De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

KILL BELGIUM?
Griekenland, Werkloosheid, Begrotingstekort, Staatsobligaties, Fiscale fraude, Miljonairstaks, Notionele intrest, Nettowinst, Short selling, Antiterrorismewet -

KILL BELGIUM?

dinsdag 3 augustus 2010 15:37
Spread the love

Onder de titel “België wordt straks ‘a kill’” voorspelt Paul Huybrechts in een uitgebreid en bijzonder alarmerend artikel dat “de hyena’s van de financiële markten” op vinkenslag zitten om België aan te vallen, wat een domino-effekt zou uitlokken in Europa (De Morgen (2/8). Huybrechts is voorzitter van de Federatie van Vlaamse Beleggersclubs en Beleggers. Zoals in het geval van Griekenland zouden we dan op de beurzen miljarden méér intrest moeten betalen op de staatsleningen. “Onderhandelaars Elio Di Rupo en Bart De Wever zullen ongetwijfeld de waarschuwing krijgen dat België zijn financiën onder controle moet krijgen”.

Indien het Belgisch begrotingstekort het probleem vormt, is daar een snelle en eenvoudige oplossing voor, zoals ik vroeger al heb geschreven.

1) halveer de fiscale fraude, zoals de vakbonden voorstellen. Dat kan 20 miljard per jaar opbrengen, op voorwaarde dat de nieuwe minister van Financiën met dat doel uitgekozen wordt.

2) maak de notionele intrestaftrek afhankelijk van het verhogen van het aantal arbeidsplaatsen, een voorstel van Sp-a. Waarschijnlijke opbrengst: 4 miljard per jaar.

3) maak de diverse lastenverlagingen en overheidssteun voor de bedrijven afhankelijk van het scheppen van jobs. Die verlagingen belopen thans tussen 7 en 9,5 miljard; meerdere gaan tenkoste van de RMZ.

4) de nettowinstcijfers van de bedrijven die de laatste dagen bekendgemaakt werden, zijn meestal uitstekend (in tegenstelling tot de werkgelegenheid). Vorig jaar beliepen ze 14 miljard voor de Belgische beursgenoteerde vennootschappen. In het eerste halfjaar 2010 gaan de resultaten daar nog boven. Ze verdragen dus een éénmalige crisisbelasting, dit in het belang van het land. Uitzonderlijke toestanden rechtvaardigen uitzonderlijke maatregelen. De aandeelhouders hoeven dat nauwelijks te merken, want veel bedrijven hebben cash zodat hun dividenden kunnen behouden blijven.

https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/02/nieuwe-belastingen-bezuinigingen

   https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/05/16/mensen-moeten-inleveren-terwijl-miljarden-winsten-worden-uitgedeeld

5) Verbied short selling van overheidsobligaties in euro. De andere Europese regeringen zullen dit steunen. Beursspeculatie met gemeenschapsgeld zou trouwens geheel moeten verboden worden. Welke belastingbetaler is akkoord dat ons geld achter onze rug gebruikt wordt voor beurshandel?

De miljonairstaks, voorstel van Tine Van Rompuy (PvdA), zal wellicht niet nodig zijn, maar houden we zonodig achter de hand.

Huybrechts identifieert de hyena’s niet bij naam. Kunnen Interpol en de speciale anti-terroristeneenheden ze niet opsporen, en in kooien opsluiten? Misschien willen de VS daarbij helpen.

take down
the paywall
steun ons nu!