Wrede schepping

zaterdag 19 maart 2016 12:28

Na veel jaren op de planeet ben ik tot het besef gekomen dat de Schepper een wrede wereld geschapen heeft waar de meeste wezens andere wezens moeten doden om zich te voeden en om te overleven.

De mens is het meest wrede wezen dat niet alleen doodt om te eten, maar ook als spel, sport, voor eigen belang, eigen verrijking.

De planeet wordt bewoond door onvolmaakte, onbewuste, onwetende, gespleten (1), kwaadaardige, egoïstische en ziekelijk hebzuchtige mensen.

Maar sinds eeuwen zijn koloniaal Europa en de imperialistische Verenigde Staten van Amerika (V.S.) de machtigste, de grootste agressors, plegers van geweld en terreur, de grootste dieven van de rijkdom van de zwakke rest van de wereld.

De mens is half blind en gespleten tussen de ware Übermenschen kolonialisten/ware Untermenschen gekoloniseerden, meesters/slaven, machtige/zwakke, goed/slecht, vriend/vijand, agressie/verdediging, rijken/armen, waarheid/leugen, beschaafden/barbaren, …

De Europese kolonialisten en de V.S. imperialisten zijn de wreedste agressors, sinds eeuwen, en toch vinden ze van zichzelf dat ze “beschaafd” zijn. Wrede en genadeloze meesters van slaven die zich belangrijk en invloedrijk voelen omdat ze door hun militaire overmacht veel slaven, gekoloniseerden, Untermenschen voor zich kunnen laten zwoegen om zich zo te verrijken, omdat ze ongestraft permanente agressieoorlogen kunnen voeren en een holocaust met 100 miljoen slachtoffers plegen tegen de ware Untermenschen.

Nog steeds slavernij

Ik wens en vraag een menswaardig leven, loon, vrijheid voor de 5 miljard mensen die minder dan 2 euro per dag verdienen door lange dagen te zwoegen in erbarmelijke werkomstandigheden, schadelijk voor de gezondheid, met hoge risico’s op werkongevallen. Hun enige mogelijkheid is om voor een hongerloon te gaan werken in de sweatshops/maquilladoras/concentratiekampen van de kwaadaardige en ziekelijk hebzuchtige, wrede en genadeloze Europese en Amerikaanse meesters van slaven.

De internationale gemeenschap had al heel lang een wereldwijd menswaardig maandelijks minimumloon van 350 euro voor 40 uren per week moeten opleggen.

Ik vind ook dat de internationale gemeenschap de Europese kolonialisten en hun erfgenamen (V.S.) & partners zou moeten verplichten om een maandelijks leefloon van 250 euro uit te keren aan de 5 miljard gekoloniseerden.

De V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk, meedogenloze egoïsten, zijn, door extreem geweld, de leiders van de vrije uitbuiting van de rest van de wereld. Ze hangen sinds eeuwen een verwerpelijke ideologie, Lebensraum, Anschluss, Blitzkrieg aan. Met extreem geweld eigenen ze zich het grootst mogelijke stuk van de wereldrijkdom toe.

” Het niveau van menselijk lijden heeft zich tot ver boven ons begrip en ons emotionele incasseringsvermogen uitgebreid. Ik denk dat alle goedhartige mensen op het ogenblik een bepaalde mate van overbelasting van hun medeleven ervaren.”(2)

Sociopaten aan de macht

” moeten we zorgen dat psychopaten niet langer zo’n groot deel van de wereld besturen en corrumperen, en moeten we erop toezien dat alleen werkelijk medelevende mensen met een ontwaakt hart posities van macht en invloed kunnen bereiken”(3)

Uiteindelijk kiest het volk in Europa en de V.S. sociopaten als politici, eerste ministers, presidenten. Als onvolmaakte, onbewuste, gespleten, egoïstische en hebzuchtige mensen zijn ze, in elk geval in hun buitenlandse politiek, gewoon dienaren, vertegenwoordigers van de kwaadaardige, egoïstische, ziekelijk hebzuchtige elite van oligarchen, de “achter de coulissen” ware regering, de westerse bankiers, de grote multinationals, de wapen- en oorlogsindustrie (Big Money, Big Business, Big Oil, Big Aggression War). De westerse christelijke Übermenschen zijn sinds eeuwen aanhangers van een verwerpelijke en gewelddadige strategie van Lebensraum, Anschluss, Blitzkrieg.

aardse leerschool

In de grofstoffelijke wereld is er een evolutie naar meer gevoel en bewustzijn. De enige uitleg die ik kan vinden voor deze wrede schepping is, dat de Schepper/Grote geest, om zijn doelstelling te bereiken, nl. zelf bewustzijn ontwikkelen, de weg door de evolutie moet volgen, via planten, dieren, mensen, via gevoelens, denken, ik-bewustzijn.

Gezien de toestand van onvolmaaktheid, onbewustheid, onwetendheid, wreedheid, egoïsme, gespletenheid van de mens, denk ik dat deze grofstoffelijk wereld alleen een dimensie is tussen tientallen andere dimensies, fijnstoffelijke werelden.

De functie van deze grofstoffelijke wereld is te vergelijken met een bepaalde school, waar elk jaar nieuwe studenten bijkomen en studenten vertrekken naar een hogere school.

De waarde en de betekenis van het leven hier op aarde is gelijk aan de waarde van het doorlopen van de lagere school.

De aarde, als een bewustwordingsschool, zal blijven bezocht worden door onvolmaakte, onwetende, onbewuste, egoïstische, gespleten mensen.

