De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leefbaar wonen en werken langsheen de A12: 4D+ aanpak
Brussel, Antwerpen, ACV, ACW, 4D+, Brabantse Poort, A12, R0 -

Leefbaar wonen en werken langsheen de A12: 4D+ aanpak

woensdag 13 april 2011 12:14
Spread the love

Donderdag 31 maart. ‘Ronde van de Brabantse Poort’. Nee, geen nieuw wielercriterium maar een tocht van bezorgde ACV’ers en ACW’ers langs de burgemeesters van de gemeenten die grenzen aan de A12 of voor wie de A12 (en aansluiting van de N16) een belangrijke levensader is. Achtereenvolgens wordt een delegatie van de werknemers ontvangen op het gemeentehuis van Boom (9u),Bornem (10u), Niel (11u), Willebroek (12u), Londerzeel (13u) en Puurs (14u). Kapelle-op-den-Bos en Meise volgen later.

Doorgepraat en gebiedsgericht
Onder de noemer ‘Leefbaar wonen en werken langs de A12’ vragen de werknemersorganisaties aandacht voor de globale ontwikkeling van dit gebied. Een ontwikkeling van om en bij de 1000 ha bedrijventerreinen en kmo-zones, 10.000 tot 20.000 bijkomende arbeidsplaatsen, duizenden vrachtwagens en auto’s die langs diezelfde A12 hun weg zoeken. Heeft iemand vandaag nog overzicht op de impact van deze ontwikkeling? Weten ze in Antwerpen, wat ze in Leuven en in Brussel van plan zijn? Welke effecten heeft de optelsom van al deze bijkomende bedrijventerreinen op de regio? Is het wel verstandig om alleen op logistiek te mikken? Hoe gaat men de ‘toeleiding’ van werkzoekenden uit de brede regio organiseren? Waaruit bestaat die slimme logistiek? Waaruit bestaat een duurzame beheer van bedrijventerreinen?

Daarom vragen ACV en ACW, aan de betrokken gemeenten, de twee provincies, de drie resoc’s (regionaal sociaal overlegcomités Antwerpen, Mechelen en Halle-Vilvoorde) en niet in het minst aan het Vlaams Gewest om een ‘masterplan’, een mobiliteitseffectenrapport en een milieueffectenrapport voor het globale gebied van de Brabantse poort.

Divers economisch en Doordacht mobiel
Voorts mag er niet alleen ingezet worden op logistiek en moeten ook andere, meer diverse industrie mogelijk zijn. Het Vlaams Gewest moet keuzes maken in zijn investeringsprogramma. De optimalisering van de Ring RO, de tramlijn (Light-rail) Boom-Brussel, het op- en afrittencomplex Londerzeel Zuid en Noord, de ventwegen langs de A12, de aansluiting van de N16-N17 met de A12, … allemaal belangrijke en noodzakelijke projecten, maar zijn hiervoor de nodige middelen beschikbaar?
Uiteindelijk zullen alle betrokken beleidsniveaus en actoren, dus ook met de werknemersorganisaties, na grondig overleg, tot een consensusprogramma moeten komen en samen afspreken welke terreinen en welke ontsluitingsinfrastructuur prioritair worden ontwikkeld.

Duurzaam beheren en uitbaten
Intensief ruimtegebruik (verdichten), parkmanagement in overheidshanden en revitalisatie van bestaande terreinen kunnen ons al een eind vooruit helpen.

Tijdens de ‘Ronde van de Brabantse poort’ hebben we vastgesteld dat de gemeenten ons steunen in deze visie voor een globale aanpak. Zij zijn dan ook bondgenoten in een verder overleg met de twee betrokken provincies en het Vlaams Gewest.

Enkele reacties uit de bezochte gemeenten:
Boom (9u00)- Waarnemend burgemeester Bart De Smedt en schepen Chris Van Hoeck bijten de spits af.
“Een positief initiatief. Samenwerking over de grenzen is nodig. Vandaar ons initiatief voor een intergemeentelijk mobiliteitsplan.”

Bornem (10u00)- Burgemeester Luk De Boeck
“Akkoord dat ook de werknemers meer betrokken moeten worden in de ontwerpplannen. Wij gaan ook voor parkmanagement naar onze KMO zones. IGIMO kreeg hiervoor extra projectmiddelen.”

Niel (11u00)- Gemeentesecretaris Eric Vermeiren
“Logistiek kan zeker maar liefst met meerwaarde, dus tewerkstelling maal drie.”

Londerzeel (13u00) – Schepen Goossens en burgemeester Jozef De Borger
“Deze visie kunnen we zeker ondersteunen. Ook wij zijn zeer bekommerd over het mobiliteitsvraagstuk. Een lokaal bedrijventerrein voor onze KMO’s is nodig.”

Puurs (14u00)- Schepen Erwin Spiessens
Wij hebben nood aan kleine KMO-parken voor de herlokalisatie van bedrijfjes in onze gemeente. Over de zone ‘Ooievaarsnest’ was de gemeente niet akkoord met de provincie. Een volwaardig overleg tussen de verschillende bestuursniveaus is nodig.”

Belangrijkste voorstellen
Masterplan voor de regio (huidige Brabantse Poort + Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise)
Mobiliteits- en milieueffectenrapport
Economisch diverse ontwikkeling
Intermodaal platform voor de regio
Bundeling goederenstroom als vestigingsvoorwaarde
Ontsluiting als harde randvoorwaarde
Parkmanagement voor de regio
Opleidings- en toeleidingsplan
Inschakeling sociale economie (faciliteitencentrum voor chauffeurs)
Consensusprogramma (prioritaire ontwikkeling)
Investeringsprogramma Vlaams Gewest voor de regio

Meer info?
Interesse in het volledig rapport? Mail naar eddy.vandeneede@acw.be of ben.bellekens@acv-csc.be

take down
the paywall
steun ons nu!