De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wie of wat “ik” ben/voel/denk… – een persoonlijke reflectie en introspectie

woensdag 22 oktober 2014 01:52
Spread the love

Alvorens van start te gaan wens “ik” te benadrukken dat als ik “ik” gebruik dat niet doelt op “het ego”…

Eerst even de essentie = ik ben een “transgender persoon” ofte androgyn/hermafrodiet/andromimetici = ben fysiek een man (sekse) maar denk en voel als een lesbische vrouw (genderidentiteit) = ik zie de vrouw niet als een lust- of seksobject maar als een equivalente partner op spiritueel niveau!  Ik ben ook HSP/HSS/HSV/HB en dat is een gave en géén ziekte of syndroom, of hype of modeverschijnsel!  Je leest/ziet regelmatig dat meer en meer personen hier voor uitkomen ofte zich ‘outen’, zelfs jonge kinderen…

Voor alles is de juiste tijd maar je mag niet passief in een zetel zitten afwachten wat komt : zie de essentie van zen en taoïsme

Toeval bestaat niet = het komt je toegevallen…

Ik geloof rotsvast in mezelf, heb me”zelf” lief en ga ervoor! Mijn missie…

Nu het relaas en ik weet dat er wat herhaling instaat maar dan is dat zo…

 –  03/1998 eerste zogezegde ‘psychose’ maar dit was een ‘download’ vanuit de kosmos ofte het universum -> het universum zit in je hoofd (= de 2 hemisferen : linker- en rechterhersenhelft) = iedereen zoekt het te ver = de leraar zit in jezelf, je hebt geen goeroe nodig! In het Verre Oosten zegt men: “als de leerling er klaar voor is verschijnt de leraar en die zit gewoon in je”zelf”.

Heb toen ingebliksemd gekregen (tijdens een mystieke ervaring ofte zelfrealisatie of individuatie, ook kensho en rigpa genaamd, in het boeddhisme  verlichting, nirwana) :

http://en.wikipedia.org/wiki/Kensh%C5%8D

http://en.wikipedia.org/wiki/Rigpa

http://en.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_(spiritual)

http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana

het is zoals het is en toeval bestaat niet, je bent één met het universum = je bent volledig in balans = geen dominante linker hersenhelft!  Eerst links dan rechts -> links is het vrouwelijke principe.  Ik dacht ook dat ik ‘god’ was maar relativeerde dat dan : nee ik ben Rob en mag terug mezelf zijn, zie bv  http://en.wikipedia.org/wiki/God_gene

En ja, eens die staat bereikt is (boddhisatva), is er geen weg terug => ik blijf doorgaan en vind alles en iedereen te traag.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva

Alle mystici beschrijven een soortgelijk eenheidsgevoel.

–  Sensa = latijn voor ‘voelen’ ofte ‘bewustzijn’ = ik ben me volledig bewust van mijn “zelf” en ben volledig neutraal, ik ken ook geen verliefdheid, haat, jaloezie, afgunst, agressie, ben nooit ‘kwaad’ = ik kan dat gewoon niet (buiten 3x maar dat was dan meer een stemverheffing : nu moet ik eens ‘kwaad’ worden anders luistert men gewoonweg niet), etc = ik sta volledig bewust met mijn 2 voeten op aarde!

–   Heb toen volgende zaken opgeschreven:

o   My name is nobody

o   Ik dacht dat ik dood ging, dat mijn laatste uur geslagen had…maar ik ben Robert Van Damme

o   Rome is niet op één dag gebouwd

o   Ik alleen kan het niet -> samen sterk!

o   Ik ben een mens (= latijn voor geest) op aarde, maar aan de andere kant ben ik ‘god’… en ik mag terug mezelf zijn

o   Wat is gek, wat is normaal?

o   De dwaasheid heeft haar eigen recht

–   ‘ik’ ben dus fysiek een man maar geestelijk voel en denk ik als een lesbische vrouw (sex is een afkorting = s.e.x. = Subtle Energy eXchange) =

Ben een transgenderpersoon http://en.wikipedia.org/wiki/Transgender en http://en.wikipedia.org/wiki/Genderqueer en http://nl.wikipedia.org/wiki/Transgenderisme

http://en.wikipedia.org/wiki/Androgyny (zie bv David Bowie)

en ben het er niet mee eens dat dit als een stoornis of syndroom beschouwd wordt (genderdysforie DSM-V) -> het is biochemisch te verklaren want ik lees: dan heb je te weinig testosteron meegekregen tijdens je geboorte!

