De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het stinkt in A!
Antwerpen, ACW, Nva, Retributie vreemdelingenloket, NIA, BBT -

Het stinkt in A!

donderdag 28 februari 2013 00:48
Spread the love

De kogel is door de moskee, de meerderheid in A duwde de vreemdelingentaks door. Gedogensteun van de ondemocratische partij uit de oppositie was, zoals verwacht, meer dan welkom. Die ondemocratische partij mee aan boord nemen wou men niet in de coalitievorming, maar de gedogensteun ontvangen ze met beide armen. Dat geeft de ondemocratische partij in de oppositie ook de macht om ongeoorloofde uitspraken te doen, uitspraken waartegen een voorzitter volgens mij toch zou moeten reageren.

‘De vreemdeling die niet in staat is om die 250 euro op te hoesten, betekent geen enkele meerwaarde voor onze stad en is dus ook niet welkom in deze stad’

Vul zelf maar in wie dat heeft gezegd. Een onmenselijke uitspraak, daar catalogeer ik dit onder. Maar blijkbaar is dat een prijs die de nieuwe burgervader met plezier betaalt. Er niet op reageren, gewoon laten passeren.

Een arbeider sterft in de haven. De ambulance liep vertraging op door private concessies op een paar Antwerpse wegen. Geen debat, want blijkbaar geen probleem van A. Is de haven dan niet van Antwerpen en sprak de burgervader niet de gevleugelde woorden:’Wil burgemeester zijn van alle Antwerpenaren.’ Misschien was het slachtoffer geen inwoner van A? Nochtans is er iemand gestorven en kan dit misschien in de toekomst vermeden worden? Nee, geen probleem van A, geen probleem volgens de burgervader.

Niet verwonderlijk misschien als je weet dat de burgervader ook geen problemen ziet in ‘de bottinnekes’.

‘De ethiek van verantwoordelijkheid’ is de verdediging van de burgervader richting ‘de bottinnekes’. Zoeken naar antwoorden om niets te moeten ondernemen, dat gaat probleemloos. Zoeken naar een weg om op zijn minst al iets te  doen opdat die ‘mensen’ voorlopig zulke feiten niet kunnen herhalen, dat is teveel gevraagd.

“Deze agenten hebben voor het overige een uitstekende staat van dienst en de voorbije jaren is er geen enkel incident meer geweest”, liet de burgervader verstaan. Nochtans was er in de media al een ander verhaal te lezen. Meerdere gevallen dus. Meer dan een voetnoot wordt het echter niet. Welke media durft het immers aan om de meest populaire persoon in Vlaanderen te onderwerpen aan kritische vraagstellingen?

Afsluitend waarschuwde de burgervader de aanwezige gemeenteraadsleden om “niet mee te gaan op de golf van emoties” en vroeg om de gerechtelijke procedure zijn gang te laten gaan. ‘U denkt op basis van uw overtuiging te kunnen handelen, ik als burgemeester heb die luxe niet.’ Ik heb een #NVACW reflex, blijkbaar ben ik alleen want nergens een vraag over die uitspraak. Zonder uitspraak na een procedure is en blijft het een overtuiging. Dat heb ik zo toch juist begrepen?

De bom onder A lijkt helemaal compleet als de hoogste in rang afvallige taal spreekt aan het adres van de patserprocureur. Hoeveel burgercontrole heeft die man misschien al niet vakkundig in de kiem gesmoord? Belangrijker nog,  met welke wagen zou hij rondrijden?

Maar misschien moet de mogelijke schade drempel wat omlaag? Komen we weer bij de GAS boete terecht. In A blijkt er iemand rond te lopen die gemachtigd is, was, om GAS boetes uit te schrijven. Nu ja, ze zijn bijna met 800 dus op zich is daar niets vreemd aan. Maar laat diezelfde persoon nu ook een consultancy bureau hebben dat raad geeft aan, jawel, mensen die een GAS boete kregen. Zelfverrijking, machtsmisbruik, fraude… anyone?! Zou de media dit verhaal oppikken en nagaan? Misschien iemand die het eens durft te vragen op het schoon verdiep, of verdwijnt ook dit verhaal in het waarheidsvacuüm dat is ontstaan in A?

Doofpotten en sjoemelen, nochtans zaken die men bij de meerderheid in A steeds uitvergroot als men het middenveld en de Walen in een slecht daglicht kan stellen. Nu niet, de drie apen op een rij zien, horen en zeggen niets. Waarschijnlijk zelfs nog een belleke links en, vooral, rechts om aan schadebeperking te doen.

Kleine voorspelling, zonder glazenbol. NIA zal niet ter discussie komen te staan, vreemdelingen zullen moeten betalen wat Europa ook beslist en de botinnekkes moeten zich even een low profile aanmeten maar mogen binnen enkele maanden terug volop hun ‘stamp’ gaan. En de persoon die de GAS deed branden? Ach, als u het hier niet heeft gelezen dan weet u het waarschijnlijk niet. Nu niet,morgen niet, nooit niet. Nieuws in de marge, dat misschien nog net. Het stinkt in A!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!