De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Venezuela: Bachelet veroordeelt moorden, dringt aan op terughoudendheid.

Venezuela: Bachelet veroordeelt moorden, dringt aan op terughoudendheid.

vrijdag 25 januari 2019 13:45
Spread the loveGenève, (25 januari 2019) – De VN-Hoge Commissaris voor de mensenrechten Michelle Bachelet heeft vrijdag het geweld dat heeft geleid tot een aantal doden en gewonden tijdens de protesten van deze week in Venezuela veroordeelt en opgeroepen tot effectief onderzoek. Zij drong er bij alle partijen op aan onmiddellijk overleg te voeren om de meer en meer ontvlambare atmosfeer onschadelijk te maken.

Ten minste 20 mensen zijn door geloofwaardige lokale bronnen gemeld als overleden nadat ze zouden zijn neergeschoten door veiligheidstroepen of leden van gewapende groepen die voor de regering van Maduro zijn tijdens demonstraties op dinsdag en woensdag, vele anderen zijn verwond door kogels, hagel en rubberen kogels.

“Elk gewelddadig incident met dood of letsel tot gevolg moet worden onderworpen aan een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek om na te gaan of er sprake is van overmatig gebruik van geweld door de autoriteiten, of dat misdaden zijn gepleegd door leden van gewapende groeperingen, of die nu voor de regering zijn is of anderszins.” zei Bachelet. “Ik ben buitengewoon bezorgd dat de situatie in Venezuela snel uit de hand dreigt te lopen met catastrofale gevolgen.”

De Hoge Commissaris zei dat haar medewerkers ook meldingen hebben ontvangen van grootschalige detentie van betogers – ruim 350 in totaal, waaronder 320 alleen al op 23 januari – en hebben ook informatie verzameld over overvallen op eigendommen in enkele van de armste wijken van Caracas, waar ten minste 180 protesten hebben plaatsgevonden in de loop van de week.

Bachelet waarschuwde dat het van vitaal belang is om herhaling van de repressiepatronen gedocumenteerd door het VN-bureau voor de mensenrechten in 2017 te voorkomen*, met name buitengerechtelijke executies, wijdverspreide willekeurige detenties, beperkingen van vrijheid van vergadering en meningsuiting, en willekeurige huisovervallen en aanvallen.

Zij drong er bij de Venezolaanse autoriteiten, met name bij de veiligheidstroepen, op aan terughoudend te zijn en ieders grondrecht op vreedzame vergadering en vrijheid van meningsuiting te eerbiedigen, en herinnerde hen eraan dat “buitensporig, onevenredig of willekeurig gebruik van geweld volgens het internationale recht duidelijk en ondubbelzinnig verboden is.”

Ze riep ook op tot respect voor een eerlijk proces in het geval van alle gedetineerden en de onmiddellijke vrijlating van iedereen die gearresteerd is wegens het uitoefenen van hun mensenrechten.

De Hoge Commissaris drong er bij de politieke leiders van het land op aan onmiddellijk gesprekken te beginnen met als doel de situatie onschadelijk te maken en een praktische oplossing voor de lange termijn te vinden voor de diepgewortelde sociale, politieke en economische crisis van het land. Ze zei dat het van vitaal belang is dat de autoriteiten zich onthouden van het sluiten van enige resterende weg van dialoog door politieke en sociale leiders, waaronder leden van de Nationale Assemblee, te vervolgen.

“Meer dan drie miljoen Venezolanen zijn het land ontvlucht, vele miljoenen anderen leven in totaal ellendige omstandigheden”, zei Bachelet. “Wat moet er nog gebeuren voordat het politieke leiderschap het welzijn van hun mensen boven hun eigen belangen plaatst? Dit is in essentie een bestuurscrisis en het is de verantwoordelijkheid van de leiders van het land om een einde te maken aan deze rampzalige situatie.”

* Zie het OHCHR-rapport van 2017 over Venezuela. Bron: OHCHR, foto De Gobierno de Chile, CC BY 3.0 cl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47646203

take down
the paywall
steun ons nu!