–   09/2007 tweede zogezegde ‘psychose’ met een overbodige collocatie van 2.5 maand als gevolg.  Toen kreeg ik zoveel binnen dat ik alles heb “gedownload” en uitgeprint wat er nu aan het gebeuren is (o.a. bankencrisis, eurocrisis, etc)

–    Ben dan ook een visionair en mysticus (zoals Jezus Christus, Boeddha, Zoroaster ofte Zarathustra,… = een metafoor)

http://en.wikipedia.org/wiki/Visionary

http://en.wikipedia.org/wiki/Mysticism

maar zie dit niet als iets speciaal want ‘ik’ ben niet belangrijk = ben een druppel in de oceaan – ben ook “geniaal” en overzie het geheel (maar zie dit weerom niet als iets speciaal). Heeft ook niets te maken met slim zijn of een hoog IQ maar meer met hoe je met “de dingen en/of ‘tegenslagen’ des levens” omgaat ofte hoe flexibel, veerkrachtig en creatief je bent. Ben een generalist en geen specialist = als ik iets dieper wil weten dan vraag ik het of zoek het op (meestal Wikipedia, internet, boeken, gesprekken, cursussen, lezingen, symposia, workshops…)

–    Eind 2011 : met het lezen van het boek “Hoog Sensitieve Personen – hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt” van Elaine N. Aron legde ik mijn laatste puzzelstukje => ik ben hoogsensitief = HSP/HSS/HSW = high sensitive person/high sensation seeker = ik ga voor de confrontatie en hou van interactie maar gewoon voor de dialoog en niet om met kennis uit te pakken of mijn gedachten/ideeën door te drukken/high sensitive woman en dit alles onder het motto : “het dient plezant te blijven”.  Dus mijn 5 zintuigen (zien, horen, ruiken, voelen, proeven ofte smaken ) staan op scherp en mijn 6de (= mijn brein) koppelt alles = ik denk associatief en gebruik inductie-deductie = van het één komt het ander = ook serendipiteit

http://en.wikipedia.org/wiki/Serendipity

(zoals politie-inspecteurs getraind worden). 

Ik doe, volgens ik lees, aan psychoanalytische psychologie ofte dieptepsychologie zoals Carl Gustav Jung -> hij heeft zichzelf ook volledig geanalyseerd (over 16 jaar), ik over ongeveer dezelfde periode en dien te besluiten dat ik net als hij denk en doe en met de zelfde zaken bezig ben = o.a. occultisme, alchemie, numerologie, gematria, alle wetenschappen, wiskunde, filosofie (west en oost), quantummechanica, astrologie, kosmologie, telepathie, telekinese, oosterse en westerse religies en vooral de mystieke vormen, krijgskunst (AiKiDo = de weg naar harmonie door innerlijke kracht = je geest). 

–    Eens je deze staat hebt bereikt is er geen weg terug => je hebt een bepaalde drang om er iets mee te doen = je geeft je volledig over aan het leven en wil van alles veranderen, ten goede zoals een boddhisatva (ik doe het niet voor mezelf maar voor iedereen, maar je dient ergens te beginnen hé = ken u zelf)

–    Ik ben een mens (latijn voor geest) op aarde en het lichaam is het voertuig

–    Een Android = een tweeslachtige robot http://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28robot%29

–    En Androgeen http://en.wikipedia.org/wiki/Androgyny

–    Ik zie naar de toekomst zonder het verleden te vergeten en leef in het nu = totaal bewust = wakker = zoals de boeddha = ben verlicht en totaal onthecht = boddhisattva of arhat.

