De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vangheluwe bedreigt ongelovigen

Vangheluwe bedreigt ongelovigen

vrijdag 15 april 2011 15:54
Spread the love

De walgelijke brutaliteit waarmee de katholieke ‘Monseigneur’ Vangheluwe zich gebruind in het zonnetje zet met een interview op de TV-zender VT4 is kenmerkend voor een groot deel van de clerus.

Eens te meer wordt bewezen dat zijn religie mensen ziek maakt. Niet slechts de ongeneeslijke pedofiele ex-bisschop, maar talloze gelovigen en een maatschappij die tweeduizend jaar lang onder de morele en bloedige dictatuur van die kerk zucht. De invloed van deze criminele sekte bestrijden is meer dan legitiem.

Maar een spelletje…

De misdaden van een Vangheluwe zijn het topje van de ijsberg. Deze priester vertoont het klassiek patroon van seksuele misbruikers van kinderen. ‘Het was maar een spelletje…’ Bijna zei hij dat zijn slachtoffers er “plezier” aan hadden. Volgens psychiater Rudy Verelst in De Standaard is het klassiek dat deze zieke criminelen hun daden blijven goedpraten en geloven in hun onschuld. Medische behandeling is dan ook veelal een hopeloze zaak. Ze zijn een loslopend, recidiverend gevaar. Blijven ontkennen. Cognitieve disortie, heet dat. Er bestaat geen medicatie tegen.

Hoe wereldvreemd kan zo’n man zijn, hoort men. Hoe wereldvreemd kan een georganiseerde bende zijn, die de kerk van Rome heet ? Nog steeds een machtig, achterlijk  instituut dat mensen met van haar afwijkende meningen niet meer op de brandstapel kan zetten, maar wel die mentaliteit bleef houden. Die de gewone mensen intimideert en bedreigt. Niet slechts met de hel, met haar blijvende agressie tegen wetenschappelijk onderzoek, maar ook tegen ongelovigen hier op aarde, als het even kan.

In de achterbakse stijl die typisch is voor deze kerk van vroegere ‘zwartrokken’, doet Vangheluwe in het interview tussen neus en lippen een aanval op de vrije meningsuiting. Alle aandacht gaat naar de never ending story van het vieze, seksueel gefrustreerde ventje. Amper naar zijn slachtoffers. En al helemaal niet naar de essentie van het verhaal; het gevaar van de katholieke sekte voor de democratische verworvenheden sinds de Verlichting. Een sekte die zich boven alles en iedereen verheven voelt en er zich arrogant naar gedraagt. Die wetten aan haar laars lapt.

Het heiligste…

In een fragment van het VT4-interview gedraagt de priester zich als gekwetst slachtoffer. Beledigt, zowaar. Hij insinueert hypocriet dat cartoons, afbeeldingen die zijn kerk hard aanpakken eigenlijk verboden moesten worden. Hij heeft het uiteraard niet over de Mohammed cartoons in de Deense Yylland-Posten, die het debat op het recht op free speech aanwakkerden. Neen, de Monseigneur zag een T-shirt die met ‘het heiligste van een godsdienst, met Christus de spot drijft. Godsdienst belachelijk maakt. Dat kàn eigenlijk niet !’ Lees; dat moet bestraft worden. (VT4 – 1)

Op die T-shirt stond op ‘een schaamlapje’ : “Neemt en eet, het is mijn lichaam…” Een redelijk goede samenvatting van een wat diepere gedachte over een sado masochistische religie. Aansluitend bij wat de mensen aan de toog van mijn stamcafé walgend over de katholieke kerk zeggen. Zichzelf bevrijdend van een religieuze terreur waar in ze opgroeiden. Vangheluwe’s ‘dat kàn eigenlijk niet !’ is een verholen oproep om de critici op zijn godsdienst, om de ongelovige atheïsten als ikzelf de mond te snoeren. Heksen worden niet meer verbrand – al steunt Rome nog steeds de ‘duivel uitdrijving’ – maar een pedofiele crimineel vindt het wel geoorloofd om op te roepen hem niet welgevallige T-shirts te verbieden. Dit is geen anekdote, dit gaat naar de essentie.

