De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrijdag 20 november 2015: seminar “Ecological Production in a Post-Growth Society (ECOPRO)

Vrijdag 20 november 2015: seminar “Ecological Production in a Post-Growth Society (ECOPRO)

dinsdag 22 december 2015 18:48
Spread the love
Erasmushogeschool Brussel – Campus Dansaert

Dit congres kadert binnen het internationaal ECOPRO project, een samenwerking van negen groene denktanks in Europa en het Green European Foundation. De voertaal van het evenement is Engels.

Ecological Production in a Post-Growth Society (ECOPRO), the successor of the GEF’s 2014 project Socio-ecological Reindustrialisation (SERIND), explores pathways for a transition towards ecological production, as part of a sustainable economy that is low-carbon and fosters an equal society. Nine national foundations from different regions and different member states of the European Union are involved in exploring pathways for ecological production. The project is content-wise coordinated by Dirk Holemans of the Flemish green think tank Oikos.

Circular economy: change the system – save the climate
A strong climate policy that calls a halt to global warming requires radical changes in all of our social systems. But the proof of the pudding is our economy. Can we replace our energy-intensive and disposable model of production and consumption with an economy based on ecological production? Then we’re talking about a circular economy which is righteous, where people share goods and services, take matters in their own hands and which replaces focus on growth by an economy of enough.

At this seminar we propose a unique blend of inspiring pioneers from economy, politics, academia and civil society. They show that what is necessary is also achievable. Since radical change is the only realistic path to a resilient future, with a good life for everyone.

Program
13:00 Introduction by Dirk Holemans – Coordinator Oikos
13:10 Setting the scene: the perspective of sufficiency by prof. Andreas Novy, Vienna University of Economics and Business and Director of Austrian Green Foundation Grüne Bildungswerkstatt
13:50 Citizens changing the system: the energy revolution by Dirk Vansintjan, Director Rescoop.eu, European Network of Renewable Energy Sources Cooperatives
14:20 Building a movement for ethical high tech: the FairPhone by Miquel Ballester, Product Manager FairPhone (Amsterdam)
15:30 Circular Economy in Practice: the concept of a sustainable society by
Mia Goetvinck, director Business Excellence & CSR Belux, Ricoh Belgium
16:00 Politicians with a vision: circular economy for a strong regional economy
by Wouter Van Besien, MP and former President of the Green Party Groen
16:40 Conclusions

This event is organized with the financial support of the European Parliament and the Green European Foundation.

Dirk Holemans opent met het feit dat amper 1/3 van de gsm’s worden gerecycleerd. Alzo wordt er voor 2 miljard euro weggegooid…
Verandering is nodig: “spread the word” en dat gebeurt meer en meer in Europa!
There is no such thing as waste.
Circular economy!, maar enkel middels groene energie.

Professor Andreas Novy dankt iedereen voor de aanwezigheid.
Het moet anders want er is een enorme verhoging van de vraag naar grondstoffen.
Een “zoek en leer” beweging is in gang gekomen daar een sociaal-ecologische transitie mogelijk is! Verweef economie in de samenleving.
Vrijheid voor iedereen betekent een herdenken van de samenleving.
De rups wordt een vlinder!
Hij haalt als voorbeeld Karl Polanyi aan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
Het zal helemaal anders moeten… = een deeleconomie en –samenleving.
We kunnen geen fort Europa bouwen tegen de klimaatverandering en de vluchtelingen! 2 miljoen mensen zijn “onderweg”. Nog nooit zijn er zoveel mensen in beweging geweest!
De wereld verandert zeer snel.
We hebben nood aan nieuwe instellingen welke niet meer gebaseerd zijn op groei.
“Het goede leven” in de jaren ‘50 was gebaseerd op constante groei.
We moeten gaan naar een herverdeling bv een basisinkomen voor iedereen, afzien van concurrentie maar eerder samenwerken.

