De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voor alle slachtoffers van militair geweld sta ik op en zeg “Nee” !

Voor alle slachtoffers van militair geweld sta ik op en zeg “Nee” !

woensdag 11 mei 2016 15:36
Spread the love
Aiden Katri is misschien wel de eerste transgender dienstplichtige die zich op feministische argumenten beroept om dienst te weigeren. 29 maart werd de 19-jarige veroordeeld door een militaire tuchtraad in Israël veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. Die moest ze in een mannengevangenis uitzitten waar ze het risico liep om mishandeld en bespot te worden. Het dienstplichtsysteem zit in Israël zo in elkaar dat de veroordeling gericht is tegen de ongehoorzaamheid. Na het uitzitten van een straf wordt de dienstplichtige gewoon opnieuw opgeroepen. Er zijn collega-dienstweigeraars van Katri die ettelijke keren tot steeds zwaardere straffen veroordeeld worden. Op 12 april echter werd Katri vrijgesteld van dienstplicht op basis van haar “psychische stoornis”. In een reactie stelt Katri dat ze monddood gemaakt wordt en dat men niet naar haar argumenten wil luisteren.

Waarom ik dienstweiger (Aiden Katri) :

Het leger is een patriarchaal orgaan dat bij de jeugd asymmetrie tussen mannen en vrouwen bestendigt. We kunnen dit zien aan de genderrollen die het leger onderhoudt : er zijn genderrollen voor vrouwen zoals secretaresses, en voor mannen zoals gevechtssoldaten. Militaire dienst houdt de patriarchale onderdrukking van jonge mannen en vrouwen in Israël in stand. Militaire leiders worden ook politieke leiders en ook op die manier blijven de hiërarchische structuren overeind.

Ik weiger deel te nemen aan een systeem dat ‘mannelijk’ gedrag zoals agressie en geweld als toegangsbewijs voor de sociale elite ziet. Als iemand die in gendergelijkheid gelooft, kan ik de ogen niet sluiten voor ongelijkheid in andere domeinen. Arabieren en joden wonen in dit land als twee verschillende klassen ; Israëli’s en Palestijnen leven onder twee verschillende rechtssystemen ; het zou absurd zijn om te streven naar rechtvaardigheid binnen een systeem dat zelf onrechtvaardig is.

Ik vecht tegen mijn dubbele onderdrukking – enerzijds de genderonderdrukking als transgendervrouw en anderzijds de etnische onderdrukking als Mizrachi Jood (1). Als ik dan een oogje zou dichtknijpen ten aanzien van de ??onderdrukking van een ander volk, zou dit hypocrisie zijn. Ik nam deel aan de vrijdagprotesten in het Palestijnse dorp Bil’in om te protesteren tegen de diefstal van land van het dorp ten voordele van de groei van de naburige nederzettingen. En ik zag de gewelddadige verstikkende ruimte waarin kinderen opgroeien. Het leger staat de dorpsbewoners niet toe om legaal te protesteren en schiet met traangasgranaten naar ouderen, kinderen, mannen en vrouwen die hun verzet willen tonen. Ik kan me daarbij alleen diepbeschaamd voelen.

Voor de soldaten lijkt het wel of ze een computergame spelen, maar in werkelijkheid vallen er echte slachtoffers. Voor deze slachtoffers sta ik op en zeg “Nee” ! Het is tijd alle slachtoffers van onderdrukking de rangen sluiten : seksisme, etnische onderdrukking, racisme, nationalisme. We hebben allemaal last van racisme en geweld om ons heen. Laten we ons verenigen ??en weigeren om nog aan onderdrukking deel te nemen.

(1) Mizrachi is een verzamelbegrip voor joden die uit Syrië, Irak, Iran, Pakistan, … afkomstig zijn. In Israël zijn ze tweederangsburgers die achter de Europese joden komen.

Toelichting :
Militaire dienst is in Israël verplicht voor Joden. Voor haar veroordeling verklaarde Katri dat ze in haar dienstweigering gesterkt wordt door een gevoel van solidariteit met de Palestijnse vrouwen die onder de Israëlische militaire bezetting moeten leven en tegelijk ook door een feministisch verzet tegen de ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in het leger zelf. Direct na haar veroordeling werd Katri overgebracht naar Gevangenis 6, een complex voor mannelijke gedetineerden. In Israël zijn er geen voorzieningen voor transgender gedetineerden. In de regel worden ze afgezonderd en in eenzame opsluiting gehouden. Militaire rechtbanken houden geen rekening met een transgender identiteit.

Aiden Katri werd bij de geboorte als man geregistreerd en groeide op in een traditioneel joods gezin in een voorstad van Tel Aviv. Vandaag gaat ze als vrouw door het leven, alhoewel ze geen fysieke behandelingen heeft laten uitvoeren. Bij de eerste oproeping voor de militaire dienstplicht, meldde ze zich nog als man bij het leger. Naarmate de feitelijke start van haar militaire dienst dichterbij kwam, werd ze zich ervan bewust dat ze haar vrouwelijke identiteit wilde tonen en dat ze dan haar dienst wilde weigeren.

Bron : http://972mag.com/transgender-conscientious-objector-is-sent-to-israeli-military-prison/118238/

take down
the paywall
steun ons nu!