Gezegend zij Vangheluwe ! Hij is een bruikbaar proef konijn voor psychiaters, rechts deskundigen, antropologen, historici, politici en allen die dit ziekelijk gedrag bestuderen. Zijn “geval” is nu al klassiek en een doctoraatsverhandeling waard. De steeds onwenniger wordende inner circle van de katholieke kerk heeft er de handen vol mee.

Vrijheid van godsdienst ? Ja.

Als atheïst kan ik Rik Torfs (De Standaard) begrijpen wanneer hij zegt : ‘De getuigenis van Vangheluwe is een belediging voor de vele priesters en gelovigen die aan de boodschap van Jesus Christus niet alleen lippendienst bewijzen, maar haar werkelijk als de ware grondslag zien van hun denken en handelen’. Vrijheid van godsdienst – van àlle – is een mensenrecht dat ook in België aangetast wordt.

De Islam is het mikpunt van onverdraagzaamheid en discriminatie, waartegen ik op straat kom. (Moslimvrouwen – 2) Iedereen zou wat tijd moeten vrijmaken om de religies te bestuderen. Of men atheïst of gelovige is. En alhoewel een kaarsje branden voor de Maagd bijgeloof is, respecteer ik mijn buurvrouw die daar zichtbaar rust in vindt. Altijd gezonder dan een overdosis tranquilizers.

De verontwaardiging om het smerige gedrag en woorden van Vangheluwe op VT4 is enorm. Jürgen Mettepenningen, voormalig woordvoerder van aartsbisschop Léonard : ‘Dit maakt mij werkelijk kotsmisselijk !’. Advocaat Vansteenbrugge: ‘Een pathologische leugenaar !’.

Monseigneur De Kesel: ‘Kwaad om onmacht. Hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk ?’. Deken Dirk De Gendt van Leuven : ‘Ik vond dit een wansmakelijk toneel’. Rik Torfs : ‘Erger en tragischer is nauwelijks denkbaar’. Ik voeg er een stem uit het volk aan toe, in GvA : ‘Wat ik vind van Vangheluwe ? Ik wou dat ik hem een goede trap onder zijn kl… kon geven, letterlijk dan’.

Vincent Van Quickenborne (Open VLD): ‘Dit grenst aan het onwaarschijnlijke’. Laurette Onkelinx (PS): ‘Degoutant’. Yves Leterme (CD&V): ‘Dit overschrijdt de grens van het toelaatbare’.

Kinder psychiater Peter Adriaenssens over de Monseigneur: ‘De enkelband of de vergeetput !’. Lieve Halsberghe (Overlevingsnetwerk SNAP : ‘Vergelijk het met Hitler die een interview geeft vanuit een concentratiekamp’.

Vieze Roger ?

Hoe wereldvreemd kan men zijn ? Bijna dag op dag een jaar geleden werd Professor Jan Blommaert geroepen om op De Wereld Morgen met geheven vingertje een stuk te publiceren met als titel: ‘Kunnen we echt niet beter dan ‘vieze Roger’ ? (Vieze Roger – 3) Met een nogal ingewikkelde gedachten constructie riep hij op om ‘die subversieve priesters’ te steunen die in verzet komen tegen Rome, het Vaticaan.

‘Degenen de strijden tegen Rome hebben nu onze steun nodig. Ik weet dat dit niet goed ligt bij links, maar kom…’. Blommaert sprak in naam van ‘links’, van ‘we’. Hij nam de leiding. Ik loop niet achter de Prof aan. Nog minder achter het gezemel van de “hedendaagse gelovige”, pater Johan Leman. Hij doet een oproep naar zijn ‘kerkleiders’…(Kerkleiders – 4) Is dat één van die ‘subversieve’ priesters ?

Blommaert las op De Wereld Morgen ook ‘interventies zoals ‘vieze Roger’ en lange uiteenzettingen over hoe sado-masochistisch en pervers het katholicisme is’. ‘Dat is allemaal wat min’, meende de linkse intellectueel. Die mijn inzien wel héél ver van de echte wereld leeft. Het bleef trouwens op deze site sinds die erruptie aan reacties een jaar geleden, toen de zaak van de Monseigneur bekend werd, wel heel stil over seksueel misbruik binnen de kerk. Blommaert bekritiseerde toen een Opinie van mijzelf. Zonder naam of bron te vernoemen, “in het verborgene” zogezegd.

Moordmachine.

