De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

To pay or not to pay, is that the question?
ACW, Fiscale fraude, Nva, Fraude, Van overtveldt -

To pay or not to pay, is that the question?

vrijdag 15 februari 2013 10:15
Spread the love

Gisteren stond er opnieuw een onderbouwd artikel in de media, een opiniestuk zelfs! Gestoffeerd met tabellen legt de auteur gans het ACW verhaal van de dag bloot. Een mens zou nog gaan denken dat hij zijn mosterd van iemand anders kreeg. Maar kom, we geven hem het voordeel van de twijfel. De grootste liberale partij van België schuwt de zware uitspraken niet. Diefstal, fraude en manifeste belangenvermenging bekken goed en verkopen als zoete broodjes.

Dreigen met gerechtelijke stappen lijkt een zoveelste strategische zet te zijn. Als je zeker bent van je zaak dan span je het proces aan. Nu wil die partij er echter nog wat electorale munt uitslaan door aan anderen te vragen om mee te doen. Die anderen weigeren terecht omdat men eerst een onderzoek alle kansen wil geven. Dat komt electoraal mooi uit. Benieuwd wanneer ze nog eens zullen zeggen:’Het is precies wij tegen de anderen.’  Maar kom, laat ons ook hen het voordeel van de twijfel geven. Andere partijen geven dat alvast ook aan het ACW en vragen zich af waarom Vlaanderens grootste partij niet meteen zelf naar de rechtbank stapt.

De opinieschrijver kreeg gisterenavond ook een stukje van de zendtijd in Terzake. De zware woorden uitgesproken door de grootste liberale partij werden ontkracht. ACW heeft dingen gedaan die in de grijze zone zitten, iets wat anderen ook doen.

En dat verwijt men het ACW. Dat ze fervent tegenstander zijn van die fiscale constructies bij multinationals en ze er nu op eenzelfde manier gebruik van maken. Foei toch, zelfs iets doen waar je van roept dat je er tegen bent! Er is dus gisteren een ganse dag over gegaan, het woord deontologisch werd nog nooit zoveel gebruikt en wat deed de media? Ze hielpen graag mee met het uitvergroten van dat deontologische probleem maar nergens is er iemand gaan vragen:”U hebt misschien niets verkeerd gedaan maar u hebt wel minder belastingen betaald, en hanteerde dezelfde fiscale spitstechnologie als multinationals. Betekent dit dan dat jullie standpunt hier omtrent is veranderd?” Dat had deontologisch gezien de juiste mediavraag geweest van al diegene die commentaar hadden.

Het is ook gangbaar dat een proces tegenwoordig al op voorhand wordt gemaakt. Net daarom ben ik verheugd vandaag reeds te lezen dat de bijzonder belastinginspectie alles zal onderzoeken. Want het ACW werd om de drie jaar gecontroleerd door de fiscus, zonder problemen. Als men nu toch fraude zou vaststellen dan is de fiscus daar onrechtstreeks toch mee voor verantwoordelijk? Als echter blijkt dat men enkel in de grijze zone constructies heeft opgezet, zonder iets onwettelijks te doen dan zijn de uitspraken van Vlaanderens grootste liberale partij deontologisch pervers te noemen en verwacht ik een boemerangeffect.

take down
the paywall
steun ons nu!