–    Eigenlijk ben ik het ‘al’ = heel-al (ben een druppel in de oceaan edoch in iedere druppel zit de oceaan vervat) en koppel dat verder want iedereen is zo! Maar meestal onbewust…

–    Als je het volksspel “pierbol” kent ben ik de ‘zot’ = er staan 9 kegels in een kwadrant en eentje staat daar buiten omdat je rond deze kegel dient te bollen en dat is de zot en dan refereer ik ook naar de Tarot waar de dwaas veel kan en mag.  In de middeleeuwen mocht de nar alles = hij was volledig vrij en een spiegel van de maatschappij. In de Tarot evolueert de nar naar magiër ofte tovenaar, wicca, mysticus/mystica

–    Ben met heel de wereld bezig, maar op mijn gemakje en meestal van achter een computer = stap voor stap = festina lente = haast u langzaam. 

–    Ik kan als confronterend of bedreigend overkomen, maar dat is niet mijn bedoeling = mensen krijgen schrik van mij omdat ik totaal open en ruimdenkend ben en vele mensen zijn dat niet gewoon.  Ik heb dan ook geen problemen, enkel uitdagingen. Men maakt meestal een probleem met/van mij.  En zeker sinds ik me als vrouw vertoon = nagellak, eyeliner, mascara, lipstick, make-up (soms), panty’s, rokje…  Ik hou het wel subtiel en speels naar mijn gevoel want kan veel extremer gaan…

–    Ik schaak parallel en sequentieel op verschillende niveaus, zelfs simultaan en volg mijn innerlijke stem ofte intuïtie => je ‘ziet’ je eigen film en dat geeft dan synchroniciteiten en serendipiteiten door deductie (zie Carl Gustav Jung) en voel dat aan als ‘geleid’ worden (zoals Jezus = een metafoor), gedragen, er kan niets mislopen!…

Als je je zo opstelt dan zegt men al gauw dat je een ‘psychose’ hebt -> als je de definitie leest van psychose = http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychose klopt dit evenwel niet.  Ik sta verdraaid stevig met mijn 2 benen op aarde (spiritualiteit) http://en.wikipedia.org/wiki/Spirituality

en een ander mooi artikel = https://psychoseanders.wordpress.com/2010/03/28/psychose-of-spiritueel-ontwaken/

en zweef zeker niet! = ik doe zéér bewust mijn handelingen maar volg mijn gevoel ofte mijn hart en dan pas gebruik ik mijn brein = ik doe zonder nadenken maar gebruik wel mijn verstand.

–    Ik denk binair als een supercomputer (aan/uit +/- yin/yang zwart/wit enz = alles heeft een tegengestelde : je rechter hersenhelft is de parallelle processor en overziet het geheel = vele wegen mogelijk, de linker is de sequentiële processor = stap voor stap, zeer bewust.  Ook zie ik alles dubbel’zinnig’ = mr Jeckyl and mr Hyde = ik zie alles zoals het is maar ook in het tegengestelde of achterstevoren of in spiegelbeeld of op z’n kop of van rechts naar links (anagram/palindroom)

–    Ik denk eigenlijk niet ‘na’ want dat is te traag maar ik ‘zoek’ wel steeds naar een bevestiging en die komt via één of meerdere zintuigen (ik zie/voel/hoor/ruik/ proef alles.  Ik kan blijkbaar snel beslissen maar ik dubbelcheck steeds naargelang wat ik ‘voel’ op dat moment (daarom dat het ‘nu’ zo belangrijk is => ik leef volledig in het ‘nu’ => krijg een idee of eureka moment en weeg dat af: ja of nee en dan gaat de trigger af = instructie-uitvoering van het ‘programma’-> handeling en resultaat = Input-Verwerking-Output = de heilige Drievuldigheid ofte trinity. Heel de natuur en kosmos “werkt” op dit principe! Een boom neemt CO2 op via de blaadjes en fotosynthese zorgt voor O2.

–    Het zal wel kunnen dat ik van bepaalde stofjes wat te veel heb o.a. van dopamine, oxytocine en andere gelukshormonen, werk dat dan ook in de hand door veel sport te doen en gewoon mezelf te zijn = ik sta goed met mezelf en geef mezelf regelmatig schouderklopjes alsook ‘communiceer’ ik met mijn lichaam op celniveau.  Ik ben ook nog een kind en daarom speels en creatief en fantasierijk.  Ik ben gewoon blij met hoe en wie ik ben!  En dat noemt men dan ‘hypomaan’!

