De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Welkom in A
Antwerpen, Nva, Vreemdelingenolket, Media-week.be -

Welkom in A

maandag 11 februari 2013 12:07
Spread the love

De meest tot de verbeelding sprekende beslissing vorige week kwam opnieuw uit Antwerpen. Daar wil men 250€ ontvangen van iedere mens die zich een eerste keer komt inschrijven aan het vreemdelingenloket. Een eerste vraag die ik mijzelf stel: “Vreemdelingen met geld meer welkom dan diegene zonder geld?”

Nu ja, zo één dossier loopt in A op tot een totaalprijs van zo’n 330€ en dus wil men zo alvast op voorhand wat recupereren. Niet ontmoedigen, recupereren. Die 330€ zou onder meer te wijten zijn aan ICT-kosten, de controle op de rechtsgeldigheid van de documenten en contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken. De papierwinkel met andere woorden. Nochtans een stokpaardje van de Antwerpse burgervader en zijn partij als het op andere punten aankomt. Efficiënter weet u wel.

Maar de hamvraag is natuurlijk of deze maatregel uiteindelijk niet duurder zal uitdraaien? Zelf geloof ik namelijk niet dat deze maatregel zal ontmoedigen. En of dat dan wel nodig is, ook dat vraag ik mij af. Maar men gaat die mensen nu tegenkomen in de randgemeenten en die zijn er dan weer minder op voorzien dan de koekestad. Op die manier lijkt mij de kans bestaande, dat de uiteindelijke kostprijs hoger zal liggen dan 330€. Trouwens, als je het dossier eerst opstart buiten diezelfde koekestad en je komt er daarna mee naar die koekestad, wat dan? Alsnog 250€ of niet? Kleine technische vraag tussendoor.

Gisteren mocht men dat standpunt komen verdedigen op de zevende dag. Er zat een onwaarschijnlijke kronkel in de uitleg van de grootste fractie in het stadsbestuur. Men is op zoek naar een ander pand om de vreemdelingenloketten in onder te brengen. Dat nieuwe pand gaat 60.000€ huur per jaar kosten. Het hoofdargument om het tarief op te trekken was het niet afschuiven van de rekening op de Antwerpenaar. Ik schreef al dat men dus kiest om die rekening af te schuiven naar de rand en stelde mezelf de vraag of de uiteindelijke factuur niet hoger zou komen te liggen voor al wie belastigen betaalt, zoals ook de vele inwoners van A. Echter 60.000€ op jaarbasis plus de kostprijs van de complete logistieke verhuis van die dienst en alles wat daarbij komt kijken. Op wie gaat men die factuur afschuiven? Dat lijkt mij ook de inwoner van A te worden.

Een bedankje aan het VB, aftasten van de maatschappelijke grens of een verderzetting van de stigmatisering van new patsers to come. Er is maar één partij die het weet en die laat het achterste van haar tong niet zien.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!