De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wrede schepping

zaterdag 19 maart 2016 12:28
Spread the love

Bewustzijn en  schepping zijn een mysterie en wonder.

Na veel jaren op de planeet ben ik tot het besef gekomen dat de schepping wreed en onvolmaakt is, een wrede wereld waar de meeste wezens andere wezens moeten doden om zich te voeden en om te overleven.

De mens is het meest wrede wezen dat niet alleen doodt om te eten, maar ook als spel, sport, voor eigen belang, eigen verrijking.

De planeet wordt bewoond door onvolmaakte, onbewuste, onwetende, gespleten (1), kwaadaardige, egoïstische en ziekelijk hebzuchtige mensen.

Maar sinds eeuwen zijn koloniaal Europa en de imperialistische Verenigde Staten van Amerika (V.S.) de machtigste, de grootste agressors, plegers van geweld en terreur, de grootste dieven van de rijkdom van de zwakke rest van de wereld.

De mens is half blind en gespleten tussen de ware Übermenschen kolonialisten/ware Untermenschen gekoloniseerden, meesters/slaven, machtige/zwakke, goed/slecht, vriend/vijand, agressie/verdediging, rijken/armen, waarheid/leugen, beschaafden/barbaren, …

De Europese kolonialisten en de V.S. imperialisten zijn de wreedste agressors, sinds eeuwen, en toch vinden ze van zichzelf dat ze “beschaafd” zijn. Wrede en genadeloze meesters van slaven die zich belangrijk en invloedrijk voelen omdat ze door hun militaire overmacht veel slaven, gekoloniseerden, Untermenschen voor zich kunnen laten zwoegen om zich zo te verrijken, omdat ze ongestraft permanente agressieoorlogen kunnen voeren en een holocaust met 100 miljoen slachtoffers plegen tegen de ware Untermenschen.

Nog steeds slavernij

Ik wens en vraag een menswaardig leven, loon, vrijheid voor de 5 miljard mensen die minder dan 2 euro per dag verdienen door lange dagen te zwoegen in erbarmelijke werkomstandigheden, schadelijk voor de gezondheid, met hoge risico’s op werkongevallen. Hun enige mogelijkheid is om voor een hongerloon te gaan werken in de sweatshops/maquilladoras/concentratiekampen van de kwaadaardige en ziekelijk hebzuchtige, wrede en genadeloze Europese en Amerikaanse meesters van slaven.

De internationale gemeenschap had al heel lang een wereldwijd menswaardig maandelijks minimumloon van 350 euro voor 40 uren per week moeten opleggen.

Ik vind ook dat de internationale gemeenschap de Europese kolonialisten en hun erfgenamen (V.S.) & partners zou moeten verplichten om een maandelijks leefloon van 300 euro uit te keren aan de 5 miljard gekoloniseerden.

De V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk, meedogenloze egoïsten, zijn, door extreem geweld, de leiders van de vrije uitbuiting van de rest van de wereld. Ze hangen sinds eeuwen een verwerpelijke ideologie, Lebensraum, Anschluss, Blitzkrieg aan. Met extreem geweld eigenen ze zich het grootst mogelijke stuk van de wereldrijkdom toe.

” Het niveau van menselijk lijden heeft zich tot ver boven ons begrip en ons emotionele incasseringsvermogen uitgebreid. Ik denk dat alle goedhartige mensen op het ogenblik een bepaalde mate van overbelasting van hun medeleven ervaren.”(2)

Sociopaten aan de macht

” moeten we zorgen dat psychopaten niet langer zo’n groot deel van de wereld besturen en corrumperen, en moeten we erop toezien dat alleen werkelijk medelevende mensen met een ontwaakt hart posities van macht en invloed kunnen bereiken”(3)

Uiteindelijk kiest het volk in Europa en de V.S. sociopaten als politici, eerste ministers, presidenten. Als onvolmaakte, onbewuste, gespleten, egoïstische en hebzuchtige mensen zijn ze, in elk geval in hun buitenlandse politiek, gewoon dienaren, vertegenwoordigers van de kwaadaardige, egoïstische, ziekelijk hebzuchtige elite van oligarchen, de “achter de coulissen” ware regering, de westerse bankiers, de grote multinationals, de wapen- en oorlogsindustrie (Big Money, Big Business, Big Oil, Big Aggression War). De westerse christelijke Übermenschen zijn sinds eeuwen aanhangers van een verwerpelijke en gewelddadige strategie van Lebensraum, Anschluss, Blitzkrieg.

aardse leerschool

In de grofstoffelijke wereld is er een evolutie naar meer gevoel en bewustzijn. De enige uitleg die ik kan vinden voor deze wrede schepping is, dat de Schepper/Grote geest, om zijn doelstelling te bereiken, nl. zelf bewustzijn ontwikkelen, de weg door de evolutie moet volgen, via planten, dieren, mensen, via gevoelens, denken, ik-bewustzijn.

Gezien de toestand van onvolmaaktheid, onbewustheid, onwetendheid, wreedheid, egoïsme, gespletenheid van de mens, denk ik dat deze grofstoffelijk wereld alleen een dimensie is tussen tientallen andere dimensies, fijnstoffelijke werelden.

De functie van deze grofstoffelijke wereld is te vergelijken met een bepaalde school, waar elk jaar nieuwe studenten bijkomen en studenten vertrekken naar een hogere school.

De waarde en de betekenis van het leven hier op aarde is gelijk aan de waarde van het doorlopen van de lagere school.

De aarde, als een bewustwordingsschool, zal blijven bezocht worden door onvolmaakte, onwetende, onbewuste, egoïstische, gespleten mensen.

 

minder stoffelijke dimensies/werelden

 

De mensen (ik-bewustzijn wezens) die de lessen verwezenlijkt hebben van eenheid, algemeen belang, liefde, vrede, medeleven, onvoorwaardelijke liefde, vergeving zullen, na het afleggen van het stoffelijke lichaam in een andere dimensie, fijnstoffelijke wereld wakker worden. Door een levensbeschouwing met volledige aanvaarding, toegeving en vergeving voor de daden en gebeurtenissen worden de nodige levenslessen geleerd wat de oogst is van het leven op aarde.

De fijnstoffelijke wereld kan een soort hemel zijn, waar gelijkgestemden samen wonen en waar ze de geestelijke evolutie kunnen verder zetten. Dit is uiteindelijk de meest werkelijke wereld en waarschijnlijk wat de Schepper wil verwezenlijken.

Dispuut van Valladolid – Wikipedia

Man Is a Cruel Animal

1.https://www.dewereldmorgen.be/community/de-gespleten-mens/

2.Richard Burton “Quantum touch 2.0 ,Ontdek de kracht van universele helende energie” blz 261

3. idem blz 265

https://www.dewereldmorgen.be/community/dans-tussen-ik-en-zijn/

https://www.dewereldmorgen.be/community/spirituele-psychologie/

John Pilger “the new rulers of the world”

“freedom next time. Resisting the empire”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost. From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Film “Amazing Grace” Michael Apted

Eric Zuesse “Iraq war:the truth ”

Charles Lewis “935 lies:The future of truth and the decline of America’s moral integrity”

Gore Vidal “Droom oorlog. Bloed voor olie en de Cheney-Bushjunta”

Godfried Jaeken “De Groot-moeder van alle oorlogen.De golf na Schwarzkopf en Saddam”

James Risen: “Pay any price:Greed ,power and endless war”

Kevin Barrett “We are not Charlie hebdo. Free thinkers question the French 9/11”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers. Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu ”Jihad made in USA”

https://www.dewereldmorgen.be/community/genezing-van-mens-en-lichaam/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!