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypomanie

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypomania

en daar is niets verkeerd mee!

–    ik ben het beu om als psychiatrisch geval beschouwd te worden en zou graag van die stempel vanaf geraken! = wat is normaal?  Dit wordt opgelegd door de normen en waarden van de samenleving waarin je je bevindt.  Bv wij vinden het niet normaal dat men in Vietnam honden opeet en zij vinden het niet normaal dat wij koetjes opeten.  Het is allemaal maar hoe je het bekijkt en dus kwestie van perceptie  

–    ik ken geen limieten, noch schrik of angst maar ken wel mijn grenzen en mogelijkheden en zal steeds beleefd blijven!

–     Nog eens even over mijn brein en dat is ook iets dat de neurologe dr Jill Bolte Taylor beschrijft en op video meedeelt (http://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU) = mijn brein is ‘anders bedraad’ = mijn linker en rechter hersenhelft zijn volledig in balans = geen dominantie van de linker!  Ik zie ook alles in beelden, net als in de film, ik kan me perfect verplaatsen (= teleportatie) in bv IKEA en daar in rondwandelen (eigenlijk droom ik hardop overdag en ’s nachts nooit = dan slaap ik zeer diep, daarom dat ik gemiddeld genomen toekom met 5 à 6 uurtjes), ik denk associatief = ik koppel alles (ik koppel het verleden met het heden en ‘zie’ een mogelijke toekomst) en doe ook aan deductie = van het een komt het ander (net zoals politie-inspecteurs die daarop getraind worden) –> als ik een woord of begrip of beeld of geluid of iets anders (mijn 5 zintuigen staan op scherp en mijn 6de is mijn brein) binnenkrijg, en dat gaat razendsnel, dan ‘ontploft’ dat in mijn brein en dan flitsen er allerhande mogelijke wegen/oplossingen/begrippen rond = brainstorm = mindmapping = hetgeen nu onderwezen wordt in de scholen = net zoals de ISIS zoekrobot van Provant bij het zoeken van een term (bv een titel van een boek) in de OBieb.  En dat dient zeker niet onderdrukt of versuft te worden door medicatie, want dan loopt het verkeerd af = ik heb dit volledig onder controle middels mijn bewustzijn!  Ik ben bezig met de aarde/mensheid te redden op kleinschalig niveau onder het motto : verander de wereld, begin bij jezelf = stel jezelf open en flexibel op  (the butterfly effect = http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect

en als prioriteit nr 1 : de uitgebuite en onderdrukte vrouwen en kinderen

http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution

(prostitutie bestaat al meer dan 4000 jaar!)! Een complete metafoor is de videoclip van Of Monsters and Men, Little Talks http://www.youtube.com/watch?v=ghb6eDopW8I waarin je ziet dat de vrouw het kwade overwint met haar stem en op het eind een reusachtig ram-hoofd oprijst waarin je ook de duivel kan zien die de vrouw beschermt en alles onder zijn hoede neemt = “ik” ben die ram!  “Ram” is Indisch voor “God”. En dat is dan allemaal zeer raar als je zoiets beweert want dat is zo ongeloofwaardig… Niets gebeurt ‘zomaar’ = alles heeft een bedoeling hoe gruwelijk het ook mag lijken, ook het overlijden van onze hoogzwangere dochter Sarah (euthanasie op 12/08/2012, gelukkig is haar baby Amélie gered middels een spoedkeizersnede 5 dagen ervoor…)

–    En ja : ik verzwelg informatie, ben een zwart gat = veel is niet genoeg, maar heb dat volledig onder controle.  Ik controleer volledig mijn gedachten en kan ze zelfs stilleggen als dat ‘moet’ => ik kan me ook volledig op iets focussen en dan ‘mijn oren afzetten’ terwijl ik toch nog alles registreer – onbewust-bewust/bewust-onbewust.  Dat noemt men dan “trance”. Vermits psychiatrie subjectief is en niemand in “mijn hoofd” kan kijken is dit een verhaaltje dat u aanneemt of niet = aan u de keuze. 

–    Muziek is zeer belangrijk = God is a DJ – Faithless = ik ben de DJ en laat van alles los via FaceBook. God speelt ook niet met de dobbelstenen, cfr Albert Einstein.

