De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zaterdag 21 november 2015, T-Day voor transgenders en hun omgeving georganiseerd door Cavaria/Het Roze Huis op de UA.

Zaterdag 21 november 2015, T-Day voor transgenders en hun omgeving georganiseerd door Cavaria/Het Roze Huis op de UA.

maandag 23 november 2015 12:25
Spread the loveT-Day vindt voor de vierde keer op rij plaats. Een dag vol ontmoeting, ontdekking en dialoog. Deze dag is de ideale gelegenheid om gesprekken aan te gaan over alles wat met trans* te maken heeft.
We richten ons dit jaar op zowel transjongeren (-18j), transgenders en hun omgeving (ouders, partners, kinderen van…)  Naast een standenmarkt, stijltips, speeddates met experten zullen er ook inhoudelijke vormingen georganiseerd worden. Het “fun” aspect verliezen we niet uit het oog en kan je terugvinden in de ontspannende workshops. Ook dit jaar sluiten we de T-day af met een herdenkingsmoment voor slachtoffers van transfoob geweld.

Yves Aerts, algemeen coördinator Cavaria opent:

“De laatste vijf jaar is er veel veranderd bij Cavaria. Het transgender thema is meer en meer geïntegreerd in de werking en dit qua ondersteuning, structureel overleg onderling, informatieverstrekking via ZiZo, nieuwsbrieven en de webstek, vragen voor advies beantwoorden, overleg plegen met andere organisaties = samen sterk, lobbyen en sensibiliseren, het organiseren van diverse evenementen zoals deze T-Day.”

Minister Koen Geens is verontschuldigd vanwege een buitengewone raad betreffende de terreurdreiging. Hij en zijn team zijn bezig met het aanpassen en veranderen van de wet op transseksualiteit.

Een fantastische T-Day toegewenst!”

Staatssecretaris Elke Sleurs zet zit achter de microfoon en wordt geïnterviewed door Jani:

“Wat is de bedoeling van de aanpassing van de wet, de zogenaamde transgenderwet”?

“Er wordt heel hard aan de de kar getrokken. De gendererkenning is op basis van zelfbeschikking. Dit botst momenteel nog met de geldende wetgeving. Na de aanpassing zal er géén medische procedure meer nodig zijn! Het is zoeken naar de best mogelijke oplossing en dat kan nog even wat tijd vergen. Na de aanpassing zal je o.a. je voornaam kunnen laten aanpassen op de id-kaart. We zullen ook evolueren naar een genderneutrale samenleving! Dit vergt veel sensibilisatie, bv naar sportclubs toe. In de verdere uitwerking zal het genderaspect volledig gerespecteerd worden. We zijn allemaal mensen en iedereen is gelijkwaardig. We zullen mensen blijven bewust maken rond wat transgender personen allemaal kunnen meemaken, bv fysiek én psychisch geweld. Politie en gerechtelijk apparaat wordt ook meer bewust gemaakt. Het is spijtig genoeg nog steeds heel moeilijk om jezelf te zijn en dat is onaanvaardbaar!”

“Het doet deugd dat de beleidsmensen met ons begaan zijn en we kijken hoopvol uit naar 2016.”

“De T-Day kan van start gaan”

Voor het verloop verwijs ik verder naar het programma en aanbod waar zo’n 300 belangstellenden aan kwamen mee doen. Vooral de workshop voor jongeren tussen 12 en 18 had veel succes.

Kortom weer een serieuze stap voorwaarts!

https://cavaria.be/t-day

op deze webstek kan je veel info vinden zoals bv deze brochure voor werkgevers:

https://cavaria.be/mediatheek/transgender-op-het-werk-tips-voor-werkgevers-en-werknemers

take down
the paywall
steun ons nu!