Ondertussen zullen hij en andere ‘matigende’ stemmen op DWM over deze affaire, wel door hebben dat mijn stuk met een omschrijving als ‘Vieze Roger’ er in, nog… matig was. In vergelijking daarmee – een jaar geleden – is alleen al wat uit kerkelijke kringen zelf boven kwam drijven, extremistisch. En is de woede van de mensen – over wie Blommaert boeiende analyses publiceert – met een veelvoud gestegen. Terecht en in overeenstemming met de werkelijkheid. Blommaert en anderen begrepen niet waar over het ging. Zijn zorg was in naam van een hoger belang dit conflict ‘te dempen’. Niet zo snugger voor een wetenschapper, voor wie conflict ‘gefundenes fressen’ hoort te zijn.

Vangheluwe en talrijke anderen horen zwaar gestraft. Het instituut waarvan hij deel uitmaakt eveneens. De paus pleit in dezelfde stijl als de Monseigneur voor ‘berouw’ over seksueel misbruik eerder dan voor verandering binnen de kerk. Hij sleurde er de mystica de heilige Hildegard uit de twaalfde eeuw bij. Voor haar zou ‘de ware vernieuwing in de kerkgemeenschap minder een gevolg zijn van structurele veranderingen dan van een oprechte geest van berouw en een actief pad naar bekering’. Vangheluwe beantwoord zelfs hier niet aan.

De criminele bende van Rome zal niet verandert worden in een club brave zieltjes door de (bijna onbestaande) agitatie van die ‘subversieve priesters’. De kerk is een moordmachine die tevens seksueel misbruikt tolereert, pedofiele priesters die zwijgen zelfs feliciteert. De katholieke kerk is een gevaar voor zichzelf en de maatschappij. T-shirts die ‘met het heiligste van de godsdienst de spot drijven’ zijn dat niet. Die zijn bevrijdend en niet dodelijk. Zoals het verbod op condoomgebruik dat wel is.

Voor de rechter, in de cel

Doe dus wat prins Laurent boven het hoofd hangt. Pak ze in hun geldbuidel. ‘We zien nu hoe de kerk omgaat met misdadigers’ zegt Renaat Lanuyt (sp.a). ‘Het beeld klopt dat de kerk daders meer beschermt dan de slachtoffers’. En : ‘Dus als de kerk niet ingrijpt, dan is het aan de overheid om in te grijpen’. Duidelijker, pak Vangheluwe zijn rijkelijk pensioen af. Beter nog, zet gans die kerk op droog zaad. Pak hun poen. Dat is dan inderdaad ‘beter dan ‘vieze Roger’.

De kerk is in haar geheel schuldig. Concreet, dagelijks en door haar perverse indoctrinatie van nog teveel mensen. Het verspreiden van pornografie heeft haar wettelijke grenzen. De macht van het Vaticaan via juridische, democratische weg inperken is eveneens noodzakelijk. De advocaten Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche dagvaarden weldra in naam van vele slachtoffers het Vaticaan. Van Steenbrugge: ‘Wie niet wilde meewerken aan de doofpot, werd geëxcommuniceerd’. Men laat zich inspireren door een gelijkaardige ‘class action” in de VS.

Het VT4-interview met Vangheluwe is een provocatie met steun van uit de kerk zelf. Van uit Rome, door de paus die zwijgt en instemt. Vangheluwe is de openlijke woordvoerder van een criminele, steenrijke corrupte bende die zich verhult achter ‘het heiligste van een godsdienst’. Die banden heeft met de maffia. Het is niet mijn zorg als atheïst dat zovele brave gelovigen zich nu in hun kruis getast voelen door een pedofiele Monseigneur. Ze kunnen er maar lering uit trekken. Het is mijn zorg en die van talloze ongelovigen  – die in België de meerderheid vormen –  dat het instituut katholieke kerk + haar criminele bedienaars daar komen waar ze thuishoren; voor de rechter, in de cel.

1 – “VT4-interview” http://www.vt4.be/videos/exclusief-interview-1u-roger-vangheluwe

2 –  “Moslimvrouwen” www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/11/moslimvrouwen-tegen-politie-agressie

3 –  “Vieze Roger” www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/26/kunnen-we-echt-niet-beter-dan-vieze-roger

4 –  “Johan Leman” www.dewereldmorgen.be/blog/johan-leman/2011/04/15/vangheluwe-kerkleiders-stop-de-inteelt

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!