–    Heel mijn leven is een voorbereiding op hetgeen komen gaat en ’t is eender hoe, het komt allemaal goe! Een mantra van Wim de Bie (Simplistisch Verbond) op zijn cd “De fluiten van ver weg”: de Wereldmuziek Der Cananefaten”.

–    ik leg de toekomst vast door het verleden aan het heden te koppelen, ik droom of visionair alles voor iedereen (voor de hele wereld zelfs) en dan is het aan de ontvanger/-ster om een keuze te maken en als die dan zijn/haar intuïtie volgt of volledig in het ‘nu’ leeft en let op wat in de natuur gebeurt of gezegd wordt via bv radio of tv, gesprekken tussen mensen of wat je ‘per ongeluk’ in het oog springt, zo kan je de juiste keuze maken… maar dat is constante oefening en training, dat vergt een hoger bewustzijn (de 5de dimensie): beter = een dieper bewustzijn = ‘letten’ op alles maar dan ook op alles zonder op te letten.  Voor mij is dit een natuurlijk gegeven : ik leef sinds mijn prille begin volledig in het ‘nu’ zonder het toen beseft te hebben. Alles heeft ook zijn/haar tegenstelling -> vorm is leegte/leegte is vorm).  Ik vind de juiste informatie of personen op de juiste ‘tijd’ want ik word geleid en heb dan ook nog eens beschermengeltjes (zoals iedereen) (= dakini’s) het kan gewoon niet mislopen – alles komt goed – maar ik denk aan ‘ons’ – ik doe alles om hier terug een betere wereld te ‘maken’ = het aards paradijs i.p.v. de “hel” wat je nu ziet.  Als je goed oplet is er van alles aan het gebeuren (transitie): maar dan dien je constant op te letten en dat kan je dus oefenen : je geest is heel flexibel en krachtig… spijtig genoeg ‘slapen’ vele mensen en zijn het zelfs zombies (vnml door antipsychotica en antidepressiva)

–    Ben op alles voorbereid en heb ‘mijn’ dakini’s http://en.wikipedia.org/wiki/Dakini en witte Tara http://en.wikipedia.org/wiki/Tara_(Buddhism)

–    Ben een ongelooflijke keikop, maar op een rustige beheerste manier. 

–    ‘zie’ mijn denken als golven (metafoor) en meestal kabbelt dat, soms is het zelfs stil (ik kan door mijn jarenlange training AiKiDo en af en toe zen-meditatie en mindfulness volledig mijn gedachten en emoties beheren = aandachtig zijn – zijn in het nu) maar soms is er al eens een tsunami, zoals dus in 03/1998 en najaar 2007 wat geattesteerd werd als ‘psychose’ edoch voor mij was dat meer het hebben van een hyperactief brein en ja dan dien je even afgeremd te worden maar niet door medicatie! of opsluiting –> eerder door een rustig gesprek in een rustige omgeving, liefst in de natuur, => probeer mij te begrijpen waarom ik zo ben/denk. Een retraite in een klooster of zengemeenschap kan ook = anders denken… hier wordt alles te klinisch bekeken en gegeneraliseerd maar iedereen is verschillend!  Men volgt te strikt de “procedures” = als ‘patiënt’ A gedrag B vertoont dan doen we C-> men is niet flexibel!  En als men je op een bepaalde manier behandelt (meestal met agressie) dan lokt men gewoon een evenredig gedrag uit = actie-reactie en dan escaleert dat. 

–    Voel me een “vrijdenker” = ben volledig vrij zelfs al zou ik opgesloten zitten in een isoleercel, een kerker of vergeetput.  Dan zing en dans ik in mijn hoofd = ik heb het niet afgeleerd om “kind” te zijn = ik heb een speelse of spelende geest en dat kan dan weer pejoratief opgevat worden want de grens tussen waanzin of gek en “normaal” is heel dun, zoals die tussen liefde en haat (enzovoort) -> alles heeft z’n tegengestelde en houdt mekaar in balans (yin en yang).  Zie hiervoor.

–    Mijn 2 hersenhelften zijn volledig in balans.