Dirk Vansintjan woont op 15km van Brussel maar belooft om niet in dialect te spreken. Ecopower is in 1982 gestart en was eerst een watermolenproject in de provincie Limburg, daarna meer naar windenergie geëvolueerd. Ecopower levert de kWh aan kostprijs aan de coöperanten. Momenteel zijn er 2800 ResCoop’s in Europa waarvan 1000 in Denemarken. Het is dus meer een Noord-Europees gegeven. In Spanje is men ook begonnen en zijn het vooral jonge vrouwen die het heft in handen nemen.
Voorbeelden zoals WindPark Krammer in Nederland, Duitsland met “die Energiewende”, in Denemarken is alles tip-top want daar is het hele gebeuren in handen van de coöperatieven. Zij leveren ook warmte aan de huishoudens.
De Magritte Group, bestaande uit de ‘heersende ‘ energiebedrijven en dus geen transitie groepering zijn, zullen de ResCoops niet kunnen stoppen!
http://www.engie.com/en/journalists/press-kits/magritte-group-measures-to-safeguard-europes-energy-future/
Gezinnen e.a. veranderen meer en meer hun energieafnames naar windenergie, zonnecellen,… De laatste 10 jaar is de vraag naar fossiele brandstoffen met 50 procent gedaald !
We gaan naar een energiedemocratie!
Onlangs stapte Electrabel uit het distributienetwerk en verzilverde 700.000€. Misschien gaat men scheep met een nieuwe investeerder uit Canada. Vroeg men uw visie hier omtrent?
Word een geëngageerde burger!

Miquel Ballester krijgt nu de mogelijkheid om iedereen warm te krijgen voor zijn FairPhone. Een studiegroep ontleedde andere gsm’s en kwam op een 100 procent herstelbare gsm. Momenteel wordt er slechts een klein gedeelte van de gsm’s gerecycleerd doordat er 40 procent gewoon in huis ongebruikt blijven liggen, 20 procent wordt 2de hands verkocht en 20 procent “verdwijnt”.
We proberen mensen aan te zetten om “fair” te denken, te worden en te zijn, zo ook bij telecommunicatiegebruik.
Samen kunnen we de manier (laten) wijzigen waarop producten worden gefabriceerd.
Meer info = http://www.fairphone.com/

Mia Goetvinck stelt de visie van Ricoh voor: “imagine change”.
Ricoh investeert in circulaire economie.
We krijgen een videofilm te zien over het “GreenLine” project bij Ricoh waarbij “defecte” toestellen hernieuwd worden. Zij wijst op het feit dat er bijna geen robots aan te pas komen daar bij Ricoh het humane aspect heet belangrijkste is. Men werkt ook aan het veranderen van “het denken” bij de gebruikers om een “refurbished” toestel te kopen of te huren i.p.v. een nieuw aan te schaffen. Zulk toestel is de helft goedkoper en evenwaardig. Scholen en officiële instanties gaan meer en meer naar dit aanbod.

Wouter Van Besien is “glad to be here”.
De circulaire economie is “het paradijs” en is niet hetzelfde als “recycleren”. Niemand is hiertegen edoch gaat het zeer breed.
Focus dient gelegd te worden op duurzaamheid.
De overheid moet hierin sturen en faciliteren!
Als iedereen samenwerkt kan dit alles vlugger gaan.
De groeieconomie is ten einde maar de politiek dient wel voor de verandering te kiezen en te gaan!

Conclusies:
De coöperatieven zijn in een niet te stuiten opmars!
Wereldwijd zijn er meer coöperanten dan aandeelhouders op de beurs, nl 1 miljard. Dit kan en moet nog groeien.
We zullen evolueren naar een wereld zonder privéfirma’s noch monopolies.
De boodschap is: Open Source = kennis delen!

“Change is like a glacier, you cannot stop it melting!”

De slides van de presentaties zijn te vinden op:
https://drive.google.com/folderview?id=0ByRWbIsvPGJ6UmxKN1V0aFJvd2c&usp=sharing

take down
the paywall
steun ons nu!