De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrederechter verwijst in arrest over burenruzie naar klimaatopwarming voor behoud bomen

Vrederechter verwijst in arrest over burenruzie naar klimaatopwarming voor behoud bomen

vrijdag 23 juni 2023 11:41
Spread the love

 

In de motivatie om in het kader van een burenruzie de eis af te wijzen om twee oude eikenbomen te kappen heeft de Lierse vrederechter Dominique Reyniers in haar arrest van 13 juni onder meer verwezen naar de noodzaak om dergelijke bomen te behouden in de strijd tegen klimaatopwarming. Beide bomen veroorzaakten door de grote hoeveelheid neervallende bladeren overlast in een aanpalende tuin. “Bij ons weten is het de eerste keer dat een dergelijke uitspraak over het publiek belang van bomen en de strijd tegen de klimaat wordt gedaan”, aldus advocaat Johan Verstraeten.

De vrederechter gaf toe dat ze bij een plaatsbezoek kon vaststellen “dat er een grote hoeveelheid bladeren in de tuinen van eisende partijen gevallen was”. “Op de foto’s die eisende partij bijbrengt kan vastgesteld worden dat er eer een dik bladerpartij in de tuinen van eisenpartijen ligt. Het telkens opnieuw verwijderen van deze hoeveelheid bladeren is een aanzienlijke klus”, aldus het arrest. Er is volgens haar echter geen sprake van ‘bovenmatige hinder’ omdat er de bomen er reeds stonden toen de klagers de woning kochten.

De bomen maken bovendien deel uit van een minibos. “In tijden van klimaatverandering wordt ook onze regio geconfronteerd met temperatuurstijgingen en hittegolven. Bomen vormen een natuurlijke en waardevolle bescherming tegen oververhitting en uitdroging. Ook al heeft de tuin waar de beide bomen zich bevinden geen publieke bestemming, toch kan bij analogie geoordeeld worden dat het algemeen belang om gezonde en vitale bomen te behouden en bewaren mee mag wegen in de beoordeling”, aldus de vrederechter.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!