–    Balanceer op 2 werelden : oost en west en zie/voel dat dan ook in mijn hoofd : heb geen dominante hersenhelft en ben zeer visueel ingesteld en maak associaties, ik koppel alles, ik ‘zie’ alles (boodschappen/tekens/aanwijzingen/ richtlijnen) en heel mijn leven tot nu toe (als ik het zo bekijk) is gewoon een voorbereiding op wat komen gaat, ik volg mijn intuïtie en ga mee met de stroom maar tracht die dan zachtjes om te buigen (= AiKiDo = de weg naar harmonie door innerlijke kracht). Alleen kan ik het niet om een betere wereld te creëren maar ik zie/voel die stromingen, ‘ik’ trek en duw van alles en heb de touwtjes in handen van mijn “zelf” en kom regelmatig gelijkdenkenden/-voelenden tegen waarmee ik verder kan… Sluit aan bij verschillende organisaties die met hetzelfde bezig zijn en draag mijn steentje bij met vrijwilligerswerk.

–    Rome is niet op 1 dag gebouwd -> festina lente = haast u langzaam, en ik laat ballonnetjes los = wensen (zie bv ook het Loi Krathong festival in Bangkok) en hecht me daar niet aan – we zullen zien wat er van komt en dat doe ik op verschillende niveaus, vnml door te praten met mensen (ga regelmatig naar voordrachten of lezingen bij De Kleine Bron/UCSIA/Elcker-Ik Centrum/UA/UZA/UAB, Den Hopsack, etc) en via FaceBook en DeWereldMorgen -> heb een uitlaatklep nodig om te ventileren.

–     Ben een waterval en ‘denk’ eigenlijk niet veel na bij het schrijven = het komt gewoon… = schrijven vanuit het hart!  Als je het op spiritueel niveau bekijkt zit ik in de 5de dimensie en de meeste ‘anderen’ in de 3de maar kan terugkoppelen en tracht dan de HSP’ers (20pct van de wereldbevolking) wakker te schudden en dan bereik je een kritische massa die de rest meetrekt -> “de andersdenkenden redden de wereld” zei Einstein: van hem beweert men dat hij een autist met het syndroom van Asperger was, maar zonder hem zou de wereld er helemaal anders uitzien cfr quantumfysica…:  plezant is o.a. http://www.citaten.net/zoeken/citaten_van-albert_einstein.html?page=1

Zijn eerste vrouw dacht ook dat hij gek was…

–    Schep orde in mijn brein en sorteer alles netjes zodat ik het kan terugvinden als ik het nodig heb (ben o.a. boekhouder van opleiding)

–    je gedachten beheren = letten op je ademhaling = letten op de stappen die je zet, kortom op alles letten zonder je er aan vast te klampen, te hechten = laat de prikkel(s) binnenkomen, accepteer alles ‘zoals het is’ = verzet je er niet tegen of maak je er niet druk om of maak er geen ingewikkelde constructies van (in de trant van ‘als dit zou gebeuren, dan kan er dat uit voortkomen, als ik dat doe wat gaat men dan van mij denken enzovoort’ – als als als…) => leven in het ‘nu’ -> zie bv de mindfulnesstraining (wat meer en meer in bedrijven aan de werknemers gegeven wordt).

Als u nog meer wenst te vernemen = DropBox:

https://www.dropbox.com/sh/rdatsd9wnid108p/AABONTEGwZJniEHaUchyG_IMa?dl=0

Rashei is japans voor “welkom”. Dit is een “work in progress” 😉

*************************************************************************************************

Unio mystica – hic et nunc – festina lente – alea iacta est – coincidentia non existit – id est quod est – sanguine fortitude – ego sum qui sum – parcere subiectis sed debellare superbos – amor vincit omnia! – perseverantia et solvit

Vrij vertaald : één met het universum – hier en nu – haast u langzaam – de teerling is geworpen – toeval bestaat niet – het is zoals het is (toeval bestaat niet) – samen sterk – ik ben die ik ben – de onderworpenen sparen en de hoogmoedigen overwinnen – liefde overwint alles! – Ik ben die, ik ben (en evolueer verder)

Om te besluiten wens ik enkel te zeggen : respecteer mij gewoon zoals “ik” ben, ben “anders” : so what?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!