De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verslagje van de AV van FairFin vzw zaterdag 22 maart l.l.

Verslagje van de AV van FairFin vzw zaterdag 22 maart l.l.

een verslagje van de Algemene Vergadering van FairFin vzw zaterdag 22 maart l.l.

dinsdag 25 maart 2014 17:47
Spread the love

Na m’n fietstochtje naar station Centraal blijkt de trein
van 08:08 naar Brussel goed volgelopen en de wielen vertrekken op tijd…

Ter plaatse verwelkomd door lieve mensen en een aanbod
aan variabele koffiekoeken en (warme)dranken.

De voorzitter steekt stipt van wal:

1.    26
aanwezigen stellen zich kort even voor

2.    De
agenda: aanvaarding ledenlijst, vorig verslag AV

3.    Plannen
2014 maar eerst een terugblik op 2013:

a)   Een
kritische stem rond “geld”

–      Via
samenwerking met andere organisaties en deelname aan conferenties, publicaties,
presentaties, debatten, stand werk, infoavonden, gastcolleges, acties.

–     
In
de wereld bv Facing Finance, NEF London, CCIA, BankTrack, WEED, CEO,…

–      Campagne
“Tem het bankwezen” “Bankensplitsen.be”

–      Infoavonden
ivm NewB, Lets, Triodos, SoCrowd, AlterFin, VDK Spaarbank

–      Politieke
stappen => face to face gesprekken met politici

–      Opvolgen
van schadelijke investeringen (dirty profits, voedselspeculatie, landroof)

b)   Financiële
bewustwording kweken door:

–      Het
financieel systeem bekeken door een kritische bril

–      Kwaliteitsvolle
duurzame financiële alternatieven ontwikkelen (coöperatieve bank
NewB/SoCrowd/Complementaire muntsystemen)

–      Complementaire
lokale munten meer en meer lanceren: geïncorporeerd in een Europees project,

–      wegwijzer
om de alternatieven bekend te maken!,

–      banken
ranking = opvolging van beleid van de banken en link met onderzoek

–      Wegen
op de overheid: opvolging van de politieke actualiteit, diverse standpunten in
de nationale media & berichten, memorandum

–      Voorwaarden
scheppende doelen: deskundigheid garanderen en een actief financieel beleid
voeren

2014: twee grote uitdagingen
die evenwel samenhangen

–      Meer
impact realiseren

–      Nieuwe
inkomstenbronnen activeren

Diverse campagnes voeren zoals:

–      “geld
– je kan er wat mee” => beweging maken, achterban verruimen + laagdrempelige
tools ontwikkelen om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken

–      Wereldkaart
met “niet faire praktijken” in 2014

–     
Wat doet mijn bank => “BankWiser” in 2014

–      Wat
doet mijn spaargeld? “de faire geldwijzer” in 2014

–      Educatief
aanbod -> vormingssessies

–      Educatieve
pakketten “klas cement”

–      Medewerking
aan de Adviesverstrekker

–      Financiële
alternatieven: NewB/SoCrowd/complementaire systemen

–      Politieke
beïnvloeding: memorandum, publiek informeren, schadelijke praktijken naar
buiten brengen   

Daarna een toelichting door Evert Peeters over de
BankWiser tool:

Analoog aan: http://www.eerlijkebankwijzer.nl/

Dan volgt een uiteenzetting over complementaire munten
door Hugo Wanner

Eerst het concrete:

Limburg.net & het Europees project CCIA: munt slaan
uit afval

Oplossing voor onderbenutte en ongebruikte middelen
alsook voor onvervulde behoeften

Fureai Kippy = Japans zorgsysteem en is zeer uitgebreid

WIR bank en de RES bank voor de KMO’s en het stimuleren
van kopen bij de kleinhandel

Makkie Amsterdam: buurtopbouwwerk en
–verfraaiing/stimuleren van de lokale economie

Nantes
Crédit Municipal de Nantes: de So-Nantes munt

Lambeth London met de Brixton Pound voor de 280000
inwoners en is nu verder uitgebreid en is de Lambeth Pound geworden

Gemeente Amsterdam Stadsdeel OOST

Limburg.net

FairFin

Nef

QOIN

SP!CE
Wales + UK: Time Banking

WCVA

Torekes Gent (ook digitaal)

Troeven Turnhout

Dit alles voor wijkopbouw, buurtopbouw en verfraaiing en
het stimuleren van de lokale economie (zie ook de boeken en spreekbeurten van
professor Bernard Lietaer, o.a. bij de Universiteit voor het Algemeen Belang)

Kennis Centrum Woonzorg Brussel: het Buurtpensioen = zorg
voor je buren en voorzorg voor jezelf!

Licalab Turnhout: Time2Care = ouderzorg met de “zorgmunt”

Wat is “geld”… geldcreatie:

–      Een
overeenkomst of afspraak en die dan ook nakomen onderling (krediet komt van het
latijn “credere” (geloven)

–      Binnen
een gemeenschap

–      Om
iets te gebruiken

–      Als
ruilmiddel

De geldhoeveelheid: grafiek van 1980 tot nu en dan zie je
dat reële economie slechts een heel klein stijgend streepje is… de virtuele
ofte speculatieve daarentegen groeit exponentieel en is volledig ontspoord!

Met complementaire munten wordt de sociale interactie
gestimuleerd en de ecologie gestuurd!

Complementaire munten zijn “anders” dan de euro of de
nationale munt en worden gebruikt voor specifieke doelen. Ontstaan meer in
crisisperiodes. Bestaan in vele vormen (digitaal, papier, kortingsbons, etc)

3 gebieden: commercieel/privé/overheid

De webstek voor lagere scholen en de jeugd (wereldoriëntatie):

http://www.wereldlesidee.be/nl/graad-1/maak-zelf-geld-1058

Tot slot een eigen bemerking: vind dit allemaal prachtig
wat er al verwezenlijkt is dankzij de inzet van vele mensen

Het motto is “samen sterk” en “festina lente”

En je hebt 20 procent van de mensen nodig (de kritische
massa ofte het tipping point) en alles verandert – de kudde volgt dan wel… Dit
punt ligt niet meer zo ver af!

http://www.fairfin.be

take down
the paywall
steun ons nu!