De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mensen met beschermingskleding die hun land ontmijnen.
Bron: Handicap International BE
Handicap International BE

Vijf jaar om de wereld te ontmijnen

In het kader van de Internationale Dag tegen Mijnen op 4 april, wil Handicap International meer aandacht vragen voor de landmijnenproblematiek wereldwijd. 85% van de slachtoffers van landmijnen zijn burgers. In 2014 maakten de landen van het Internationaal Verdrag inzake het Verbod op Landmijnen een belofte: de wereld mijnenvrij maken tegen 2025. Volgens Handicap International liggen de meeste landen niet op schema om deze doelstelling te behalen. Belgische gamers ondernemen actie en worden ontmijners voor een dag.

zondag 5 april 2020 12:42
Spread the love

 

Zes jaar geleden hebben de landen die het Internationaal Verdrag van Ottawa ondertekenden, zich ertoe verbonden om de ontmijningsoperaties en andere verplichtingen uit het Verdrag tegen 2025 te voltooien. Onlangs kondigde Chili aan dat het land mijnenvrij was, na bijna twintig jaar ontmijningsoperaties. Hoewel er een enorme vooruitgang geboekt is – 29 Staten hebben de ontruiming in hun land voltooid – moeten nog 59 landen, zoals de Democratische Republiek Congo, Senegal en Colombia, hun land ‘mijnenvrij’ verklaren.

Mijnenvrij betekent niet slachtoffervrij

“We zien dat sinds de inwerkingtreding van het Verdrag het aantal slachtoffers van mijnen drastisch is gedaald, maar financiële steun voor ontmijningsactiviteiten, sensibiliseringsacties en slachtofferhulp is nog steeds noodzakelijk,” vertelt Alma Al-Osta, advocacyverantwoordelijke voor Handicap International in Brussel. “Want mijnenvrij betekent ook niet slachtoffervrij: in veel landen die mijnenvrij werden verklaard, zullen slachtoffers voor de rest van hun leven hulp nodig hebben.”

In 2019 bood Handicap International, dat in zes landen ontmijningsactiviteiten uitvoert, steun aan meer dan 760 000 slachtoffers van landmijnen. Om de doelstelling tegen 2025 te behalen, moet er volgens de organisatie meer financiële steun vrijkomen voor ontmijningsoperaties. Deze steun zou het mogelijk maken om nieuwe technologieën te ontwikkelen om ontmijningsoperaties te vergemakkelijken. Handicap International heeft het gebruik van drones in Tsjaad getest om de mijnopruiming te verkorten en het werk van de ontmijners veiliger te maken.

#Minesweeperchallenge: Belgische gamers worden ontmijners voor één dag

Verschillende Belgische gamers, zoals Nicolas Baeke en Ender Scholtens, steunen de campagne van de organisatie en dagen op 4 april hun volgers op sociale media uit om het spel ‘Mijnenveger’ te spelen: “Word ontmijner voor één dag! Speel het spel op de website van Handicap International, ontmantel de tien landmijnen en daag 3 vrienden uit om hetzelfde te doen! We moeten tegen 2025 100 miljoen landmijnen onschadelijk maken, want 1 mijn minder = 1 leven meer,” aldus Nicolas Baeke, online gamer.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!