De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verdeeld land, verdeelde stad: ¿Qué pasa Venezuela? aflevering 1

Verdeeld land, verdeelde stad: ¿Qué pasa Venezuela? aflevering 1

De allereerste aflevering van de reeks op 11 mei is nog redelijk evenwichtig. Er zitten wel enkele kromme vergelijkingen in. Zo wordt vastgesteld dat de rijkere klasse zich moet afschermen in beveiligde wijken. De rijke klasse leeft zo echter al lang voor de tijd van Chávez.

woensdag 3 juni 2015 21:28
Spread the love

“Dit artikel werd inhoudelijk en redactioneel bewerkt en ingekort door de redactie van De Wereld Morgen. Het oorspronkelijke artikel vindt u hier.”

Dit
soort beschermde wijken van de betere klassen in Venezuela zijn bovendien
allesbehalve uitzonderlijk in Latijns-Amerika. Je kan ze in elke
Latijns-Amerikaanse stad vinden.

Sociale segregatie is inderdaad een
probleem.  Die is echter een
rechtstreeks gevolg van het ontbreken van een krachtdadige overheid, zoals de
Latijns-Amerikaanse elites dat ook altijd hebben gewild. Een zwakke staat
zorgde er immers voor dat ze nauwelijks belastingen betaalden, dat hun
personeel geen enkele sociale bescherming had en lage lonen en lamentabele
arbeidsvoorwaarden moest accepteren. Het klopt dus wel dat er voor der rijke
Venezolanen niets is ‘verbeterd’ sinds de verkiezing van Chávez in 1999, maar
dat betekent concreet dat ze ook nog altijd zeer gepriviligieerde levens
lijden. Het enige dat effectief wel veranderde is de afname van de armoede. Dat
hoor je niet in deze reportage.

De stelling van inleider Wim Devilder dat je
sinds Chávez moest kiezen voor of tegen de regering, voor of tegen het ‘chavisme’
is eveneens misleidend. In hoeverre was dat met de regeringen voor 1999 anders?
In hoeverre is dat anders in de rest van Latijns-Amerika? In hoeverre ten
slotte is dat anders in eender welke democratie, zoals in België zelf? Het is een
gratuite bewering die de toon zet voor de reportage.

Journalist Tuyls repliceert op de stellingname
van een Venezolaan die de regering wel verdedigt. Die wijst op de gastvrijheid
van het land dat onder meer vijf miljoen Colombianen huisvest. Tuyls repliceert
dat er toch ook Venezolanen naar Colombia emigreren. Er wonen inderdaad massa’s
Colombianen in Venezuela, onder meer omwille van de burgeroorlog die er nog
steeds niet beëindigd is. Daar zitten ook heel wat werkloze ex-paramilitairen
tussen, die mee verantwoordelijk zijn voor de toename van de criminaliteit in
Venezuela. Er zijn zeker ook wel enkele Venezolanen die naar Colombia
emigreren. Dat aantal is echter verwaasloosbaar klein in vergelijking met de
Colombiaanse migratie naar Venezuela (meer hierover verderop in deze reeks). 

Verdeeld land, verdeelde stad: ¿Qué pasa Venezuela? aflevering 1

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!