 

minder stoffelijke dimensies/werelden

 

De mensen (ik-bewustzijn wezens) die de lessen verwezenlijkt hebben van eenheid, algemeen belang, liefde, vrede, medeleven, onvoorwaardelijke liefde, vergeving zullen, na het afleggen van het stoffelijke lichaam in een andere dimensie, fijnstoffelijke wereld wakker worden. Door een levensbeschouwing met volledige aanvaarding, toegeving en vergeving voor de daden en gebeurtenissen worden de nodige levenslessen geleerd wat de oogst is van het leven op aarde.

De fijnstoffelijke wereld kan een soort hemel zijn, waar gelijkgestemden samen wonen en waar ze de geestelijke evolutie kunnen verder zetten. Dit is uiteindelijk de meest werkelijke wereld en waarschijnlijk wat de Schepper wil verwezenlijken.

 

GENEZING VAN MENS EN LICHAAM

Een Mens is een bewustzijnswezen met levensenergie, denken, gevoelens, instinct en lichaam.

Het doel en de zin van het leven in de stoffelijkheid is bewustwording, zelfkennis, dromen en talenten ontwikkelen en uitdrukken.

De Schepper/Zijn is eenheid, onvoorwaardelijke liefde, vergeving en algemeen belang.

Het doel en de zin van het leven is zich de essentie van de Schepper eigen te maken en uit te drukken.

De mens voelt zich afgescheiden van anderen, is onvolmaakt, onbewust, egoïstisch, hebzuchtig. Ze zoeken plezier, eigenbelang ten nadele van de anderen. Ze liegen, stelen en plegen geweld om aan hun egoïstische verlangens en belangen te voldoen. De mensen hebben nog een lang groeipad in het vooruitzicht.

Ik wens iedereen veel wijsheid, gezondheid, liefde, vreugde, overvloed .

Zelfkennis

Zelfkennis is een belangrijke taak, zijn talenten, krachten, zwakheden en tekortkomingen leren kennen.

Het doel is om, door bewustwording, een beter mens te worden, meer vreedzaam, liefdevol, vergevensgezind, vrijgevig, onzelfzuchtig, mededogend, eerlijker en integer.

Meestal hebben de mensen “negatieve” gevoelens zoals nijd, wrok, gierigheid, jaloersheid, woede, haat, verdriet, angsten, een negatief zelfbeeld, geen zelfvertrouwen, geen zelfrespect.

Het is belangrijk om een proces van bewustwording, “therapie” te doorlopen. Ik vind dat, op het pad van bewustwording, het belangrijk is om eerlijk met zichzelf te zijn en gevoelens toe te geven. Door de negatieve gevoelens te leren kennen, de oorzaak ervan te achterhalen, het “trauma” te kunnen plaatsen in de juiste plaats en tijd. Zoeken in het verleden, in de kindertijd waar men een gelijkaardig trauma beleefd heeft. Het gevoel van het heden moet versmelten met het gevoel van toen. Door de “traumatische” scene in zijn plaats en tijd te zetten en opnieuw te herbeleven, de kracht van de negatieve emotie verminderen en zo de bevrijde onderdrukte emotie, levens energie/kracht uitdrukken en naar het heden brengen.

In geval van woede, haat is het goed om in een beschermde omgeving te kloppen tegen een sofa of kussen om de emotie uit te drukken, stoom af te laten en door het bewustwordingsproces de negatieve emotie te verminderen.

Het is goed om elke bewustwordingssessie af te ronden door de dader en zichzelf te vergeven en zelf vergeving te vragen voor mogelijke schade aan de anderen.

Het doel is door bewustwording een beter mens te worden, meer vreedzaam, liefdevol, vergevensgezind, vrijgevig, onzelfzuchtig. Een mens is een bewustzijn in een informatie-veld en daardoor is het belangrijk ernaar te streven om positieve gedachten en emoties te hebben.

Als er toch negatieve gedachten of emoties opkomen dan is het belangrijk om het bewustwordingsproces, zoals hierboven beschreven, uit te voeren om de terug naar een positieve toestand te komen.

De mens moet meer medeleven en mededogen krijgen zodat hij zich in de plaats van de Ander kan plaatsten, ruimte geeft om het standpunt en de belangen van de Ander te kennen zodat de waarheid en rechtvaardigheid kan zegevieren en niet de eigen belangen van de machtige.

Het is een grote opluchting, bevrijding, ontroerende vreugde om de fouten te kunnen erkennen en toe te geven. Door toe te geven komt er kennis en wijsheid, medeleven, mededogen, vergeving en vrede. Deze positieve eigenschappen zijn het waardevolle bezit van de mens en het doel van de evolutie.

De materialistische geneeskunde geeft alleen aandacht aan het lichaam, ondanks dat gedachten, gevoelens, een negatieve levenshouding, ziekten in het lichaam kunnen veroorzaken.

De materialistische geneeskunde houdt weinig rekening met de mogelijke negatieve gedachten en gevoelens van haat, wrok, schuld, onmacht,  …

1.http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/07/22/de-gespleten-mens

2.Richard Burton “Quantum touch 2.0 ,Ontdek de kracht van universele helende energie” blz 261

3. idem blz 265

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/08/23/dans-tussen-ik-en-zijn

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/10/spirituele-psychologie

John Pilger “the new rulers of the world”

“freedom next time. Resisting the empire”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost. From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Film “Amazing Grace” Michael Apted

Eric Zuesse “Iraq war:the truth ”

Charles Lewis “935 lies:The future of truth and the decline of America’s moral integrity”

Gore Vidal “Droom oorlog. Bloed voor olie en de Cheney-Bushjunta”

Godfried Jaeken “De Groot-moeder van alle oorlogen.De golf na Schwarzkopf en Saddam”

James Risen: “Pay any price:Greed ,power and endless war”

Kevin Barrett “We are not Charlie hebdo. Free thinkers question the French 9/11”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers. Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu ”Jihad made in USA”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!