worden de muurtjes gesloopt…

Ontmoetingen geven
energie!

De gemeenschap
is niet de overheid alleen: de samenleving zijn wij!

Inzet op 4
sporen:

–     
Versterken in organiseren
en structureren

–     
Verbinden rond
basisrechten (de 10 hartenwensen)

–     
Verbreden in bewustzijn

–     
Verdiepen in alternatieven

Er komt een
alternatieve munt “de transitio” zonder rente…

Kortom:
alternatieven waarmaken.

15u30         Iedereen
bedankt!

Meer info = www.hartbovenhard.be

take down
the paywall
steun ons nu!